64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

До уваги представників громадських формувань

 До уваги представників громадських формувань!

 До 1 січня 2017 року всі громадські формування повинні переглянути власні статути, внести і зареєструвати зміни до них у відповідності до Податкового кодексу України. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Відповідно до зазначеного порядку неприбутковим організаціям для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій необхідно в термін до 1 січня 2017 року привести у відповідність до вимог Податкового Кодексу свої установчі документи та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу, територіальному органу ДФС.

Відповідно до пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 контролюючий орган здійснює включення неприбуткової організації до Реєстру в разі, коли організація відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

установчі документи неприбуткової організації передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

Неприбуткові організації, які до 1 січня 2017 року, не приведуть свої установчі документи у відповідність до зазначених вимог, та не надішлють копії таких документів контролюючому органу, виключаються після 1 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Звертаємо увагу представників громадськості на найбільш поширені типові питання пов’язані з приведенням установчих документів громадських формувань у відповідність до вимог чинного законодавства:

- відповідно до частини 1 статті 8 Закону України «Про громадські об’єднання» членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, а саме засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років;

- відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про громадські об’єднання» право власності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об'єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.

- відповідно до частини 2 статті 98 Цивільного кодексу України рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна, та про ліквідацію приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

- відповідно до пункту 10 частини 1 статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» до статуту вносяться тільки зміни та не передбачено внесення доповнень.

 Відтепер у відділі державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області з’явилась можливість отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проставлення апостиля.

 

 Відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля надається державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора.

Для отримання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля в паперовій формі заявником подаються такі документи:

•          запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (згідно форми, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016                  № 1657/5);

•          документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

•          документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення вiд сплати.

Під час прийняття запиту уповноважена особа Головного територіального управління юстиції у Харківській області встановлює особу заявника за документом, що посвідчує особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

 Розмір плати за надання адміністративної послуги

Згідно вимог статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» за надання виписки з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 мінімальної заробітної плати (70 грн. 00 коп.).

Примітка: Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому подається запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та округлюється до найближчих 10 гривень.

 Реквізити рахунку для плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань


Номер рахунку

Назва отримувача

Код за ЄДРПОУ

УДКСУ

Банк отримувача

Код банку отримувача (МФО)

Наявність відомчої ознаки

31314300741002

УК мХаркові/мХарків/22012700

37999649

ГУДКСУ у Харківській області

851011

«41»-Міністерство юстиції України

 Наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля» встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн. ).

Реквізити рахунку за надання послуг з проставлення апостиля

Номер рахунку

Код платежу, призначення платежу

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

Одержувач коштів

Код банку отримувача (МФО)

33214879700001

22012500, за проставляння апостиля

37993783

ГУ ДКСУ у

м. Києві

820019

Від плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України передаються уповноваженій посадовій особі відповідного територіального органу - працівнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області для проставлення на такій виписці апостиля та надання її заявникові.

Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі, надаються протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

       Звертаємо увагу громадян, апостиль проставляється на українських документах, які мають використовуватися на території країн, що підписали Конвенцію, котра скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазьку конвенцію від 05.10.1961).


Перелік документів, необхідних для надання документів, що містяться в реєстраційній справі:

1. Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця.

           2. Документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання).

           3. У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

           4 Документ, що підтверджує внесення плати за надання документа в паперовій формі, що міститься у реєстраційній справі. (плата справляється за кожен отриманий документ.

 

Реквізити для оплати адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Населенний пункт – Харків.

Отримувач - УК м. Харкові/м. Харкiв /22010300.

Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37999649.

Банк отримувача (ГУДКСУ) – ГУДКСУ у Харківській області.

Код банку (МФ О ГУДКСУ) -  851011.

Номер рахунку – 31110170700002

Код класифікації доходів бюджет у- 22010300

Найменування коду класифікації доходів бюджету - Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

ЗАПИТ про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної, фізичної особи – підприємця

 

ЗАПИТ про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

Зразки заяв


Заява про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Реквізити для сплати адміністративного збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

 банк отримувача: ГУДКСУ у м. Києві;

код банку отримувача: 820019;

одержувач коштів: ГУК у м. Києві;

код отримувача(код за ЄДРПОУ): 37993783;

рахунок отримувача: 33214879700001;

призначення платежу: за державну реєстрацію (перереєстрацію )  (назва друкованого ЗМІ  або  інформагентства).


 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди