64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій
опубликовано 14.12.2020

Легальна зайнятість - спільна відповідальність

 

Нелегальна зайнятість користується на сьогоднішній день величезним попитом завдяки безпосередньо самими працівниками. Оскільки дуже часто в умовах дефіциту вільних для працевлаштування вакансій, громадяни від «безвиході» погоджуються на будь-які умови праці, запропоновані роботодавцем. Але від цього можуть страждати обидві сторони трудових відносин.

Роботодавець не застрахований від несумлінних працівників. А наймані працівники, в свою чергу, повинні розуміти: правильно укладений трудовий договір (ст. 24 КЗпП України « …Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України...) захищає їхні права у багатьох сферах - трудових, страхових, цивільних.

Дотримання трудового законодавства дасть змогу уникнути непорозумінь з контролюючими органами.

Згідно ст. 265 Кодексу законів про працю України розмір штрафу за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору складає 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.09.2020 р. розмір штрафу складає 50 000 грн).

Також управління соціального захисту населення Зачепилівської РДА нагадує всім керівникам підприємств, організацій, установ району і фізичним особам-підприємцям про необхідність подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії - звіт за формою №3-ПН «Звіт про наявність вакансій») відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення». Подання інформації про попит на робочу силу поповнить базу даних про вакансії та забезпечить можливість для більшої кількості громадян офіційно працевлаштуватись.

 

Пам'ятка

для роботодавця щодо належного працевлаштування

 

Згідно зі ст. 43 Конституції України, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це конституційне право прописане у ст. 2 КЗпП України, якою визначено основні трудові права працівників.

 

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком сторін трудового договору.

 

Порядок оформлення трудових відносин:

 

- укладення у письмовій формі, трудового договору (контракту) оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, з яким необхідно ознайомити працівника (ст. 24 КЗпП України); 

- повідомлення органів Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст. 24 КЗпП України, Постанова КМУ від 17.06.2015 №413); 

- внесення роботодавцем запису до трудової книжки, поданої працівником у встановленому порядку (постанова КМУ від 27.04.1993 N 301 «Про трудові книжки працівників» Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників);

- інформування працівника про умови праці, ознайомлення з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначення працівникові робочого місця та проведення інструктажу з техніки безпеки (ст. 29 КЗпП України).

 

За порушення законодавства про працю в частині неналежного оформлення трудових відносин, роботодавець несе відповідальність: 

* адміністративну (ч.3 ст. 41 КУпАП);

* кримінальну (ст. 172 КК України);

* фінансову санкцію у вигляді штрафу (ст. 265 КЗпП).

 

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Лише після належного оформлення трудових обов’язків працівник приступає до виконання своїх обов’язків. 

 

Звертаємо увагу ! 

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування. Відповідно до ст. 26 КЗпП України, умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюються всі вимоги законодавства про працю. 

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах за:

 

1) 10 мінімальних зарплат50 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, за наступні порушення:

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

 

До юридичних осіб та підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І–ІІІ груп, за такі порушення застосовується попередження.

 

2) 30 мінімальних зарплат - 150 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5000 грн.) за ті ж самі порушення (за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення), вчинені повторно протягом двох років з дня виявлення порушення.

 

3) 3 мінімальні зарплати 15 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.

 

4) 2 мінімальні зарплати10 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за кожного працівника за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці).

 

5) 4 мінімальних зарплат – 20 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за кожного працівника за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а до юридичних осіб та підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку І–ІІІ груп, за ці порушення застосовується попередження.

 

6) 3 мінімальні зарплати15 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні.

 

7) 16 мінімальних зарплат 80 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за недопущення до проведення перевірки з питань виявлення фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

 

8) 1 мінімальна зарплата 5 000 грн. (якщо мінімальна зарплата 5 000 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства (за кожне таке порушення) та 2 мінімальні зарплати 10 000 грн. за повторне порушення інших вимог трудового законодавства.

 

Дані штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України.

 

У разі сплати юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого статтею 265 (КЗпП України), така постанова вважається виконаною.

 

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим - шостим, дев’ятим частини другої статті 265 КЗпП України (пунктами 3 - 5, 8 Памятки), у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

 

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченого абзацами другим, третім, сьомим, восьмим, десятим частини другої статті 265 КЗпП України (пунктами 1, 2, 6, 7, 9 Пам’ятки), застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень.

 

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті 265 КЗпП України (пункт 1 Пам’ятки), можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

 

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

 

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди