64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2017 рік

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в ІV кварталі 2017 року


Дата надходження

Всього

Короткий зміст

03.10.2017

1

Про надання інформації щодо існуючих установ, закладів, організацій, які являються та можуть являтися розпорядниками інформації запитуваної громадянами

04.10.2017

1

Щодо надання інформації про с/г виробників та їх контактних телефонів, які посіяли та зібрали овес в 2017 році

09.10.2017

3

Щодо поповнення бібліотек новою літературою та надання контактів відповідальної особи за закупівлю книг

Про надання інформації щодо комунальної інфраструктури району

Про надання інформації щодо житлового будівництва в районі

20.10.2017

1

Щодо надання інформації про розмір виплаченої зарплати державним реєстраторам за 2015-2017 роки

24.10.2017

1

Щодо кількості шкіл в районі та кількості дітей, які навчаються екстерном чи дистанційно

25.10.2017

1

Щодо надання інформації про с/г виробників та їх контактних телефонів, які посіяли та зібрали овес і просо в 2017 році

26.10.2017

2

Щодо надання інформації про розмір витрачених бюджетних коштів на ремонт службових приміщень в органах влади

Щодо надання сканірованої копії техпаспортів службових автомобілів органів влади

30.10.2017

1

Про надання інформації щодо коштів, які виділені для фінансування архівних установ в 2017 році

08.11.2017

1

Щодо надання списку назв вулиць на українській та російській мовах

09.11.2017

1

Щодо надання інформації стосовно наявності виїзної торгівлі, кількості проведених ярмарків, надання паспорту району та Програми економічного та соціального розвитку району

 

15.11.2017

2

Про надання інформації щодо кількості магазинів за їх типами, торгових центрів, кількості проведених ярмарків, фестивалів, кількості закладів ресторанного господарства

Про надання інформації щодо переліку підприємств, які отримали бюджетні кошти за програмою «Питна вода» на 2012-2020 роки з вказаними сумами фінансування

21.11.2017

2

Щодо надання переліку усіх наявних чинних загальнодержавних, обласних та районних програм, які передбачають виділення територіальним громадам технічних, фінансових та інших ресурсів

Щодо надання інформації чи готові населені пункти до обов’язкового сортування ТПВ, які передбачені Законом України «Про відходи» у 2018 році

28.11.2017

1

Щодо надання інформації про загальну кількість людей з інвалідністю, які знаходяться на обслуговуванні в органах соціального захисту

29.11.2017

2

Про надання інформації щодо кількості хворих із діагнозом ідіопатичий легеневий фіброз, які перебувають на обліку

Щодо розподілу цільових видатків медичної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2017 році

30.11.2017

1

Про надання інформації щодо переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

06.12.2017

1

Щодо плану заходів з реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини в Харківській області (2016, 2017, 2018)

14.12.2017

1

Про надання інформації щодо переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2017 році за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

18.12.2017

1

Щодо надання копії розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.10.2012 року №487

19.12.2017

1

Щодо кількості сліпих та слабозорих дітей шкільного віку в районі

20.12.2017

1

Щодо кількості заяв, які були опрацьовані в ЦНАП в 2017 році

26.12.2017

1

Про надання інформації про безоплатну передачу земельних запасів сільських рад за межами населених пунктів за 2002 рік

Всього:

27

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до

Зачепилівської районної державної адміністрації за ІV квартал 2017 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

03.10.2017

 -

1

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

04.10.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

09.10.2017

2

1

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

-

-

20.10.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

24.10.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

25.10.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

26.10.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

30.10.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

08.11.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

09.11.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

15.11.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

21.11.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

28.11.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

29.11.2017

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

30.11.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

06.12.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

14.12.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

18.12.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

19.12.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

20.12.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

26.12.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

9

18

 -

-

 -

27

-

 -

27

27

 -

 -

 -

-

 

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в ІІІ кварталі 2017 року

 

Дата надходження

Всього

Короткий зміст

04.07.2017

1

Про надання інформації щодо діючих компаній з експлуатації та обслуговування котедж них містечок та багатоквартирних будинків

10.07.2017

1

Щодо кількості посад державних службовців в районній державній адміністрації за 2013,2014, 2015, 2016 роки

14.08.2017

1

Проведення моніторингу стану дотримання житлових прав внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України

21.08.2017

1

Щодо надання інформації стосовно проведених заходів політичними партіями в ІІ кварталі 2017 року

29.08.2017

1

Щодо кількості виборців та внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території громади

12.09.2017

1

Про надання інформації щодо житлового фонду району

14.09.2017

3

Щодо розподілу постійного населення за статтю та віковими групами на адміністративно – територіальних одиницях району 2013 – 2016 років

Про надання адрес усіх органів влади для отримання публічної інформації та звернень

Чи мають аптеки ліцензію на оборот наркотичних та психотропних засобів

18.09.2017

1

Щодо надання інформації про кількість виборців у Харківській області в розрізі територіальних громад та кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях громад

19.09.2017

1

Про надання інформації щодо кількості чоловіків серед учителів району та учителів 5-11 класів які викладають мову і літературу, математику, предмет природного циклу

28.09.2017

2

Щодо надання інформації стосовно витрат на одного учня по кожній школі району, кількості учнів по кожній школі району, скільки літрів палива витрачено на кожний шкільний автобус

Чи проводились офіційні дослідження за кошти ЕС в 2014-2017 роках на території району

Всього:

13

 

 

 

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІІ квартал
2017 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

04.07.2017

 1

-

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

10.07.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

14.08.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.08.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

29.08.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

12.09.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

14.09.2017

1

2

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

-

-

18.09.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

19.09.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

28.09.2017

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

ВСЬОГО

7

6

 -

-

 -

13

-

 -

13

13

 -

 -

 -

-

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІ квартал
2017 року


Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

07.04.2017

 -

 1

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

14.04.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

05.05.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

10.05.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

12.05.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

16.05.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

18.05.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

01.06.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

13.06.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

3

7

 -

-

 -

10

-

 -

10

10

 -

 -

 -

-

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в ІІ кварталі 2017 року

Редактирование страницы Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2017 рік


Название


Текст
Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди