64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розпорядження

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

31 січня 2018 року

Зачепилівка

         № 22-к

 

Про оголошення та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 20, 22, 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зйняття посад деравної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінам

Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації.

 

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації (додаються).

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації О.Л.Соколова.

 

 

Голова районної державної
адміністрації                                                                       А.Л. КОНОПЛЯ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної державної адміністрації
31 січня 2018 № 22-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» – начальника
відділу культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови

 

Посадові обов`язки

1. Здійснює керівництво відділом культури і туризму Зачепилівської районної державної адміністрації, забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері культури і туризму.

3. Розробляє та подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про відділ культури і туризму райдержадміністрації.

4. Бере участь у формуванні державної політики у сферах культури і туризму, забезпечує її реалізацію на рівні району, здійснює керівництво установами культури і мистецтва району.

5. Розробляє комплексні та цільові програми розвитку культури і туризму у районі, організовує роботу пов’язану з їх реалізацію, розробляє та вносить у встановленому порядку на розгляд райдержадміністрації проекти, плани, пропозиції щодо фінансування та матеріально-технічне забезпечення.

6. Створює умови для розвитку самодіяльного, музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, змістовного культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару самодіяльних аматорських колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організацій виставок.

7. Здійснює єдину державну кадрову політику в галузі культури, формує резерв керівних кадрів, їх підготовку та стажування, надає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підпорядкованих йому закладів культури, освіти, що належать до сфери відділу.

8. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету.

9. Сприяє збереженню і розвитку мережі закладів культури, школи естетичного виховання у відповідності із затвердженими соціальними нормативами і зміцненню їх матеріально-технічної бази та фінансовому забезпеченню.

10. Забезпечує виконання програм охорони культурної спадщини, контролює виконання робіт (будівельних, шляхових, земляних) у зонах охорони пам’яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях.

11. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища селища і сіл району, відродженням осередків традиційної народної творчості.

12. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків.

13. Організовує підготовку, перепідготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та раціональне їх використання; вивчає потребу у фахівцях у галузі культури та туризму.

14. Організовує участь колективів в обласних, всеукраїнських, регіональних культурно-мистецьких заходах, бере участь в організації та проведені районних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості.

15. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих закладах, підприємствах і організаціях культури, туризму.

16. Проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму на території району, здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення ринкової інфраструктури туризму.

17. Організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до відділу культури і туризму, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, здійснює заходи з усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян на роботу закладів культури, туризму.

18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

посадовий оклад відповідно до нормативно-правового акту, що регулює питання оплати праці державних службовців у 2018 році – 6500 грн., надбавки та доплати, відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до претендента на посаду не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки .

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою у разі подання документів (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (у вигляді роздрукованого примірника декларації, заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінами),  про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Термін прийняття документів –
15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби
.

Документи приймаються за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49, зала засідань, о 10.00 год. 20 лютого 2018 року

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каленіченко Ірина Анатоліївна,
тел. (05761) 5-19-55,
e-mail: zachepylivska@rda.kh.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1) уміння обґрунтувати власну позицію;

2) досягнення кінцевих результатів

2.

Прийняття ефективних рішень

1) уміння вирішувати комплексні завдання;

2) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3) уміння працювати при багатозадачності

3.

Комунікація та взаємодія

1) уміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

 

3) відкритість

4.

Впровадження змін

1) реалізація плану змін та покращень;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін

5.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) оцінка і розвиток підлеглих;

3) управління конфліктами

6.

Особистісні компетенції 

1) аналітичні здібності;

2) незалежність та ініціативність;

3) уміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про очищення влади»;

Кодексу законів про працю України

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) знання законодавства у сфері культури, туризму, бібліотечної справи, охорони культурної спадщини;

2) знання основ державного управління, сучасних методів управління персоналом та організації роботи;

3) знання основних засад господарської діяльності та господарських відносин;

4) знання сучасних форм і методів управління підприємством

 

 

Керівник апарату
районної державної адміністрації                                   О.Л.Соколов

 

 

Каленіченко, 5-19-55

КОПІЯ

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди