64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Управління праці та соціального захисту населення інформує

Тиждень безпеки руху

В Україні з 8 по 14 травня проводиться Тиждень безпеки руху.

Звертаємо увагу мешканців району, особливо водіїв та власників транспортних засобів: «Не нехтуйте правилами дорожнього руху, не будьте байдужими до порушників, до пустощей дітей на дорогах, не забувайте про обмеження та застереження в населених пунктах».

 

Управлінням праці та соціального захисту населення проведено оцінку якості соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

                                                                     

Відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації надається соціальна послуга догляд вдома в обсягах, визначених Державним стандартом безоплатно та за плату особам похилого віку та особам з функціональними обмеженнями.

Згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», територіальним центром проведено внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляд вдома та здійснені наступні заходи:

  1. Створена Комісія з оцінки якості соціальної послуги догляд вдома;

  2. Призначена особа, яка відповідає за організацію і проведення оцінки якості соціальної послуги догляд вдома;

  3. Розроблена анкета/опитувальник для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальної послуги догляд вдома;

  4. Розроблена анкета/опитувальник соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома;

  5. Розроблено та затверджено план заходів про проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляд вдома;

  6. Створено журнал для реєстрації звернень отримувачів соціальної послуги догляд вдома.

Відділення соціальної допомоги вдома у Зачепилівському районі було створено на початку 90-х років, а зі створенням територіального центру відділення посіло чільне місце у системі надання соціальних послуг. Поступово змінився підхід до організації надання соціальних послуг, значно зросли їх ефективність та якість. Спектр соціальних послуг відповідно до чинного законодавства надається на території селищної та сільських рад району.

Приміщення територіального центру відповідає санітарним та протипожежним вимогам. Забезпечено безперешкодний доступ отримувачів соціальної послуги до територіального центру, що надає соціальну послугу.

Під час проведення моніторингу соціальної послуги догляд вдома було опитано 266 отримувачів соціальної послуги, які отримали комплекс заходів, що складають зміст соціальної послуги догляд вдома безоплатно та за плату. На момент проведення оцінки якості надання соціальної послуги догляд вдома опитано 249 отримувачів соцпослуг з діючими індивідуальними планами, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги та 17 особових справ, де було за потребою переглянуто індивідуальні плани надання соціальної послуги догляд вдома. У договорі наявні положення щодо дотримання принципу конфіденційності.

За період проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома до територіального центру письмових звернень та скарг від отримувачів соціальної послуги не надійшло. На телефонні звернення, отримувачів соціальної послуги до територіального центру за отриманням послуги догляд вдома, працівниками дотримуються терміни прийняття рішення та складання індивідуального плану.

У відділенні соціальної допомоги вдома постійно на планових заняттях проводяться навчання з соціальними робітниками (самооцінка персоналу) з метою вдосконалення їх професійних навиків. Колектив відділення з року в рік покращує якість соціальних послуг через запровадження нових інноваційних форм роботи. Впровадження Державного стандарту догляду вдома забезпечило можливість конкретизовано враховувати потреби кожного підопічного та підвищити ефективність послуг.

Усі соціальні робітники забезпечені велосипедами, що дає змогу ефективно забезпечувати адресними, доступними та якісними соціальними послугами найбільш  потребуючих  жителів району. Істотно заощаджує час й полегшує доставку продуктів і господарських товарів підопічним. Соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома безпосередньо за місцем проживання людей (в селах та селищі) проводить інформаційно-розяснювальну роботу щодо змін у соціальному законодавстві. За 2016 рік у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру Зачепилівської РДА було звільнено за угодою сторін 4 соціальних робітника та прийнято на постійну роботу 5 соціальних робітників.

Відповідно до затверджених графіків роботи соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, згідно медичних висновків КЗОЗ Зачепилівська ЦРЛ, враховуючи ступінь рухової активності та ступінь індивідуальної потреби в наданні соціальної послуги догляд вдома, соціальні робітники відвідують отримувачів соціальної послуги 2-5 разів на тиждень та надають їм комплекс заходів, що складають зміст соціальної послуги догляд вдома. Професійно допомагають в оформленні документів для отримання всіх видів державних соціальних допомог, субсидії, соціальних послуг, обстежують сім’ї (осіб), які перебувають у складних життєвих обставина.

Застосовується система заохочення надавачів соціальних послуг, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги. Всі працівники територіального центру щорічно проходять обов’язковий медичний огляд (з урахуванням термінів проходження).

Під час проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляд вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як:

-         адресність та індивідуальний підхід (визначення індивідуальних потреб кожного отримувача соціальної послуги догляд вдома);

-         результативність ( задоволення індивідуальних потреб, вирішення проблемних питань отримувачів соціальної послуги догляд вдома та мінімізація наслідків складних  життєвих обставин);

-         своєчасність (виконання індивідуального плану надання соціальної послуги догляд вдома у визначені строки );

-         доступність та відкритість (наявність інформації про соціальну послугу);

-         зручність ( врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги догляд вдома та вибір зручного часу для отримання послуги);

-         повага до отримувача соціальної послуги догляд вдома забезпечення ввічливого і гуманного ставлення з боку надавача соціальної послуги догляд вдома);

-         професійність (належний рівень кваліфікації фахівців).

Постійно здійснюється контроль за діяльністю соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома згідно графіків, результати перевірок дільниць аналізуються на виробничих нарадах територіального центра.

Облаштований стенд з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст  соціальної послуги. У ЗМІ неодноразово висвітлювались питання щодо надання соціальної послуги догляду вдома .

На засіданнях робочої групи розглянуто стан та рівень надання соціальної послуги догляд вдома, проблемні питання, шляхи удосконалення, які слугують подальшим орієнтиром у наданні основних заходів що складають зміст соціальної послуги догляд вдома в обсягах, визначених Державним стандартом.

Відповідно до шкали оцінки якості та кількості показників соціальних послуг, узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги, рівень послуг, відповідає встановленому рівню – «добре».

 

Нoвий Пoрядок зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи


     Постановою Кабінету Міністрів України  від 23 листопада 2016 року  № 854 «Дeякі питaння сaнaтoрнo-курoртнoгo лікувaння тa відпoчинку грoмaдян, які пoстрaждaли внaслідoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи», затверджено нoвий Пoрядок зaбeзпeчeння сaнaтoрнo-курoртними путівкaми в чaстині вільнoгo вибoру сaнaтoрнo-курoртнoгo зaклaду. Із січня 2017 року діє новий механізм оплати послуг за санаторно-курортне лікування даній пільговій категорії громадянам.

Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок забезпечуються громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме:
-    громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-    діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.


   Даний Порядок передбачає укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення. При цьому особі, яка бажає оздоровитися надано право самостійного вибору санаторно-курортного закладу.
За більш детальної інформацією просимо звертатися до управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної адміністрації за адресою: сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 56, тел.: 5-17-22.Начальник управління                         Т.І.Мартиненко

 

Районна спостережна комісія


Шановні громадяни, важливим аспектом в поверненні до нормального життя людей, які відбули покарання за вчинені злочини, є участь суспільства в їх соціальній адаптації.

Доводимо до Вашого відома, що на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.04.2015 №85, на території району створена та здійснює діяльність районна спостережна комісія, яку очолює депутат районної ради – Крупський Іван Андрійович.

Одними із завдань спостережної комісії є:

- організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання;

- організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

- надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

До складу спостережної комісії райдержадміністрації входять представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій.

У своїй діяльності комісія співпрацює з Зачепилівським відділенням поліції Красноградського відділу ГУНП в Харківській області Зачепилівським РВ кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтСУ в Харківській області, районним центром зайнятості, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом освіти та управлінням соціального захисту населення, громадськими організаціями.

Протягом 2016 року проведено 12 засідань, де обговорювалися питання зняття та взяття на облік умовно-засуджених, організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав засуджених, надання їм допомоги у соціальній адаптації та інші питання.

Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

Звертаємо увагу, що селищній та сільським радам району спостережною комісією запропоновано вирішити питання щодо здійснення, згідно із законодавством, заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. Членами спостережної комісії без відриву від роботи проводиться особистий прийом колишніх засуджених, які мешкають на території району, їх близьких та рідних.

Зокрема, колишні засуджені, які мешкають на території району, мають змогу звернутися за допомогою до районної державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення і задати питання, що входять до компетенції роботи комісії.

 

 

Роз’яснення щодо надання допомоги на догляд

 за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

 

Законом України “Про психіатричну допомогу” встановлено грошову допомогу особі, яка  проживає  разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного  закладу  потребує  постійного стороннього догляду, - на догляд  за  ним.

06 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким внесено зміни, зокрема, до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”.

Згідно з внесеними змінами, з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2016 – 1544 грн.).

Кому надається допомога

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.

При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць. Для ІІ і ІІІ груп дохід враховується в розмірі відповідно трьох і чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Хто входить до складу сім`ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд

До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються:

- чоловік, дружина;

- рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;

- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім'ї не включаються особи, визнані інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Строк, протягом якого виплачується допомога

Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця з місяця звернення за допомогою.

У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

Допомога на догляд призначається на підставі висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України  від 31.07.2013  № 667).

Крім того, для призначення допомоги до територіального управління соціального зхаисту населення подаються:

- заява;

- документ, що посвідчує особу;

- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);

- довідка про наявність та розмір земельної ділянки, частки (пая);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.  

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Хто здійснює прийом документів та призначення допомоги

Призначення і виплата допомоги на догляд провадиться територіальними управліннями соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви з документами, необхідними для призначення допомоги на догляд, приймаються та передаються відповідним органам соціального захисту населення:

- уповноваженими особами сільських (селищних) рад;

- у разі утворення об’єднаної територіальної громади - уповноваженими особами, об’єднаної територіальної громади.

Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:

- сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога;

 - закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

- інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

Про виникнення вказаних обставин особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

 

 

Розміри державної допомоги у 2017 році

Верховною Радою України прийнято Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

Статтею 7 передбачено, що у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року – 1 544 гривні, з 1 травня – 1 624 гривні, з 1 грудня – 1 700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року – 1 355 гривень, з 1 травня – 1 426 гривень, з 1 грудня – 1 492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року – 1 689 гривень, з 1 травня – 1 777 гривень, з 1 грудня – 1 860 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2017 року – 1 600 гривень, з 1 травня – 1 684 гривні, з 1 грудня – 1 762 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року – 1 247 гривень, з 1 травня – 1 312 гривень, з 1 грудня – 1 373 гривні.

Враховуючи зазначене, у 2017 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

2017

з січня

  з травня

з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 

400

421

440,5 

Допомога при народженні дитини

41 280,0

одноразова виплата:

10 320,0

щомісячна виплата:

860,00

 

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

130,0

Допомога на дітей одиноким матерям

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

 до 6 років 

1 355

1 426

1 492

 

максимальний

 від 6 до 18 років

1 689

1 777

1 860

 

максимальний

від 18 до 23 років  

1 600

1 684

1 762

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2710

2852

2984

від 6 до 18 років

3378

3554

3720

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

677,5

713

746

від 6 до 18 років

844,5

888,5

930

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

на дітей віком:

максимальний

до 6 років

2 710

2 852

2 984

від 6 до 18 років

3 378

3 554

3 720

від 18 до 23 років

3 200

3 368

3 524

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1 544

1 624 

1 700

         

 

2. Статтею 9 вищезазначеного закону установлено, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2017 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2017 році становитимуть:

 

 

з січня

з травня 

з грудня

для працездатних осіб
(21 % ПМ для працездатних осіб)

336

353,64

370,02

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%)

1 247

1 312

1 373

для дітей віком (85%): 

 

до 6 років

1 151,75

1 212,1

1 268,2

від 6 до 18 років

1 435,65

1 510,45

1 581

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1 360

1 431,4

1 497,7

Доплата на дітей віком від:

 

0 до 13 років

250

13 до 18 років

500

 3. Законом УкраїниПро державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідамвизначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2017 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону УкраїниПро Державний бюджет на 2017 рікз урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян” (зі змінами):

 

Державна соціальна допомога

з січня

з травня

з грудня

інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд

2 561,90

2 695,40

2 821,10

інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1 870,50

1 968,00

2 059,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

інвалідам з дитинства ІІІ групи,  одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів

1 247,00

1 312,00

1 373,00

на дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2 227,90

2 344,40

2 453,10

на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1 550,40

1 631,40

1 707,10

на дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 561,90

2 695,40

2 821,10

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

1 717,40

1 806,90

1 891,10

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1 309,35

1 377,60

1 441,65

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 

2 664,35

2 803,60

2 933,65

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд 

1 986,85

2 090,60

2 187,65

на дітей-інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 998,35

3 154,60

3 301,65

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2 153,85

2 266,10

2 371,65

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди