64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2018 року

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації з  01 травня по  24 травня 2018
року

 

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 04.05.2018

 -

1

 -

 -

 -

1

-

 -

1

1

-

 -

 -

-

 10.05.2018

 -

1

 -

 -

 -

1

 -

 -

 1

1

-

 -

-

 -

 16.05.2018       1       -     -       -    -    1     -       -      1      1
    -       -        -      -
     16.05.2018       -      1     -       -     -    1     -       -      1      -     1       -        -      -
                             

ВСЬОГО

 1

3

-

-

-

4

-

-

4

3

1

-

-

-

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації з  01 квітня по  26 квітня 2018
року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

05.04.2018
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
-
-
-
-
24.04.2018
-
1
-
-
-
1
-
-
1
1
-
-
-
-

ВСЬОГО

-
2
-
-
-
2
-
-
2
2
-
-
-
-

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до

Зачепилівської районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

 

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11.01.2018

1

-

 -

 -

 -

1

-

 -

 1

1

-

 -

 -

-

26.01.2018

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

08.02.2018

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

09.02.2018

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

28.02.2018

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

19.03.2018

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

5

1

 -

-

 -

6

-

 -

6

5

 1

 -

 -

-

 

 

 

Короткий зміст запитів на публічну інформацію,

що надійшли до районної державної адміністрації в І кварталі 2018 року

 

Дата надходження

 

Всього

Короткий зміст

11.01.2018

1

Щодо кількості шкільних спеціальних автобусів для перевезення людей та автобусів, які будуть купуватися за рахунок місцевих бюджетів на 2018 рік

26.01.2018

1

Щодо можливості використання фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

08.02.2018

1

Антикорупційний запит про дослідження в регіонах України за програмами грантів ЕС та США

09.02.2018

1

Про надання інформації щодо усіх фактів припинення права постійного користування земельними ділянками у період з 1994 по 2012 роки

28.02.2018

1

Щодо кількості громадян, які отримують соціальну допомогу (пенсію) як інваліди по слуху

19.03.2018

1

Про надання інформації щодо комунальної інфраструктури району

Всього:

6

 

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди