64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розпорядження

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
08 травня 2018 № 46-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» –
головного спеціаліста загального сектору апарату Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови

 

Посадові обов`язки

1. Забезпечує організацію діловодства, єдиний порядок роботи з документами в апараті районної державної адміністрації.

2. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, готує довідки, звіти, інформації з питань діловодства.

3. Бере участь у плануванні, організації і вдосконаленні діяльності загального сектору з питань служби документаційного забезпечення.

4. Розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації роботи з документами. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення діловодства Здійснює контроль за станом діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

5. Забезпечує контроль за оформленням справ і документів відповідно до затвердженої номенклатури.

6. Надає практичну допомогу, консультує працівників державних органів, підприємств, організацій та установ з питань роботи із документами.

7. Систематично удосконалює роботу з документами: застосовує оргтехніку, вводить в практику сучасні методи роботи, працює з комп’ютерною і розмножувальною технікою. Вживає заходів щодо впорядкування складу документів та інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які передаються на державне зберігання, організації поточного збереження й експертизі наукової та практичної цінності документів.

8. Відповідає за архів в апараті районної державної адміністрації, основними завданнями якого є :

- приймання від структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

- контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах апарату районної державної адміністрації;

- участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ апарату районної державної адміністрації, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;

- ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання до архівного відділу районної державної адміністрації відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 736/2718.

- проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату районної державної адміністрації та архівного відділу районної державної адміністрації проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;

- створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

- організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;

- підготовлення, передавання документів до архівного відділу районної державної адміністрації;

- участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників районної державної адміністрації, які відповідають за роботу з документами.

9. Виконує інші доручення керівника апарату районної державної адміністрації та завідувача загального сектору.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4100 грн., надбавки та доплати, відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до претендента на посаду не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки .

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою у разі подання документів (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (у вигляді роздрукованого примірника декларації, заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінами),  про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Термін прийняття документів –
15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби
.

Документи приймаються за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49, зала засідань, о 09.00 год. 25 травня 2018 року

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каленіченко Ірина Анатоліївна,
тел. (05761) 5-19-55,
e-mail: zachepylivska@rda.kh.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім рівнем не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) уміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

3.

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2)здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»;

Закону України «Про звернення громадян»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання законодавства у сфері документування управлінської діяльності

 

 

Головний спеціаліст з управління персоналом
апарату районної державної адміністрації                    І.А.Каленіченко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
08 травня 2018 № 47-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» –
головного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи і цивільного захисту апарату Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області

Загальні умови

 

Посадові обов`язки

1. Вивчає та аналізує здійснення правоохоронними органами заходів щодо державних, обласних та районних програм профілактики і боротьби із злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами вимог законодавства України та відповідних міжнародних договорів з питань охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби із злочинністю, а також виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації законодавчих актів, розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної та мобілізаційної підготовки.

2. Підтримує постійні зв’язки з правоохоронними органами.

3. Планує і координує дії з підготовки та ведення територіальної оборони в районі.

4. Організовує і координує розробку  мобілізаційного плану району на особливий період, річних програм мобілізаційної підготовки відповідних структур району, здійснює методичне та нормативне забезпечення цієї роботи.

5. Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну військову службу.

6. Бере участь у підготовці та опрацюванні проектів розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки і цивільного захисту населення і територій.

7. Готує матеріали до виступів і доповідей  голови райдержадміністрації з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, на нарадах, колегіях.

8. Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

9. Запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією громадянами, яким не надано допуску та доступу до неї.

10. Забезпечує запровадження заходів режиму секретності під час виникнення всіх видів робіт, пов’язаних з державною таємницею та під час здійснення зовнішніх відносин.

11. Здійснює контроль за станом режиму секретності;

12. Розробляє перспективні та поточні плани, а також плани-заходи щодо вирішення окремих питань забезпечення режиму таємності.

13. Розробляє номенклатури посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

14. Бере участь в оформленні допуску осіб до секретних документів, своєчасне представлення матеріалів для оформлення та переоформлення допусків.

15. Забезпечує дотримання правил пересилки таємних документів; контролює дотримання правил поводження з таємними документами.

16. Виконує інші доручення керівника апарату районної державної адміністрації та завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи і цивільного захисту апарату районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4100 грн., надбавки та доплати, відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до претендента на посаду не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надається згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки .

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою у разі подання документів (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (у вигляді роздрукованого примірника декларації, заповненої на офіційному веб-сайті НАЗК).

8. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648) (із змінами),  про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Термін прийняття документів –
15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби
.

Документи приймаються за адресою: 64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

64401, Харківська область, Зачепилівський район, сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49, зала засідань, о 09.30 год. 25 травня 2018 року

Прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Каленіченко Ірина Анатоліївна,
тел. (05761) 5-19-55,
e-mail: zachepylivska@rda.kh.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім рівнем не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) уміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотній зв’язок

3.

Сприйняття змін

1) виконання плану змін та покращень;

2)здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції 

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»;

Закону України «Про звернення громадян»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання законодавства у сфері оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, роботи правоохоронних органів, цивільного захисту

 

 

Головний спеціаліст з управління персоналом
апарату районної державної адміністрації                    І.А.Каленіченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди