64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Оголошення

29.09.2017

Оголошення щодо проведення бізнес-сесії у рамках реалізації

Програми для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і менеджерів Fit for partnership with Germany

 

В рамках двостороннього співробітництва між урядом України та урядом Федеративної Республіки Німеччина Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та німецьке Товариство з міжнародного співробітництва GIZ GmbH за дорученням Федерального міністерства економіки і енергетики реалізують Програму для підприємств з експортно-імпортним потенціалом і менеджерів Fit for partnership with Germany         (далі – Програма).

 

Дана Програма  дає можливість отримати нові навички у сферах ведення бізнесу з німецькими та іншими іноземними партнерами, ведення переговорів з представниками інших країн, також, є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини і шляхом бізнес-сесій в Німеччині, вона сприяє:

- виходу українських підприємств на міжнародні ринки;

- підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств;

- підвищенню кваліфікації українських менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 

Учасники Програми отримують можливість:

- ознайомитися з Німеччиною як економічним партнером;

- встановити контакти з німецькими компаніями і знайти надійних  партнерів;

- набути інформацію про можливості збуту своєї продукції в Німеччині;

- безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами і технологіями німецьких компаній і придбати необхідне;

- набути інформацію, знання, навички та міжкультурні управлінські компетенції, що допомагають налагодити співпрацю з німецькими компаніями;

- набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними німецькими партнерами;

- стати фахівцем в міжнародному бізнесі, особливо з Німеччиною;

- кар'єрного зростання/розширення особистого кругозору/росту особистості;

- стати частиною міжнародної бізнес-спільноти з ексклюзивним виходом на  випускників з 19 країн-партнерів Програми різних сфер діяльності        (більше 12000).

 

 

 

У 2018 році українським менеджерам/підприємцям і підприємствам пропонуються бізнес-сесії за такими напрямками:

1. Економічна кооперація безгалузевої специфіки (група «Загальна кооперація»).

2. Економічна кооперація з галузевою специфікою *:

2.1. Економічна кооперація у сфері енергоефективності.

2.2. Економічна кооперація у секторі охорони здоров'я/індустрія охорони здоровя.

2.3. Економічна кооперація в аграрному секторі.

2.4. Економічна кооперація у сфері переробки сміття/екологічна утилізація сміття.

Більш детальну інформацію щодо умов реалізації Програми можна знайти на сайті за посиланнями:

1. www.ukraine.managerprogramm.de.

2. www.managerprogramm.de

3. www.giz.de

 

 

* У випадку, якщо напрямок не зможе бути запропонований, GIZ залишає за собою право включити прийнятих кандидатів у формат «Економічна кооперація без галузевої специфіки».

 

21.09.2017


 

 

ФОРМА 
інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку*

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Закупівля спеціального автомобільного транспорту для належного надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям Зачепилівської об’єднаної територіальної громади»

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Зачепилівська селищна рада

Тематичний напрям реалізації проекту

Проект добровільно об’єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль № 2 Зменшення територіальних диспозицій у якості життя та поліцентричний розвиток

Операційна ціль № 5. Широке залучення громадських організацій та бізнесу на районному та місцевому рівні до надання соціальних послуг населенню, розвитку інфраструктури здорового способу життя та дитячої інфраструктури на основі соціального партнерства та аутсорсингу.

 

Період реалізації проекту ( з ( місяць/рік – до (місяць/рік))

з 01.2018 по 12.2018

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку ( далі ДФРР), тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

496,918

-

-

496,918

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

374,230

-

-

374,230

Назва регіону, в якому реалізовується проект

Харківська

Назва району, в якому реалізовується проект

Зачепилівський

Прізвище, ім’я по батькові керівника заявника

Голова Зачепилівської селищної ради Кривенко Юрій Вікторович

Телефон, факс, e-mail  заявника

(05761) 5-22-87, (05761) 5-16-52 zashepulivska_rada@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Голова Зачепилівської селищної ради Кривенко Юрій Вікторович

Телефон, факс, e-mail  відповідальної особи за реалізацію проекту

(05761) 5-22-87, (05761) 5-16-52 zashepulivska_rada@ukr.net

Голова Зачепилівської селищної ради

 

_________________

Ю.В. Кривенко

М.П.

18.09.2017

 

 

               

 


 

 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с. 1-2

ІІ.

Зміст проекту

с. 3

ІІІ.

Проект

с. 4 - 9

1.

Анотація проекту

с. 4

2.

Детальний опис проекту

с. 4

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с. 5

2.2.

Мета та завдання проекту

с. 7

2.3.

Основні заходи проекту

с. 8

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с. 8

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с. 8

2.6.

Інновації проекту

с. 9

2.7.

Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні

с. 9

ІV.

Бюджет проекту

с. 10

4.1.

Загальний бюджет проекту

с. 10

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с. 10

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с. 10

4.4

Розрахунок вартості проекту

с. 11

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с. 12

VІ.

Додатки

с. 13-18

 

 

 

 

 

ІІІ. ПРОЕКТ

 

1 АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

 

Назва проекту:  Закупівля спеціального автомобільного транспорту для належного надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям Зачепилівської об’єднаної територіальної громади.

Актуальність проекту:  Своєчасне та якісне забезпечення в повному обсязі доступною медичною допомогою хворих Зачепилівського району в транспортуванні соціально неадаптований груп населення, малорухомих хворих (хоспісних), людей,  які потребують перевезення в горизонтальному положенні, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, до закладів охорони здоров'я ІІ та ІІІ рівнів.

Основна проблема:  Відсутність необхідної кількості транспортних засобів для надання в повному обсязі доступної медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, новонародженим, дітям до року, вагітним,  інвалідам ВВВ, учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС Зачепилівського району та в подальшому транспортуванні на лікування та обстеження їх до закладів охорони здоров'я ІІ та ІІІ рівнів.

 

2. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

 

Соціально-економічна спрямованість  проекту:

- покращення доступу до якісних медичних послуг та забезпечення в повному обсязі доступною медичною допомогою соціально неадаптованих груп населення, малорухомих хворих ( хоспісних ), людей, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, новонароджених, дітей до року, вагітних,  інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС Зачепилівського району та в подальшому транспортуванні на лікування та обстеження їх до закладів охорони здоров'я ІІ та ІІІ рівнів.

 

Напрями інновацій проекту:

Придбання автомобільного транспорту з економічними характеристиками використання палива, технічними показниками для високої прохідності по бездоріжжю в сільській місцевості, оснащених обладнанням для транспортування хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров'я ІІ та ІІІ рівнів.

·                       надання невідкладної медичної допомоги вдома, соціально неадаптованим груп населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які перебувають в горизонтальному положенні,

·                       патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних;

·                       патронаж та транспортування інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО та ліквідаторів аварії на ЧАЕС та інвалідів загального захворювання,

·                       раціонально використовувати паливно-мастильні матеріали;

 

 

 

 

Перелік заходів проекту:

1.                    Створення тендерного комітету.

2.                    Проведення торгів на закупівлю автотранспорту.

3.                    Укладення договору з переможцем.

4.                    Придбання автотранспорту.

 

Очікувані результати проекту

Реалізація проекту дозволить:

- якісне надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, новонародженим, дітям до року, вагітним,  інвалідам ВВВ, учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС Зачепилівського району для транспортування на лікування та  обстеження до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів.

Цільові групи проекту:

·                       Населення Зачепилівської об’єднаної територіальної громади

 

Організації-партнери, співвиконавці проекту

Торгова організація - майбутній переможець тендеру, суб’єкт підприємницької діяльності з продажу транспортних засобів, Зачепилівські районна рада та районна державна адміністрація, об’єднана територіальна громада Зачепилівського району. 

 

Обсяг коштів необхідний для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Всього:  1 871,148 тис. грн. у т ч.

-  ДФРР – 1 496,918 тис. грн. - 80%;

- Місцевий бюджет – 374,230 тис. грн. - 20%.

 

2.1 Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

 

На території Зачепилівського району функціонує досить розгалужена мережа закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу мешканцям району.

В той же час наявна матеріально-технічна база медичних закладів не відповідає вимогам для виконання функцій та завдань, покладених на заклади охорони здоров’я первинної ланки для надання населенню району якісної, вчасної та доступної первинної медичної допомоги.

Враховуючи значну потребу населення Зачепилівського району  в отриманні якісної первинної медичної допомоги, необхідно поповнити матеріальну базу  амбулаторій  загальної практики сімейної медицини, ФАПів та ФП транспортними засобами та сучасним медичним обладнанням задля максимального наближення первинної медико-санітарної допомоги до кожного мешканця району, збереження і зміцнення здоров’я населення області та підвищення рівня задоволення мешканців району якістю надання первинної медичної допомоги.

Реалізація державної політики щодо забезпечення більш якісною медичною допомогою населення району, організація невідкладної медичної допомоги населенню Зачепилівського району, якісне надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів.

Заклад  є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища Зачепилівського району.

Комунальний заклад охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району надає медичну, профілактичну та невідкладну допомогу населенню Зачепилівського району, є невід’ємною складовою системи охорони здоров’я і несе основне навантаження із надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів.

Мережа структурних підрозділів комунального закладу охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району покриває всю територію Зачепилівського району з чисельністю населення 15 582 чол. 80% якого припадає на населення сільської місцевості. Загальна чисельність працівників підприємства згідно штатного розпису складає 90 особи.

До складу Комунальний заклад охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району входить 9 амбулаторій, 4 ФАПи та 9 ФП, які забезпечують надання медичної, профілактичної та невідкладної допомоги населенню Зачепилівського району, і несуть основне навантаження із надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів.

Комунальний заклад охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району забезпечує амбулаторних хворих паліативною допомогою.

Відстань між багатьма населеними пунктами майже 20 кілометрів та більше.  

Для забезпечення Комунальним закладом охорони здоров’я Центром первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району належного надання медичної, профілактичної та невідкладної допомоги населенню Зачепилівського району, який несе основне навантаження із надання медичної допомоги хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних,  транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів,  які знаходяться на великій відстані від м. Харків ( 150 км.)  та районного центру, закладу в край необхідно придбання спеціального малотоннажного всюдихідного спеціалізованого транспорту.

Основною проблемою закладу залишається:

- відсутність необхідної кількості транспортних засобів для виконання в повному обсязі надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих, новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів на даний час проводиться автомобілями «Таврія», які не призначені та не укомплектовані для транспортування малорухомих хворих ( хоспісних ), людей, які потребують перевезення в горизонтальному положенні. Наявні автомобілі КЗОЗ ЦПМСД Зачепилівського району придбані в 2001 та 2003 роках, використали свій моторесурс в двічі, а також по декілька раз проводився капітальний ремонт двигунів. На даний час 50% з наявні автомобілі не підлягають навіть капітальному ремонту, так як це у фінансовому відношення не рентабельно.

 

2.2 Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є своєчасне забезпечення в повному обсязі медичної допомоги соціально неадаптованих груп населення, малорухомих хворих ( хоспісних ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих та новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів

Придбати автомобільний транспорт для Комунального закладу охорони здоров’я Центру первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району.

Завдання проекту –  виконання обов’язків та  функцій надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома, патронаж диспансерних хворих та новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів придбання 3 одиниць автотранспорту:

 

Модель автомобілю

Кількість одиниць

Універсал

2

Минівен

1

 

 

 

 

 

2.3 Основні заходи проекту

Для досягнення мети та завдань проекту необхідно здійснити наступні заходи:

1.                    Створити тендерний комітет.

2.                    Провести торги на закупівлю автотранспорту.

3.                    Укласти договір з переможцем.

4.                    Придбати автотранспорт.

 

2.4 План-графі реалізації заходів проекту

 

Період виконання

Захід

Джерела фінансування ( тис. грн.)

передбачено ДФРР

передбачено місцевим бюджетом

передбачено партнерськими коштами

8 місяць 2018 

1. Створення тендерного комітету

0

0

0

8 місяць 2018

2. Проведення торгів на закупівлю автотранспорту

0

0

0

9 місяць 2018

3. Укладення договору з переможцем

0

0

0

10 - 11 місяці 2018

4. Придбання автотранспорту

1 496,918

374,230

0

 

2.5 Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Реалізація проекту – придбання автотранспортних засобів для комунального закладу охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району  дозволить:

- забезпечити в повному обсязі надання медичної населенню Зачепилівського району,  80% якого сільської місцевості.

- забезпечити в повному обсязі надання медичної допомоги соціально неадаптованим групам населення, малорухомим хворим ( хоспісним ), людям, які потребують перевезення в горизонтальному положенні, хворим вдома,

- патронаж диспансерних хворих та новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

- транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів.

 

Фінансова сталість

Фінансова сталість проекту дозволить створити більш якісні сприятливі умови для надання медичної допомоги населенню Зачепилівської об’єднаної територіальної громади  та підвищити якість патронажу соціально неадаптованих груп населення, малорухомих хворих ( хоспісних ), людей, які перебувають в горизонтальному положенні, диспансерних хворих та новонароджених, дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, своєчасне транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів

 

Інституційна сталість

Інстуційна сталість проекту дозволить своєчасно забезпечувати медичною допомогою соціально неадаптованих груп населення, малорухомих хворих ( хоспісних ), людей, які перебувають в горизонтальному положенні, патронаж диспансерних хворих та новонароджених; дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, своєчасне транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів

 

Політична сталість

 

Політична сталість проекту досягається за рахунок залучення ініціативних груп населення, відкритості процесу і результатів управління, яке забезпечується висвітленням ходу та результатів Проекту в місцевих засобах інформації, стимулювання подальшого розвитку громадянського суспільства.

Виконання умов даного проекту впливатиме на формування системи по покращенню якості надання медичної допомоги згідно стандартів та протоколів надання медичної допомоги.

В процесі створення проекту владна вертикаль тісно взаємодіє з органами місцевого самоврядування, громадськістю.

 

2.6 Інновації проекту

 

Напрями інновацій проекту:

Придбання автомобільного транспорту з економічними характеристиками використання палива, технічними показниками для високої прохідності по бездоріжжю в сільській місцевості та оснащених необхідним обладнанням щодо перевезення хворих Зачепилівського району дозволить:

·                       ефективно використовувати паливно-мастильні матеріали;

·                       здійснювати своєчасний патронаж соціально неадаптованих груп населення, малорухомих хворих ( хоспісних ), людей, які перебувають в горизонтальному положенні, патронаж диспансерних хворих та новонароджених; дітей до року, вагітних, інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, учасників АТО, ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

·                       своєчасне транспортування на лікування та обстеження хворих Зачепилівського району до закладів охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів

·                       забезпечення якісного надання медичної допомоги згідно чинного законодавства України.

 

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні

 

Інформація щодо реалізації проекту буде висвітлюватись на офіційному веб-сайті селищної ради та місцевих засобах масової інформації.

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

 

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість 
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Створення тендерного комітету

-

-

-

-

-

-

-

2. Проведення торгів на закупівлю автотранспорту

-

-

-

-

-

-

-

3. Укладення договору з переможцем

-

-

-

-

-

-

-

4. Придбання 3 одиниць автотранспорту

1871,148

1 496,918

374,230

-

-

-

-

Разом

1 871,148

1 496,918

374,230

-

-

-

-

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

Статті видатків

Загальна сума, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

 

-

-

-

-

-

-

-

2. Видатки розвитку:

1 871,148

1 496,918

374,230

-

-

-

-

Капітальні

 

1 871,148

1 496,918

374,230

-

-

-

-

Разом

 

1 871,148

1 496,918

374,230

-

-

-

-

 

4.3 ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування

Сума (тис. грн.)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування ДФРР

 

1 496,918

80

2. Фінансування з місцевого бюджету

374,230

20

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

-

-

1) учасників з бюджетного сектору

-

-

2) учасників з підприємницького сектору

-

-

3) учасників з громадськості

-

-

Загальний обсяг фінансування

1 871,148

100

 

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

 

Розрахунок вартості проекту здійснено відповідно до комерційних пропозицій, які додаються.

 

 

V ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Інформація про партнерські організації

 

Інформація про партнера

ПІБ керівника органу

Омельченко Ольга Іванівна

Назва посади

Головний лікар Комунального закладу охорони здоров’я Центр первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району

Поштова адреса

64401, Харківська обл., Зачепилівський район, с. Зачепилівка, вул. 14 Гвардійської стрілецької дивізії, 6 

Телефон та мобільний

(05761) 5-16-91, (05761) 5-17-97

Факс

(05761) 5-16-91,

E-mail

zach.cpmsd@ukr.net

 08.06.2017 року                     ДО УВАГИ МОЛОДІ РАЙОНУ!

В рамкахпідтримки розвитку молодіжного руху та з метою сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості, за підтримки Харківської обласної державної адміністрації  буде проведено фестиваль "Слобожанська ліга сміху". Захід відбудеться 12 червня 2017 року в приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка.
28.03.2017 року     ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ!

Юридичний департамент обласної державної адміністрації повідомляє, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають можливість підвищити кваліфікацію  з фінансового моніторингу на базі Державного навчального закладу післядипломної освіти «Навчально – методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансування тероризму)» та його регіональних підрозділів у м. Львів та м. Харків.

Більш детальну інформацію можна дізнатись на сайті Центру:  http://finmonitoring.in.ua


Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди