64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій
опубликовано 24.03.2020

Шановні роботодавці та керівники профспілкових організацій (уповноважені представники трудових колективів) Зачепилівського району !

Управління  соціального захисту населення районної державної адміністрації повідомляє, що триває двомісячник з укладання колективних договорів, який щорічно проводиться в районі протягом лютого-березня.

Колективний договір у відповідності до ст. ст. 11, 15 Кодексу законів про працю України, ст. 2 Закону «Про колективні договори та угоди», ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства та прийнятих сторонами зобов’язань з метою врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження інтересів найманих працівників та роботодавців.

Головною метою укладання колективного договору є захист інтересів найманих працівників.

Відсутність колективного договору на підприємстві, організації чи в установі призводить до обмеження можливостей захисту прав працівників лише умовами, визначеними в трудовому договорі і законодавстві, яким визначаються державні гарантії, переважно на мінімальному рівні. Для роботодавця колективний договір виступає як засіб, спрямований на удосконалення виробництва, організації праці, підвищення продуктивності праці та є запорукою соціальної стабільності в трудовому колективі.

Колективні договори, зміни та доповнення до них підлягають повідомній реєстрації, порядок якої затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів».

Запрошуємо Вас, шановні керівники та представники трудових колективів району, ініціювати укладання колективного договору в разі його відсутності або внесення змін та доповнень до діючих колективних договорів, в зв’язку зі змінами в законодавстві, які відбулися протягом останнього часу.

Для отримання методичної допомоги з питань укладення та реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них ви можете  звертатися до відділу з питань соціально-трудових відносин Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації за адресою: вул. Центральна, 56, к. 8., тел. 5 16 32.

 

Рекомендації учасникам соціального діалогу для врахування при проведенні колективних переговорів під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2020 році.

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди