64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій
опубликовано 26.09.2019

Як отримати компенсацію послуги «муніципальна няня»

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00 «Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги», КВЕД 88.91 «Денний догляд за дітьми») / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20 «Діяльність агентств тимчасового працевлаштування» КВЕД 85.10 «Дошкільна освіта»,), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Хто має право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня»?

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується батькам (усиновлювачам), опікунам дитини до трьох років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, і на законних підставах проживають на території України. За умови, що такі особи уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною нянею;

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін.

Розмір та строк виплати компенсації послуги «муніципальна няня»

Компенсація виплачується отримувачу послуги «муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Компенсація призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Документи для отримання компенсації послуги «муніципальна няня»

Протягом місяця після укладення договору отримувач послуги «муніципальна няня» подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі подаються такі документи:

1) заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня» (довільної форми).

До заяви додаються копії:

- свідоцтва про народження дитини;

- паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

- документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

- рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

2) заява про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

3) копія договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

4) документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

В електронній формі подаються такі документи:

1) електронна заява про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

До заяви додаються:

- відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

- сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);

- сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);

2) електронна заява про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

3) сканована копія договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;

4) відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) в електронній формі.

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги «муніципальна няня», його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

Важливо!

В подальшому отримувач послуги «муніципальна няня» щомісяця до 5 числа подає в письмовій або електронній формі місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують оплату послуг «муніципальної няні» за попередній місяць.

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди