64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2017 рік

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації з 01 листопада по  16 листопада по
2017 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

08.11.2017 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - -
09.11.2017 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - -
15.11.2017 - 1 - - - 1 - - 1 - - - - 1
 15.11.2017 -
 1  - -
-
1
 - -
1
 - -
-
-
-
                             
Всього - 4
- - - 4
- - 4
- - - - 1

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації з 01 жовтня по  31 жовтня
2017 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

03.10.2017 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
04.10.2017 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
09.10.2017
 2  1 -
 -  -  3  -  -  3  3  - -  -  -
20.10.2017 - 1 - - - 1 - - 1 1 - - - -
24.10.2017 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
25.10.2017 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
26.10.2017 - 2 - - - 2 - - 2 2 - - - -
30.10.2017 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
Всього
6 5 - - - 11 - - 11 11 - - - -

 

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в ІІІ кварталі 2017 року

 

Дата надходження

Всього

Короткий зміст

04.07.2017

1

Про надання інформації щодо діючих компаній з експлуатації та обслуговування котедж них містечок та багатоквартирних будинків

10.07.2017

1

Щодо кількості посад державних службовців в районній державній адміністрації за 2013,2014, 2015, 2016 роки

14.08.2017

1

Проведення моніторингу стану дотримання житлових прав внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України

21.08.2017

1

Щодо надання інформації стосовно проведених заходів політичними партіями в ІІ кварталі 2017 року

29.08.2017

1

Щодо кількості виборців та внутрішньо переміщених осіб, які проживають на території громади

12.09.2017

1

Про надання інформації щодо житлового фонду району

14.09.2017

3

Щодо розподілу постійного населення за статтю та віковими групами на адміністративно – територіальних одиницях району 2013 – 2016 років

Про надання адрес усіх органів влади для отримання публічної інформації та звернень

Чи мають аптеки ліцензію на оборот наркотичних та психотропних засобів

18.09.2017

1

Щодо надання інформації про кількість виборців у Харківській області в розрізі територіальних громад та кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях громад

19.09.2017

1

Про надання інформації щодо кількості чоловіків серед учителів району та учителів 5-11 класів які викладають мову і літературу, математику, предмет природного циклу

28.09.2017

2

Щодо надання інформації стосовно витрат на одного учня по кожній школі району, кількості учнів по кожній школі району, скільки літрів палива витрачено на кожний шкільний автобус

Чи проводились офіційні дослідження за кошти ЕС в 2014-2017 роках на території району

Всього:

13

 

 

 

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІІ квартал
2017 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

04.07.2017

 1

-

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

10.07.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

14.08.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.08.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

29.08.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

12.09.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

14.09.2017

1

2

-

-

-

3

-

-

3

3

-

-

-

-

18.09.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

19.09.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

28.09.2017

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

ВСЬОГО

7

6

 -

-

 -

13

-

 -

13

13

 -

 -

 -

-

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІ квартал
2017 року


Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

07.04.2017

 -

 1

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

14.04.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

05.05.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

10.05.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

12.05.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

16.05.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

18.05.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

01.06.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

13.06.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

3

7

 -

-

 -

10

-

 -

10

10

 -

 -

 -

-

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в ІІ кварталі 2017 року

 

Дата надходження

Всього

Короткий зміст

07.04.2017

1

Чи впроваджений в районі роздільний збір відходів

14.04.2017

1

Щодо орендарів приміщень на території районних лікарень Харківської області

05.05.2017

1

Про надання інформації про кількість осіб, які були направлені на навчання з курсу «Боротьба з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році»

10.05.2017

2

Щодо надання електронних, поштових адрес, телефонів сільських та селищних рад, які розташовані на території району

Про надання інформації щодо наявності програм інформатизації за 2010-2017 роки та електронного документообігу

12.05.2017

1

Про надання інформації щодо  об’єднання територіальних громад на території району

16.05.2017

1

Щодо перспективи пересадки чиновників обласних та районних державних адміністрацій на електромобілі

18.05.2017

1

Щодо інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в районі

01.06.2017

1

Щодо надання інформації про комунальні підприємства, які наявні  в районі

13.06.2017

1

Про надання інформації щодо підприємств житлового – комунального господарства, сільських та селищних рад і т.д.

Всього:

10

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до Зачепилівської районної державної адміністрації за І квартал 2017 року

 

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

04.01.2017

 -

 1

 -

 -

 -

-

 1

 -

 1

-

1

 -

 -

-

12.01.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

25.01.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

01.02.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

07.02.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

08.02.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.02.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

23.02.2017

-

2

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

01.03.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

03.03.2017

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

17.03.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

20.03.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.03.2017

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

23.03.2017

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

6

10

 -

-

 -

14

2

 -

16

15

 1

 -

 -

-

 

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в І кварталі 2017 року

 

Дата надходження

Всього

Короткий зміст

04.01.2017

1

Щодо безоплатної приватизації земель державної та комунальної власності

12.01.2017

1

Щодо надання інформації стосовно рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею у 2010-2016 роках

25.01.2017

2

Про надання інформації щодо професійно – технічних навчальних закладів району;

Про надання інформації щодо  промислових підприємств в районі

01.02.2017

1

Про надання статистичних даних щодо обсягів споживання палива побутовими споживачами, що мешкають в приватних та багатоповерхових будинках

07.02.2017

1

Щодо надання інформації про кількість об’єктів соціальної сфери на яких у 2016 році було проведено капітальний ремонт

08.02.2017

1

Про надання контактних даних керівника відділу освіти та директорів шкіл району

21.02.2017

1

Щодо сум неосвоєних коштів та причин повернення зазначених коштів, виділених для будівництва, реконструкції на об’єктах соціальної сфери, освіти, культури і т.д.

23.02.2017

2

Про надання інформації стосовно житлового фонду

Про надання інформації стосовно громадського транспорту

01.03.2017

1

Про надання інформації щодо видатків на утримання апарату райдержадміністрації за 2016 рік

03.03.2017

1

Щодо кількості державних службовців районної державної адміністрації за 2013-2016 роки

17.03.2017

1

Щодо отримання субсидій та причин відмов у наданні субсидій  громадянам

20.03.2017

1

Щодо здійснення спостереження районною державною адміністрацією за станом з реалізації громадянами права на свободу мирних зібрань

21.03.2017

1

Щодо надання інформації про підприємства в районі, які надають житлово – комунальні послуги

23.03.2017

1

Про надання інформації щодо підприємств, які спеціалізуються на переробці сміттєвих відходів, сортуванні сміттєвих відходів.

Всього:

16

 

 

 

 

 


 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди