64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Управління праці та соціального захисту населення інформує

 

 

ПОРЯДОК

надання пільг на оплату житлово-комунальний послуг у грошовій формі


Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, та порядок надання громадянам таких пільг:

 

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також житлово-комунальних послуг, а саме:

- житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої вади, централізованого водопостачання, централізованого водовід вед єн ця, поводження з побутовими відходами;

 

на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі - об'єднання), а саме:

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного буднику, зокрема прибирання внутрішньо будинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо- будинкових систем (крім обслуговування внутрішньо будинкових систем, що використовуються для падання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

- витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного буднику;

- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

 

витрат на оплату комунальних послуг у будинку, в якому створене об'єднання.

2.Головним розпорядником коштів, передбачених у державному

 

бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики,

3.Дія цього Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги згідно із Законами України: «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (крім військовослужбовців), «Про Службу безпеки України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції І деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу». «Про захист рослин», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про охорону дитинства», «Про соціальний захист дітей війни», «Про культуру», «Про освіту», «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового 3 начальницького складу), Основами законодавство України про Охорону здоров'я (далі - пільговики).

 

Розрахунок розміру пільги

4.Право на пільги, встановлені законами України з урахуванням середньомісячною сукупного доходу сім'ї, визначається:

 

структурними підрозділами а питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) відповідно Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., 49, ст. 1570);

бюджетними установами (казенними підприємствами та комунальними некомерційними підприємствами, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я) - відповідно Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 31 березня 2003р. №426 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 625).

5.Для розрахунку розміру пільги інформацію структурним підрозділам з питань соціального захисту населення до 15 число кожного місяця надають:

 

бюджеті установи (казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, що утворюються у результаті реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я) - про працівників установи, які мають право па отримання пільги у поточному місяці з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї;

об'єднання - про зміну внесків, платежів об'єднанню;

управителі, виконавці комунальних послуг - про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

6. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільга (далі - Реєстр), та інформації, отриманої відповідно до пункту 5 цього Порядку, щомісяця до 20 числа розраховують суму пільг виходячи з розміру знижки, на яку пільговик мас право згідно із законом, членів сім’ї, у разі, якщо вони мають таке право відповідно до законодавчих актів, зазначених у пункті З цього Порядку, та визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово- комунального обслуговування.

 

Сума пільги у грошовій безготівковій формі збільшується на розмір комісійної винагороди АТ «Ощадбанк», що становить 0,7 відсотки.

Якщо у одному житловому приміщенні право на пільга мають декілька пільговиків розрахунок суми пільги здійснюється одному із таких пільговиків, який мас право на більший за розміром відсоток знижки з оплати житлово- комунальних послуг, з урахуванням розміру пільг і інших пільго ликів.

Механізм виплати пільги

7. Виплата розрахованої суми пільги здійснюється у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору (далі – рахунок для виплати пільг)

 

За заявою пільговика виплата пільги, може здійснюватися у готівковій формі з місяця, наступного за місяцем подання такої заяви до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, у якій зазначаються реквізити поточного рахунку, відкритого пільговиком в АТ «Ощадбанк».

Громадяни, яким пільга надається у грошовій формі, зобов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким особам готівкою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення до 22 числа кожного місяця надають управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу у поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків.

Управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг до 27 числа кожного місяця надаю структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.

У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг інформації про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного місяця здійснюється у грошовій безготівковій формі

8. Для реалізації механізму надання пільг у грошовій формі (у тому числі готівковій) інформаційна взаємодія між структурними підрозділами з питань соціального захисту населеній, Мінсоцполітики, АТ «Ощадбанк» та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг здійснюється шляхом обміну електронними документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

 

Під час надання пільг у грошовій формі (у тому числі готівковій) не застосовуються Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат,

затверджений постановою Кабінету Міністрів Укрили від 18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2006 р.: № 20, ст. 787), та Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. 21 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).

За отриманням інформації щодо будь-яких питань, пов'язаних з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення

За отриманням інформації щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації щодо операцій, здійснених за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звергаються до АТ «Ощадбанк», інформація подається в порядку, визначеному АТ «Ощадбанк».

Виплата пільг у грошовій безготівковій формі

9. АТ «Ощадбанк» веде у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік одержувачів пільг та коштів, які надходять на рахунок для виплати пільг, з розрізі кожного пільговика (облікові записи пільговиків).

 

АТ «Ощадбанк» здійснює переказ коштів на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між АТ «Ощадбанк» (його установами) та управителями, об'єднаннями, виконавцями комунальних послуг. У таких договорах визначається порядок інформаційного обміну між управителями, об'єднаннями, виконавцями комунальних послуг та АТ «Ощадбанк». Типову форму договору визначає АТ «Ощадбанк» за погодженням з Мінсоцполтіики.

Якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.

За рахунком для виплати пільг здійснюються такі операції:

1) на рахунку для виплати пільг обліковуються суми коштів, які перераховані Мінсоцполітики з наданням АТ «Ощадбанк» реєстрів

 

нарахованих пільг, що підлягають зарахуванню на цей рахунок та відображенню в автоматизованих системах банку в розрізі облікових записів пільговиків (далі - реєстр нарахованих пільг);

2) з рахунка для виплати пільг кошти у розрізі пільговиків перераховуються управителям, об'єднанням та виконавцям комунальних послуг, інформація про яких міститься в Реєстрі, згідно з поданими ними реєстрами про суми нарахованих платежів за послуги;

3) за підсумками опалювального сезону суми невикористаних коштів перераховуються з рахунка, для виплати пільг па поточні рахунки пільговиків в АТ «Ощадбанк». У разі відсутності відкритого поточного рахунку в АТ «Ощадбанк», банком відкривається поточний рахунок пільговику на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору;

4) на кінець календарного/бюджетного року залишки коштів, що обліковуються на рахунку' для виплати пільг за обліковими записами пільговиків, не повертаються до держанного бюджету.

10. Облік в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» облікових записів пільговиків здійснюється в такій послідовності:

1) па підставі даних Реєстру структурні підрозділи з питань соціального захисту населених кожного робочого дня (за потребою) формують реєстри осіб, які мають право на отримання пільг (далі - реєстр пільговиків), які захищеними каналами зв'язку передаються Мінсоцполітики. Форма реестру пільговиків встановлюється договором між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк».

 

У разі зміни адреси місця проживання пільговика за межами адміністартивно-територіальної одиниці структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання пільговика включає відомості про нього до реєстру пільговиків, який передається АТ «Ощадбанк» для коригування облікового запису пільговика.

Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає АТ «Ощадбанк» отримані реєстри пільговиків захищеними каналами зв'язку для обліку в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» облікових записів пільговиків;

2) АТ «Ощадбанк» протягом наступного робочого дня формує в автоматизованих системах банку облікові записи пільговиків, інформацію про які передає Мінсоцполітики;

 

4) Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані дані про облікові записи пільговиків структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У разі зміни відомостей, що були включені до реєстрів пільговиків, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення коригують відповідні дані під час подальшого формування реєстрів пільговиків в порядку, визначеному підпунктами 1-4 цього пункту.

11. Фінансування та перерахування пільг у грошовій безготівковій формі здійснюється в такій послідовності:

1)структурні підрозділи з питань соціального захисту населення формують та передають щомісяця Мінсоцполітики захищеними каналами зв’язку реєстри нарахованих пільг у поточному місяці за формою, встановленою договором між Мінсоцполітики та AT «Ощадбанк», які Мінсоцполітики після перевірки подає до 25 числа AT «Ощадбанк»;

2)AT «Ощадбанк» не пізніше ніж протягом наступного робочого дня інформує Мінсоцполітики про можливість подальшої обробки отриманих реєстрів нарахованих пільг;

3)Мінсоцполітики протягом двох робочих днів формує узагальнений реєстр нарахованих пільг, який подає AT «Ощадбанк», та здійснює переказ коштів на рахунок для виплати пільг для відображення таких коштів в автоматизованих системах AT «Ощадбанк» за обліковими записами пільговиків. Форма узагальненого реєстру нарахованих пільг встановлюється договором між Мінсоцполітики та AT «Ощадбанк».

 

У разі коли загальна сума поданих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення реєстрів нарахованих пільг більша за наявні фінансові призначенню черговість фінансування реєстрів визначає робоча група, шо утворюється Мінсоцполітики.

При цьому інформація про загальні суми коштів у реєстрах нарахованих пільг, що підлягають фінансуванню, відображається в узагальненому реєстрі нарахованих пільг;

4)AT «Ощадбанк» перевіряє наявність розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в узагальненому реєстрі нарахованих пільг і в разі відсутності розбіжностей не пізніше ніж протягом наступного робочого дня здійснює зарахування коштів ла рахунок для виплати пільг та відображає такі суми коштів в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» за обліковими записами пільговиків.

 

У разі виявлених розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою з узагальненому реєстрі нарахованих пільг AT «Ощадбанк» повертає Мінсоцполітики узагальненим реєстр нарахованих пільг та перераховані кошти.

Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня усуває виявлені розбіжності, повторно надсилає AT «Ощадбанк» виправлений узагальнений реєстр нарахованих пільг та здійснює перерахування відповідних коштів;

5)за результатами виконання дій, визначених підпунктом 4 цього пункту, АТ «Ощадбанк» не пізніше ніж протягом двох робочих днів передає Мінсоцполітики узагальнений реєстр нарахованих пільг та реєстри нарахованих пільг із зазначенням в них інформації про суми зарахованих коштів і коштів, шо не зараховані і підлягають поверненню Мінсоцполітики, а також про причини їх незарахування, та повертає загальну суму неврахованих коштів на рахунок Мінсоцполітики.

 

Мінсоцполітики протягом одного робочого дня перевіряє відповідність загальної суми перерахованих коштів інформації АТ «Ощадбанк», що зазначена в узагальненому реєстрі нарахованих пільг та реєстрах нарахованих пільг, сумам зарахованих та неврахованих коштів, а також суми повернутих Мінсоцполітики неврахованих коштів.

У разі виявлення невідповідності таких сум Мінсоцполітики повертає АТ «Ощадбанк» узагальнений реєстр нарахованих пільг та реєстри нарахованих пільг, а також суму повернутих Мінсоцполітики неврахованих коштів для уточнення відповідних даних в одноденний строк.

6)Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані від АТ «Ощадбанк» доні щодо зарахованих/ незарахованих сум пільг структурним підрозділам з питань соціальною захисту населення;

7)структурні підрозділи з питань соціального захисту населення уточнюють інформацію, що унеможливила зарахування суми пільг, і включають недораховані суми коштів до реєстрів нарахованих сум пільг наступних періодів.

12. Перерахування коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг здійснюється АТ «Ощадбанк» в такій послідовності:

1)управителі, об'єднання, виконавці комунальних послуг, які уклали з

 

АТ «Ощадбанк» договори, передають щомісяця до 13 числа (включно) АТ «Ощадбанк» реєстри пільговиків разом з даними про облікові записи пільговиків, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - реєстр нарахованих сум платежів пільговикам).

 

Форму реєстру нарахованих сум платежів пільговикам визначає АТ «Ощадбанк» та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті.

При перерахуванні коштів з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг АТ «Ощадбанк» утримує з сум врахованих пільг комісійну винагороду у розмірі 0,7 відсотка суми платежу;

2)АТ «Ощадбанк» на підставі отриманих реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам здійснює щомісяця до 18 числа перерахування коштів загальними сумами з рахунка для виплати пільг на рахунки управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг з наданням реєстрів нарахованих сум платежів пільговикам, у яких зазначається інформація про перерахування коштів.

 

Перерахування коштів за послуги (витрати) здійснюється у такій послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Пільговик може визначити іншу послідовність перерахування коштів за послуги (витрати) шляхом подання відповідної заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли в реєстрах нарахованих сум платежів пільговикам не містяться дані про обліковий запис пільговика або відповідний обліковий запис пільговика відсутній в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» банк не здійснює переказ коштів управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг;

3)АТ «Ощадбанк» протягом доби після здійснення перерахування

 

коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг інформує пільговика шляхом надсилання йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика). У смс повідомленні обов’язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг та перелік послуг, за якими від управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг АТ «Ощадбанк» не отримані реєстри нарахованих сум платежів пільговикам;

4) АТ «Ощадбанк» подає щомісяця до 5 числа Мінсоцполітики за попередній місяць інформацію про:

 

кількість облікових записів пільговиків у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

суму нарахованих пільг; суму профінансованих пільг, суму коштів, зарахованих на рахунок для виплати пільг, суму коштів, повернутих Мінсоцполітики; залишок коштів не рахунку для виплати пільг у розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та облікових записів пільговиків;

нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці; суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди в розрізі структурних підрозділів з питань соціального захисту населення та видів послуг.

13. Після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати пільг, відображені на облікових записах пільговиків, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються пільговикам АТ «Ощадбанк» шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в AT «Ощадбанк» відповідно до підпункту 3 пункту 9 цього Порядку, про що AT «Ощадбанк» інформує пільговика шляхом надсилання смс-повідомлень (у разі наявності інформації про номер мобільного телефону пільговика).

 

Виплата пільг у готівковій формі

14. Виплата пільг у готівковій формі здійснюється через AT «Ощадбанк» шляхом перерахування коштів на поточні рахунки пільговиків, відкриті в AT «Ощадбанк» відповідно до договору про виплату пільг у готівковій формі, укладеного між Мінсоцполітики та AT «Ощадбанк», в якому, зокрема, визначається порядок інформаційної взаємодії під час виплати пільг у готівковій формі.

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення

 

щомісяця до 25 числа формують реєстри пільговиків у поточному місяці для виплати пільг у готівковій формі (далі - реєстр нарахованих пільг у готівковій формі) і передають їх Мінсоцполітики.

 

Мінсоцполітики не пізніше наступного робочого дня передає AT «Ощадбанк» отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення реєстри нарахованих пільг у готівковій формі.

Мінсоцполітики протягом двох робочих днів на підставі отриманих від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення реєстрів нарахованих пільг у готівковій формі формує зведений реєстр нарахованих пільг у готівковій формі (далі - зведений реєстр пільг) та. передає його AT «Ощадбанк».

У разі виявлення подвійних виплат конкретному пільговику Мінсоцполітики готує реєстр таких осіб (далі - реєстр подвійних виплат пільг), який передається AT «Ощадбанк», в також зменшує на відповідну суму загальну суму зведеного реєстру пільг. З урахуванням одержаного від Мінсоцполітики реєстру подвійних виплат пільг АТ «Ощадбанк» не проводить виплату пільг особам, інформацію про яких включена до реєстру подвійних виплат пільг.

16. Мінсоцполітики здійснює переказ коштів для виплати пільгу готівковій формі AT «Ощадбанк» до 11 числа наступного місяця, за який. здійснюється виплата пільг у готівковій формі.

 

AT «Ощадбанк» перевіряє наявність розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів та сумою в зведеному реєстрі пільг і в разі відсутності розбіжностей не пізніше ніж протягом наступного робочого дня здійснює зарахування коштів на поточні рахунки пільговиків, відкриті в AT «Ощадбанк».

У разі виявлення розбіжностей між сумою перерахованих Мінсоцполітики коштів і сумою в зведеному реєстрі пільг АТ «Ощадбанк» повертає Мінсоцполітики зведений реєстр пільг та перераховані кошти,

Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня усуває виявлені розбіжності, повторно надсилає АТ «Ощадбанк» виправлений зведений реєстр пільг та здійснює перерахування відповідних коштів.

У разі необхідності уточнення даних про пільговика, якого включено до реєстру нарахованих пільг у готівковій формі, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає Мінсоцполітики уточнений

реєстр з виправленими даними про пільговика, який не пізніше наступного робочого дня передається АТ «Ощадбанк»

17.За результатами зарахування коштів на поточні рахунки пільговиків АТ «Ощадбанк» не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає Мінсоцполітики зведений реєстр пільг їй реєстри нарахованих пільг у готівковій формі із зазначенням н них інформації про суми зарахованих коштів і коштів, що не зараховані і підлягають поверненню Мінсоцполітики, а також про причини їх незарахування, та повертає загальну суму неврахованих коштів на рахунок Мінсоцполітики.

 

Мінсоцполітики протягом одного робочого дня перевіряє відповідність загальної суми перерахованих коштів інформації АТ «Ощадбанк», що зазначена у зведеному реєстрі пільг та реєстрах нарахованих пільг у готівковій формі, сумам зарахованих та незарахованих коштів, а також сумі повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів,

У раті виявлення невідповідності таких сум Мінсоцполітики повертає АТ «Ощадбанк» зведений реєстр пільг та реєстри нарахованих пільг у готівковій формі, а також суму повернутих Мінсоцполітики незарахованих коштів для уточнення відповідних даних в одноденний строк.

Мінсоцполітики не пізніше ніж протягом наступного робочого дня передає отримані від АТ «Ощадбанк» дані щодо зарахованих/незарахованих сум пільг структурним підрозділам з питань соціального захисту населення;

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення уточнюють інформацію, що унеможливила зарахування суми пільг, і включають незараховані суми коштів до реєстрів нарахованих пільг у готівковій формі у наступних періодах.

Відповідальність за подання неправдивих відомостей та складення

звітності

18.Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для надання пільг.

19.Пільговик зобов'язаний повідомляти структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг.

 

Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян, на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення повертається пільговиком до державного бюджету.

У розі відмови пільговика добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) пільги питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.

20. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в Казначействі та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

*****

В зв’язку з ненаданням конкурсних пропозицій щодо фінансової підтримки громадських об’єднань у 2020 році, термін подання конкурсних пропозицій, відповідно до п.4  Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 12.10.2011 року №1049, продовжено до 04.12.2019 року.

 

******

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 09.10.2019 року №307 «Про стан виробничого травматизму на підприємствах області та підготовку до роботи об’єктів підвищеної небезпеки» та з метою створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах, організаціях району, профілактики виробничого травматизму, забезпечення своєчасної підготовки об’єктів підвищеної небезпеки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року управління праці та соціального захисту населення рекомендує суб’єктам господарювання усіх форм власності:

- забезпечити проведення превентивних заходів щодо безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки в осінньо-зимовий період 2019/2020 років та роз’яснювальної роботи серед працівників;

- вжити заходів щодо посилення контролю за охороною праці, проведення позапланових інструктажів  для працівників;

- організувати на виробництвах заходи з техніки безпеки та суворий контроль за їх виконанням усіма працівниками.

 

******

Аналіз стану травматизму невиробничого характеру на території Зачепилівського району за 9 місяців 2019 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що протягом 9 місяців 2019 року до управління надійшло 258 повідомлень про випадки невиробничого травматизму на території району, що на 44 випадки менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (302 випадки).

Згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я, основними причинами отримання травматизму були: транспортні нещасні випадки – 3,9%; випадкове падіння людей – 73,6%; випадкова дія неживих механічних сил – 8%; вплив живих механічних сил – 3,5%; нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 2,3%; випадкові отруєння та дія отруйних речовин – 0,4%; вплив перенапруження, подорожування та нестатків – 0,4%; напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 7,4%; ушкодження з невизначеними намірами – 0,4%.

30,6% від загальної кількості випадків травмування становлять особи працездатного віку без постійного місця роботи, 13,6% - пенсіонери та люди похилого віку.

20,5% від загальної кількості випадків травмування становлять діти віком до 14 років. В структурі дитячого травматизму перше місце стійко займає вуличний травматизм, на другому місці – побутовий травматизм, на третьому місці – спортивні травми. У більшості випадків причиною є необережність, неуважність та невміння користуватись тими чи іншими речами, відсутність уваги з боку батьків.

Управління постійно проводить інформаційно-розяснювальну роботу на різних рівнях громадського життя і ще раз звертається до громадян району: будьте уважні та обережні під час виконання робіт у побуті.

Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Також, з метою покращення ситуації щодо попередження випадків невиробничого травматизму рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій, органам місцевого самоврядування залучати до роботи громадських активістів та депутатів місцевих рад, проводити серед населення роз’яснювальну роботу з питань безпечної поведінки в побуті, під час користування приладами, обслуговування господарства, тощо.

 

 

******

ДО ВІДОМА РОБОТОДАВЦІВ

УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації інформує:

Відповідно до вимог ст. 13, 15 розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці», роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю, зобов'язаний забезпечити функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створити службу з охорони праці і призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, розробити за участю сторін колективного договору і реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечити усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

- розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

З метою удосконалення та розвитку економіки, вирішення актуальних питань оплати, охорони та умов праці, забезпечення соціального захисту працюючих,  Урядом затверджено План заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №691-р).

 

*******

Все про зміни у виплаті субсидій, які починають діяти з 1 жовтня 2019 року

 

 


1. Що змінюється у сфері субсидій з 1 жовтня?

 

 

Новий порядок виплати субсидій спрямований полегшити життя людей на місцях. Тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти “Укрпошти”.

 

 

Раніше “Ощадбанк” був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк.

 

 

 

 

 

2. Чи потрібно щось робити для отримання субсидії за новими правилами ?

 

 

Більшості отримувачам субсидій, яким допомогу було перепризначено за підсумками попереднього опалювального сезону – субсидія буде перерахована автоматично.

 

 

Окремо звертаємо увагу, що внутрішньо переміщеним особам, орендарям житлового приміщення, а також домогосподарствам, яким було призначено субсидію на фактично проживаючих, і які у травні поточного року не звернулися до управлінь соцзахисту – потрібно зробити це зараз! Час для звернення – фактично до 15 грудня (тобто не пізніше, ніж за 2 місяці з початку опалювального сезону, за винятком окремих життєвих ситуацій).

 

 

Домогосподарствам, які за підсумками попереднього опалювального сезону отримали відмову у продовженні програми субсидій через борги  пропонується декілька варіантів:

 

 

1) Звернутися до підприємства-надавача послуг із проханням провести реструктуризацію боргу (особливо актуально у випадку значної заборгованості);

 

 

2) Погасити заборгованість перед надавачем послуг і звернутися за субсидією (актуально у випадках невеликої заборгованості);

 

 

3) У виключних випадках, коли у людини немає можливості ліквідувати заборгованість, але є гостра потреба у субсидії – вона може звернутися до спеціальної комісії при місцевих органах влади, яка, у випадку обґрунтованої позиції, може призначити субсидію.

 

 

 

 

 

3. Заява на призначення субсидії: хто її має подавати?

 

 

Заява та декларація на призначення субсидії подається уповноваженою на це особою сім’ї (домогосподарства), яка звертається за призначенням субсидії вперше.

 

 

Отримувачам, яким у травні субсидію було призначено на новий період – 2019-2020рр – на цей опалювальний сезон її розмір розрахують автоматично, до уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року. Для тих, хто вийшов на пенсію в 2019 році - замість доходів за два квартали можна врахувати пенсію за серпень.

 

 

Але є певні категорії громадян, яким для перепризначення житлової субсидії слід повторно подати Заяву та Декларацією про доходи.

 

 

Передусім це ті отримувачі, чиї справи розглядала Комісія, а також орендарі житла, внутрішньо переміщені особи та ті домогосподарства, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї. Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено на фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати. Це стосується і тих сімей та домогосподарств, де є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який декларуються доходи.

 

 

 

 

 

4. Декларуємо доходи і витрати: на що звернути увагу?

 

 

До заповнення Декларації про доходи і витрати заявникам слід поставитися з особливою відповідальністю - адже на підставі внесених у неї даних держава виділяє гроші платників податків.

 

 

Слід ретельно задекларувати види та суми доходів, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Державному реєстрі соціального страхування. Це може бути дохід від здачі майна в оренду, доходи від реалізації власної продукції, майно, недекларовані доходи, отримані під час роботи по договору цивільно-правового характеру, або стипендії, які отримують студенти – члени сім’ї одержувача субсидії, інші надходження (у тому числі - закордонні перекази). Як свідчить практика – саме ці доходи найчастіше якраз і «забувають» вказати у декларації неуважні отримувачі.

 

 

Ще одне типове порушення, що призводить до припинення надання допомоги –невірно вказаний майновий стан.

 

 

 

 

 

5. Дані про членів сім’ї – не забуваємо вказати всіх

 

 

Декларація про доходи подається щодо зареєстрованих та членів сімей всіх осіб із складу домогосподарства не залежно від місця проживання, які досягли 14-річного віку. Тобто, навіть у разі, якщо члени сім’ї (чоловіка, дружини, неповнолітні діти) проживають в іншому місці, інформацію щодо них все одно слід вказувати у декларації. А відносно тих, хто зареєстрований за адресою домогосподарства, але там не проживає, слід вказати «не проживає» у графі «примітки».

 

 

6. Про зміни - повідомляємо вчасно!

 

 

Якщо під час отримання житлової субсидії у вас змінився склад сім’ї, склад зареєстрованих у житловому приміщенні, набір житлово-комунальних послуг, з’явився транспортний засіб з датою випуску до 5 років, було придбано майно, товари або сплачено послуги на суму понад 50 тисяч гривень - слід повідомити про це орган, що призначив вам субсидію. І зробити це протягом 30 календарних днів - не пізніше!

 

 

7. Стежимо, щоб не було заборгованості

 

 

Якщо загальна сума заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг перевищить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 гривень) - субсидію призначено не буде. Заборгованість слід сплатити або укласти договір про її реструктуризацію, а якщо ви з нею не згодні - оскаржити у судовому порядку. Але навіть за наявності боргу субсидія може бути призначена рішенням комісії у виняткових випадках з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

 

*****

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році

 

Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації (далі – організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2020 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсів із визначення програм (проектів, заходів) та Порядку використання коштів районного бюджету, які надаються громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, затверджених рішенням Зачепилівської районної ради від 12.03.2019 № 560 – VII.

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Зачепилівського району відповідно до визначених напрямків.

 

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

Підтримка громадян похилого віку та ветеранів, шляхом:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

- проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих;

- проведення засідань за «круглим столом» та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

- проведення заходів із військово-патріотичного виховання;

- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та щодо діяльності громадських об’єднань ветеранів, без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

2. Підтримка сімей з дітьми, формування сімейних цінностей та відповідального батьківства.

3. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громадян.

4. Підтримка громадських організацій ветеранів.

5. Подолання гендерних стереотипів.

6. Підтримка сімейних форм виховання.

Програми (проекти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Зачепилівського району.

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності:

1) Проведення засідань за круглим столом та інші інформаційно-просвітницькі заходи відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

2) Відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

3) Розроблення та виготовлення довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

4) Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

5) Проведення заходів військово-патріотичного виховання.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Загальний фонд коштів районного бюджету конкурсу проектів буде встановлено після затвердження місцевого бюджету.

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 10 місяців.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 1 жовтня 2019 року по 31 жовтня 2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: вул. Центральна, буд. 56, к.9 Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної адміністрації.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 5-16-32.

Конкурс проводиться з 04 листопада 2019 року по 06 листопада 2019 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проект, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 Порядку.

Результати оцінки конкурсних пропозицій буде оприлюднено протягом трьох робочих днів з дня складення конкурсною комісією рейтингу конкурсних пропозицій.

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена додатково.

 

*****

Що таке житлова субсидія і як її отримати

 

         Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам - мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки сплачувати за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

         Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

         Для отримання житлової субсидії необхідно заповнити Заяву та Декларацію про доходи та

         - самостійно подати до місцевих управлінь праці та соціальної політики, або

         - самостійно подати до сільських і селищних рад, або;

         - надіслати рекомендованим листом до органів соціального захисту населення за місцем проживання, або

         - відправити за допомогою мережі Інтернет (заповнити заяву та декларацію на сайті subsidii.mlsp.gov.ua)

Громадянам житлові субсидії надаються у вигляді:

щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг, а саме:

- житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;

- комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі - об’єднання), а саме:

- витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

- витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

щомісячної житлової субсидії на оплату витрат на комунальні послуги у будинку, в якому створено об'єднання.

         Для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, передбачено надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік.

 

 

*****

Житлова субсидія у грошовій формі

 

У 2019 році надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі відбувається у 2 моделях, які діють паралельно:

1) грошова безготівкова - перерахування коштів на центральному рівні на банківський рахунок в Ощадбанку зі спеціальним режимом використання з подальшим їх спрямуванням на оплату житлово-комунальних послуг;

2) грошова готівкова - надання житлових субсидій готівкою безпосередньо одержувачу.

Субсидія у грошовій безготівковій формі призначається домогосподарствам, які звертаються за призначенням житлової субсидії вперше, або домогосподарствам, у яких на момент визначення права на особових рахунках в підприємствах-надавачах житловокомунальних послуг обліковувалася прострочена понад один місяць заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги у розмірі, що перевищує 340,0 грн. Ці домогосподарства отримуватимуть субсидію виключно через Ощадбанк.

Виплату субсидій у грошовій готівковій формі починаючи з жовтня 2019 року здійснюватимуть місцеві органи соціального захисту населення:

 - особам, які отримують пенсію в органах Пенсійного фонду, на рахунки в уповноважених банках або через поштові об'єкти, де пенсіонери отримують пенсію;

- особам, які не є пенсіонерами, або вони отримують пенсійні виплати в іншому регіоні - на особові рахунки в банківській установі (за їх вибором).

Для цього потрібно із відповідною заявою звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання та надати реквізити рахунку в уповноваженому банку. Субсидію у грошовій готівковій формі можна отримувати через Ощадбанк та  Приватбанк.

 Одержувачі субсидії, у яких відсутні рахунки в уповноважених банках до надання інформації про платіжні реквізити отримуватимуть субсидію у грошовій готівковій формі через поштові об'єкти за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

 

******

Як призначатимуться субсидії на опалювальний сезон

Із 1 жовтня 2019 уряд змінює порядок надання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Постановою № 807 від 14 серпня 2019 Кабінет міністрів України удосконалив механізм надання житлових субсидій населенню у грошовій формі, який був запроваджений у березні поточного року. З урахуванням змін з 01 жовтня 2019 року виплата житлових субсидій буде здійснюватися шляхом перерахування структурним   підрозділом  соціального захисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено субсидію, відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ «Укпошта».

 

Які доходи врахують

При нарахуванні субсидії на опалювальний сезон будуть враховуватися доходи за I і II квартали 2019 року. Під час призначення субсидії врахують такі доходи: 

зарплата після сплати ПДФО;

пенсія;

стипендія;

соцвиплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення;

допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані із-за кордону;

інші доходи (орендна плата, дохід від продажу рухомого та нерухомого майна та інші).

 

Субсидіанти можуть обирати куди їм перераховувати кошти

Одержувачі субсидії тепер можуть самостійно обирати, куди їм перераховуватимуться кошти державної допомоги. До управління автоматично буде передано інформацію про пенсійні рахунки в уповноважених банках або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» одержувачів субсидій, де вони отримують пенсію для здійснення виплати житлових субсидій.

Особи, які не одержують пенсії, а також отримувачі субсидій, які отримують пенсію в іншій адміністративно-територіальній одиниці повинні самостійно надати управлінню інформацію про спосіб виплати та/або  реквізити рахунку банку. До надання таких даних виплата житлової субсидії буде проводитися через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за адресою , яка вказана в заяві отримувача субсидії.

 

Якщо людина померла

Суми призначеної, але не виплаченої у зв'язку із смертю одержувача житлової субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія. 

 

Субсидію не призначать, якщо:

За правилами, житлову субсидію не призначать (у тому числі на наступний період), якщо:

- опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв.м для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв.м для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають 3 і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

- будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із його складу має у власності транспортний засіб, що підлягає держреєстрації і з дати випуску якого минуло менше 5 років (крім мопеда). Це не стосується транспортних засобів, одержаних безоплатно чи придбаних на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення;

- у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і при цьому за інформацією Державної податкової служби, Пенсійного фонду України у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони або за них не сплатили єдиний соцвнесок (ЄСВ) у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

- будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із його складу протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії придбав або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг) згідно із соціальною нормою житла на суму, яка на дату оплати перевищує 50 тис. грн;

- структурний підрозділ з питань соцзахисту населення отримав інформацію про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 340 грн. на день звернення за призначенням житлової субсидії;

- громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди або не сплачує суми до повернення;

- у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

За наявності зазначених умов, житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії з урахуванням конкретних обставин, що склалися, крім випадків, для житлових приміщень (будинків), опалювана площа яких перевищує 120 кв.м для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв.м для індивідуальних будинків і крім випадку, якщо  у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Субсидію не призначать одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

 

Субсидію цим домогосподарствам можуть призначити лише за рішенням комісії:

У складі яких є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і при цьому за інформацією Державної податкової служби, Пенсійного фонду України у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або нарахований середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної зарплати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або вони або за них не сплатили єдиний соцвнесок (ЄСВ) у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом 3 місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

у складі яких є внутрішньо переміщені особи;
у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб;

які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Тим отримувачам субсидії, яким була перепризначена субсидія в травні-вересні 2019 року на літній період, в жовтні на опалювальний сезон 2019-2020 років її розмір буде розрахований автоматично, якщо змін, про які потрібно повідомити, у даних домогосподарствах не відбулося. Тому звертатися за призначенням субсидії, а також подавати для цього необхідні документи не потрібно.

В разі зміни складу сім’ї домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства   необхідно подати нову заяву та декларацію.

Попередній запис для подачі документів для оформлення субсидії на опалювальний період буде здійснюється  за телефоном 51581.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських рад і ОТГ.

 

******

Зміни в наданні державних допомог

 

31 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 765 «Про внесення  змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою удосконалено порядок надання деяких видів державної допомоги:

1. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2015 р., № 33, ст. 967; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) абзац другий пункту 5 після слів “професійної (професійно-технічної)” доповнити словами “, фахової передвищої”;

3) у пункті 6:

абзац третій після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”;

4) абзац десятий пункту 8 виключити.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 52, ст. 2372; 2003 р., № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110; 2005 р., № 17, ст. 902; 2008 р., № 63, ст. 2135; 2009 р., № 75, ст. 2562; 2014 р., № 53, ст. 1408; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 74, ст. 2437; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“Питання виплати допомоги у разі несвоєчасного звернення опікуна чи піклувальника з поважних причин за продовженням її виплати (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія) вирішується на підставі рішення органу опіки та піклування з урахуванням рекомендацій комісії. Виплата допомоги за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців з місяця закінчення виплати.”;

3) у пункті 49:

абзац п’ятий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”;

4) у першому реченні пункту 56 після слів “одиноким матерям” доповнити словами “, особі, яка доглядає за хворою дитиною”;

5) у пункті 57 після слів “одиноким матерям” доповнити словами “та допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною,”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2017 р., № 57, ст. 1684; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) у пункті 27:

абзац другий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

4. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2015 р., № 74, ст. 2437; 2016 р., № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) у пункті 8-1:

абзац четвертий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.

5. Пункт 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2018 р., № 80, ст. 2674), доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.”.

6. Абзац перший пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148; 2017 р., № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508) після слів “електронного цифрового підпису” доповнити словами і цифрами “; з 7 листопада 2018 р. - з використанням кваліфікованого електронного підпису”.

7. У пункті 7 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається довідка багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, видана структурним підрозділом районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.”.

 

******

НОВІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України,  якою затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій .

З урахуванням змін з 1 жовтня 2019 року виплата  житлових субсидій у грошовій  готівковій формі буде здійснюватися шляхом  перерахування  структурним підрозділом  соцзахисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію,  відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

До управління  автоматично буде передано  інформацію про  пенсійні рахунки  в уповноважених банках  або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта»  одержувачів житлової субсидії, де вони отримують пенсію для здійснення виплати житлових субсидій.

Також АТ «Ощадбанк»  надасть інформацію про відкриті рахунки у банку одержувачів житлової субсидії, яким проводиться  виплата у грошовій готівковій формі для здійснення виплати   житлової субсидії.

Особи, які не одержують пенсії, а також отримувачі житлової субсидії, які отримують пенсію в іншій  адміністративно-територіальній одиниці повинні самостійно надати управлінню інформацію про спосіб виплати та\або реквізити рахунку банку. До надання таких даних виплата житлової субсидії буде проводитися через   виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за адресою, яка вказана у заяві отримувача житлової субсидії.

 

******

КАМПАНІЯ «ЩАСТЯ В ЧОТИРИ РУКИ»

В Україні проходить інформаційна кампанія «Щастя в 4 руки» -  http://zags.org.ua/.

Мета проекту «Щастя в 4 руки» – подолання усталених стереотипів стосовно ролей чоловіків та жінок та розподілу сімейних обов’язків.

Проект наголошує: сім’я – це коли будь-які проблеми чи завдання сприймаються як спільні та вирішуються спільними зусиллями чоловіка та дружини. Незважаючи на те, які уявлення про сімейний уклад мали молоді до шлюбу, існують універсальні правила побудови необхідних умов для сімейного щастя. Перш за все це – впевненість кожного з членів родини, що він не залишиться сам-на-сам з проблемами і рідна людина розділить з ним все.

Кампанію «Щастя в 4 руки» реалізує Фонд Народонаселення ООН в Україні разом з UNFPA за підтримки Міністерства соціальної політики України.

 

Управління пропонує до перегляду освітні відео-ролики, виготовлені в рамках вищезазначеного проекту та направлені на допомогу у повсякденному житті. Бажаємо приємного перегляду.

 

Перелік відео-роликів

 

Дмитро Стужук та Артем Чапай:

Поради для тата у декретній відпустці (https://youtu.be/nENDIgnzo-o)

 

Андрій Шабанов та Катерина Гольцберг:

Тато і мама – одна команда (https://youtu.be/7ejt05IE6rs)

Вибір професії дитини (https://youtu.be/ZDoVO0W5wTY)

Відмова від стереотипів у вихованні дитини (https://youtu.be/zidHTc4MfzI)

Право дитини на власний шлях (https://youtu.be/8oln55dSzMk)

Повноцінне партнерство у родині та можливі кризи стосунків (https://youtu.be/sx7KvO3Nplw)

Роль тата у вихованні дитини (https://youtu.be/NjLDvhg29dg)

 

Сергій Цибульський та Юрій Кривоніс:

Надання першої допомоги дітям (https://youtu.be/g3FMa5ywDIs)

Перша допомога дітям при припиненні дихання та кровообігу (https://youtu.be/axSwp9U30O4) Перша допомога дітям при удавленні (https://youtu.be/VJCxm32fkaU)

Перша допомога дітям при судомах (https://youtu.be/vX-p1WiaIBk)

 

Тарас Тополя та Юлія Ярмоленко:

Статеве виховання (https://youtu.be/_eWOnhjD988)

Культура інтимної гігієни та особливості фізіологічних змін у дітей (https://youtu.be/ATEIj33mBp4) Культура згоди та правила безпеки у статевому вихованні дитини (https://youtu.be/NJYZLnVQYaI)

«Правила трусиків» для захисту дітей від сексуального насильства (https://youtu.be/lBrrbFBs1qU)

 

Богдан Бутко та Ірина Лісна:

Психологічні аспекти батьківства (https://youtu.be/qC2OlSVe1TM)

Дитячі капризи: як з ними впоратися (https://youtu.be/o6XnAhfmEDg)

Діти. Ґаджети. Їжа (https://youtu.be/PPoRPk_7VSo)

Роль тата у вихованні дитини (https://youtu.be/6sx9Y3FolQI)

Шлях до порозуміння в родині (https://youtu.be/Er8Q_IvDOy0)

 

Артур Логай та Олена Мухіна:

Планування вагітності разом з дружиною (https://youtu.be/2TQ3KuO0fxs)

У чому полягає роль майбутнього тата (https://youtu.be/hqH9pkc6-IA)

Секс під час вагітності (https://youtu.be/NCBTy7Qz0rs)

Підготовка до пологів – чекліст для татуся (https://youtu.be/yuUeIertk6I)

Партнерські пологи (https://youtu.be/X7_gCsGxStY)

Роль чоловіка після пологів (https://youtu.be/V7F3aVilMJE)

 

*******

У зв’язку з проведенням конкурсу із визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році (згідно Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049), громадським організаціям, благодійним організаціям, професійним спілкам та їх об’єднанням, організаціям роботодавців та їх об’єднанням та ін., що бажають взяти участь у конкурсі, необхідно розпочати роботу щодо підготовки конкурсних пропозицій за вказаними пріоритетними напрямками:

1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формування соборності та державності, проголошенням незалежності України. Вшануванням пам’яті загиблих захисників України.

2. Військово-патріотичне виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність та суверенітету України. Формування позитивного іміджу захисника Вітчизни.

3. Підтримка сімей з дітьми, формування сімейних цінностей та відповідального батьківства.

4. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громадян.

5. Підтримка громадських організацій ветеранів.

6. Подолання гендерних стереотипів.

7. Підтримка сімейних форм виховання.

Оголошення про проведення конкурсу буде оприлюднено організатором конкурсу 30.09.2019 р.

 

******

ПРЕС-АНОНС

Проблема торгівлі людьми є глобальною й потребує комплексного підходу та злагоджених дій усіх причетних відомств до її вирішення.

Національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми в Україні є Міністерство соціальної політики, яке взяло на себе обов’язки формування та реалізації державної політики у цій сфері. Міністерство вже досягнуло значних результатів у посиленні співпраці всіх причетних до цієї проблеми міністерств, відомств, міжнародних та громадських організацій.

У 2018 році органами соціального захисту виявлено 286 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з них Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 221 громадянину, що на 11,6% перевищує показник 2017 року (198 осіб) та вдвічі більше за показник 2016 року (110 осіб).

Протягом 2012–2019 років Міністерством було встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 818 громадянам (811 громадянам України і 7 іноземцям). З них 316 — це жінки, 420 — чоловіки, 82 — діти (30 хлопчиків та 51 дівчинка).

Органами Національної поліції вже у 2019 році виявлено 189 кримінальних правопорушень (проти 163 за аналогічний період 2018 року), передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) КК України.

Основними країнами, в яких експлуатують громадян України залишаються Російська Федерація, Україна, Республіка Польща, Республіка Туреччина, ОАЕ тощо.

Щороку весь світ прикутий до проблеми сучасного рабства та докладає значних зусиль для того, що люди не потрапляли в тенета торгівлі людьми.

У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики у співпраці із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, третій рік поспіль проводить загальнонаціональну інформаційну кампанію.

 

30 липня 2019 року інформаційні акції пройдуть по всій Україні. Серед основних локацій — залізничні вокзали та кінотеатри.

 

Зокрема в Києві заплановано провести заходи в трьох локаціях:

- Центральний та Південний залізничні вокзали міста Києва;

- Майдан Незалежності (біля пам’ятника Архістратигу Михаїлу);

- Кінотеатр «Київська Русь».

 

Так, з 10:00 у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва проходитимуть просвітницькі акції: буде розміщено інформаційні плакати, на екранах транслюватимуться тематичні відеоролики, а активісти роздаватимуть листівки та спілкуватимуться з людьми.

  

Із 16:00 до 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться інтерактивна просвітницька акція «Протидій торгівлі людьми». Мета події — привернути увагу громадян, а особливо молоді, до прихованих ризиків, з якими можна зіштовхнутися через дії нелегальних (тих, які не мають відповідної ліцензії) фірм-посередників із працевлаштування за кордоном. Учасники братимуть участь в інтерактивних вправах «Оголошення» та «Договір», під час яких дізнаються про те, як важливо перевіряти кожну деталь: правдивість поданих в оголошенні даних, дозвільну документацію та реквізити фірм-посередників, наявність усіх обов’язкових пунктів та умов у трудовому договорі.

Під час інтерактивно-просвітницької акції заплановано брифінг за участі Національного координатора з питань протидії торгівлі людьми в Україні, заступниці міністра соціальної політики України Наталії Федорович та суб’єктів національного механізму взаємодії.

Яскравою частиною акції стане вуличний перформанс за участі акторів документального театру Фундації «Гармонізоване суспільство», які мовою мистецтва розкажуть про ризики потрапляння в тенета торговців людьми, про основи безпечної поведінки в ризикованих ситуаціях та про захист прав і свобод постраждалих.

У цей же час інтерактивні просвітницькі акції відбудуться в місцях великого трафіку киян у всіх десяти районах столиці.

 

О 19:00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні».

 

В Харкові заплановано провести заходи в двох локаціях:

·        Центральний залізничний вокзал;

·        Кінотеатр «БОММЕР».

 

Так, з 10:00 у приміщенні Центрального залізничного вокзалу проходитиме просвітницька акція: на екранах транслюватимуться тематичні відеоролики, а активісти роздаватимуть листівки та спілкуватимуться з людьми.

О 17:00 у кінотеатрі «БОММЕР» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні».

Після завершення кінопоказу експерти Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні обговорять стрічку з глядачами, закцентувавши увагу на сучасних тенденціях та ризиках торгівлі людьми для наших співвітчизників.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до кампанії: відвідати просвітницькі заходи, дізнатися більше про небезпеки сучасного рабства і поширювати цю інформацію. ПротиДІЙмо торгівлі людьми разом!

Також пропонуємо переглянути відеоролики:

«Зупинимо дитяче жебракування разом!» (хронометраж 1 хв.01 сек., https://www.youtube.com/watch?v=3cER-zB1R2I ),

«Зупинимо торгівлю людьми разом!» хронометраж 1 хв.02 сек., https://www.youtube.com/watch?v=SkxVZHPBxEs ),

«Українці в якості наркокурєрів. Виклики сьогодення» (хронометраж 1 хв., https://www.youtube.com/watch?v=OxNh-3_6esE ),

«Торгівля людьми. Трудова експлуатація. Розпізнай» (хронометраж 44 сек., https://www.youtube.com/watch?v=3zeXcbwpssk ),

«Торгівля людьми. Сексуальна експлуатація. Розпізнай» (хронометраж 49 сек., https://www.youtube.com/watch?v=JblNYydz_kU ),

 «Експлуатація дітей поруч» (хронометраж 41 сек., https://www.youtube.com/watch?v=C8Db9rPPsZw ),

«Людина не товар» (2 відео, хронометраж 1 хв.02 сек., https://www.youtube.com/watch?v=rZuaLHBt_3Y ).

 

******

Щодо визначення підстав повернення грошових коштів надміру виплаченої житлової субсидії

 

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що відповідно  до пункту 9 Положення, пpo порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Пpo спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідного пічного побутового палива» (зі змінами) (далі – Положення), житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

Пунктом 16 Положення передбачено, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку житлової субсидії, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства тa зміни у складі сім'ї члена домогосподарства.

Згідно з пунктом 22 Положення за рішенням комісії, утвореної районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у разі, коли громадянин не повідомив про зазначені вище обставини протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Надання житлової субсидії у цьому випадку припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому було виявлено зазначені вище обставини. У таких випадках на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначав житлову субсидію, сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином до державного бюджету.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має внести виявлені обставини  до особової справи отримувача субсидії і здійснити відповідний розрахунок розміру житлової субсидії, що підлягає поверненню.

Звертаємо увагу, якщо зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів-домогосподарства та зміни у складі сім'ї члена домогосподарства не вплинули на встановлення права домогосподарства на отримання житлової субсидії, а також перерахунок житлової субсидії, з урахуванням зазначених обставин, не зменшив її розміру, у такому випадку відсутня надміру перерахована (виплачена) житлова субсидія.

Житлова субсидія надається лише після подання громадянином нових заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, встановленими Мінсоцполітики.

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

*******

Безкоштовна психологічна реабілітація в санаторіях для учасників АТО

Учасники АТО можуть отримати безкоштовну психологічну реабілітацію у санаторіях «Курорт Березівські мінеральні води», «Орізонт», «Великий Луч».

Для отримання направлення учасникам АТО або їх представникам необхідно звернутись в управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної адміністрації (смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 56, каб. №12). Там необхідно заповнити заяву, до якої додати копії посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Під час подання копій необхідно мати із собою оригінали документів для ознайомлення. Психологічна реабілітація надається у трьох установах:

- ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофздоровниця» - 62363, Харківська область, Дергачівський район, с. Березівське,тел.(057)700-33-16,факс (057)712-20-27, e-mail: berminvodysanatory@ukr.net. Вебсайт санаторію www.berminvody.com.ua.

- ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» - 67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (04849) 4-87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41 е-mail: orizont-pks@ukr.net.

 - ПАТ «Приазовкурорт» філія «Клінічний санаторій Великий Луг”» - 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45, тел./факс (061)2260125, (050)0406521, (067)7075180; е-mail: velikiylug@ukr.net, http://velikiy-lug.com.ua/.

 

******

Стосовно встановлення статусу «багатодітна сім’я»

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, щодо статусу «багатодітна сім’я», повідомляє.

Питання набуття статусу «багатодітна сім’я» врегульовано положенням статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», яким визначено, що багатодітна сім’я – це сім’я, в якій подружжя  (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя , або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

Сім’я в якій проживають менше трьох рідних дітей та діти, які перебувають під опікою, не є багатодітною. Та не має права на отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

 

*******

Аналіз стану травматизму невиробничого характеру

на території Зачепилівського району за перше півріччя 2019 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що протягом першого півріччя 2019 року до управління надійшло 174 повідомлень про випадки невиробничого травматизму на території району, що на 24 випадки менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (198 випадків).

Згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я, основними причинами отримання травматизму були: транспортні нещасні випадки – 5,7%; випадкове падіння людей – 73%; напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 5,7%; випадкова дія неживих механічних сил – 8%; вплив живих механічних сил – 3,4%; нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 2,3%; випадкові отруєння та дія отруйних речовин – 0,6%; вплив перенапруження, подорожування та нестатків – 0,6%, ушкодження з невизначеними намірами – 0,6%.

29,8% від загальної кількості випадків травмування становлять особи працездатного віку без постійного місця роботи, 9,8% - пенсіонери та люди похилого віку.

Найбільша кількість випадків невиробничого травматизму у співвідношенні до кількості населення трапилась на території Зачепилівської селищної ради (69 випадок), найменша - на території Новомажарівської сільської ради (6 випадків).

21,3% від загальної кількості випадків травмування становлять діти віком до 14 років. В структурі дитячого травматизму перше місце стійко займає вуличний травматизм, на другому місці – побутовий травматизм, на третьому місці – спортивні травми. У більшості випадків причиною є необережність, неуважність та невміння користуватись тими чи іншими речами, відсутність уваги з боку батьків.

Управління постійно проводить інформаційно-розяснювальну роботу на різних рівнях громадського життя і ще раз звертається до громадян району: будьте уважні та обережні під час виконання робіт у побуті.

Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Також, з метою покращення ситуації щодо попередження випадків невиробничого травматизму рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій, органам місцевого самоврядування залучати до роботи громадських активістів та депутатів місцевих рад, проводити серед населення роз’яснювальну роботу з питань безпечної поведінки в побуті, під час користування приладами, обслуговування господарства, тощо.

 

******

УВАГА!

 

Громадянам, які користуються пільгами необхідно терміново з’явитися в управління праці та соціального захисту населення (кабінет №12) для уточнення персональних даних (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення пільговика, номер мобільного телефону та актуальну довідку про склад сім’ї).

Інформація необхідна для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

 

******

******

Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

******

Легальна зайнятість - спільна відповідальність

 

Конституцією України визначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Нажаль, сьогодні, діяльність певної категорії роботодавців побудована на тіньових схемах з використанням праці без належного оформлення та оплати праці «у конверті», що найчастіше спостерігається у сферах тимчасового розміщення та організації харчування, надання послуг, в торгівлі та у сільському господарстві.

Небезпека «тіньової» зайнятості, як і «тіньової» заробітної плати, полягає не стільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а й у тому, що громадяни ризикують в першому випадку втратити право на пенсію, а в другому – її частину, оскільки при її обчисленні враховується розмір зарплати. Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання зарплат «в конвертах», майбутні мами, оскільки розмір допомоги з вагітності і пологів безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати.

Шановні роботодавці! Пропонуємо Вам зробити крок назустріч суспільству – легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах».

Адже оформлення з працівником трудових відносин дасть змогу чітко визначити, якими правами та обов’язками буде наділена кожна сторона, та не потрібно буде щоразу боятися неприємностей з боку перевіряючих та контролюючих органів, щоб таки не виявили нелегального працівника, бо це створить ряд проблем у вигляді донарахованих податків, штрафів (відповідно до ст. 265 КЗпП України, з 01.01.2019 року, за кожного нелегального працівника юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову санкцію у вигляді штрафу у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це на сьогоднішній день складає 125 190 грн. ) і навіть можливої кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації нагадує всім керівникам підприємств, організацій, установ району і фізичним особам-підприємцям про необхідність подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії – звіт за формою №3-ПН «Звіт про наявність вакансій») відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення».

Подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу поповнить базу даних про вакансії та забезпечить можливість для більшої кількості громадян офіційно працевлаштуватись.

Для довідки: в районі створена та працює робоча група тимчасової комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Оновлений склад якої затверджений протокольним рішенням тимчасової комісії від 28 березня 2019 р. № 3. Протягом січня-травня поточного року робочою групою перевірено 21 суб'єкт господарської діяльності. Виявлено використання праці 2 неоформлених працівників. Легалізовано 2 робочих місця.

 

*****

День батька тепер офіційне свято в Україні

 

Указом Президента України №274/2019 від 18.05.2019 року, з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, а також спонукання до популяризації сімейного способу життя, формуванню відповідального батьківства та материнства. День батька в Україні визначено офіційним святом, яке щорічно відзначається в третю неділю червня.

Наші батьки - найближчі до нас люди в усьому світі. Тато і мама - найперші слова, які в більшості ми вимовляємо, коли вчимося розмовляти рідною мовою. Ми намагаємося їх порівнювати, дивимося на них, вивчаємо їх. Вони для нас одночасно і найбільша загадка, і найбільше відкриття. Добре, коли вони є у нас і сумно, коли залишають.

Свято батька, як і День матері, відзначається зараз у багатьох країнах сучасного світу.

Дата його святкування на міжнародному рівні, давно закріпилася за третьою неділею червня. Свято взяло свій початок у 1909 році, і вперше було відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон, США. Згодом цю ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році. Тоді ж президентом Сполучених Штатів Америки Ліндоном Джонсоном була визначена і загальнонаціональна дата свята - третя неділя місяця червня. Слідом за США День батьків стали відзначати у Великій Британії та Нідерландах, Франції та Китаї, пізніше приєдналися й інші країни. До 2012-го року у третю неділю червня це свято відзначало вже 28 країн світу.

Свято батьків, безперечно, з’явилося як вираз вдячності і любові. Символом Дня батька є квіти Троянди, які носять біля серця, приколюючи на одяг у цей день. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ.

У цей День, лунають привітання на адресу батьків!

Бажаємо їм бути з нами якомога довше, щоб ми більше могли радувати їх і піклуватися про них, любити їх і спілкуватися з ними, адже цю можливість ми маємо не завжди!

В 2019 році День батька (День тата) припадає на 16 червня.

 

******

Житлова субсидія на тверде паливо та скраплений газ у 2019 році

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Житлова субсидія призначається виходячи з розміру доходу осіб, які входять до складу домогосподарства, за попередній календарний рік.

Готівкові кошти перераховуються на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, в банківській установі чи виплачується йому готівкою відділенням поштового зв’язку.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надаєься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.

Норми забезпечення населення та показники вартості для надання житлових субсидій затверджено  розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 року №211 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання в 2019 році пільг і житлових субсидій», яке зареєстроване з в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 16 травня 2019 року, а саме:  

норми забезпечення населення твердим паливом - 2 тонни на домогосподарство на рік;

норми забезпечення населення скрапленим газом, який використовується для приготування їжі, для надання населенню житлових субсидій виходячи з розрахунку: два балони (42 кілограми) на рік на одну-дві особи, три балони (63 кілограми) - на три-чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п’ять і більше осіб.

Для надання житлових субсидій населенню у 2019 році застосовуються такі граничні показники вартості: твердого палива - 2603,55 гривні за одну тонну; скрапленого газу - 260,36 гривень за один балон.

Для нарахування житлової субсидії необхідно подати наступні документи:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Довідка про те, що будинок не газифікований і має газобалонну установку.

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

 

******

Управління праці та соціального захисту населення, керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.02.2019 року №43 «Про затвердження плану заходів з реалізації у Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році», інформує:

 

З 1 липня 2019 року нещасні випадки на виробництві

будуть розслідуватися по-новому

 

17 квітня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 337 була затверджена нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі Порядок), яка набуде чинності 01.07.2019 року.

Дія документу розширена на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.

Відповідно до нового Порядку, рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії, голос голови комісії є вирішальним.

Також, з 01 липня набирає чинності норма щодо строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

Крім того, документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я та судово-медичної експертизи тощо), а також додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), розслідування може бути продовжене наказом органу, який утворив спеціальну комісію, до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н­‑1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 та протягом трьох робочих днів надсилає організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

За порушення вимог цього Порядку особи, які проводили розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь), аварій, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством за своєчасність та об'єктивність їх розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень та виконання інших обов'язків, визначених цим Порядком.

 Особи, які порушують або не виконують вимоги цього Порядку, створюють перешкоди розслідуванню або надають неправдиві свідчення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Реалізацією цього правового акта забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших.

За даними Фонду соціального страхування України рівень професійної захворюваності у І кварталі 2019 року зріс на 22,2% порівняно з тим же періодом минулого року. Кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 4,7%, кількість смертельних нещасних випадків – на 1,1%.

 

*******

Щодо необхідності погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску

 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації повідомляє, що за інформацією головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області в районі, станом на 01.04.2019 р., існує заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ) в сумі 514,4 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» сплата ЄСВ є обов'язковим платежем до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соціальний захист: наприклад, захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення, а також є одним із основних джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України.

Обов’язок щодо сплати єдиного внеску зберігається за підприємствами та фізичними особами-підприємцями до моменту державної реєстрації про припинення підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно із законодавством за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції. Строк давності щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Боржникам слід пам’ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно, що ставить під загрозу добробут власної сім’ї.

Також до боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

Чинним законодавством України встановлено: ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються у першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім виплати заробітної плати.

Відповідно до вимог ст. 27 Закону України від 02.06.2016 року№ 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі – Закон) у разі пред’явлення виконавчого документа (вимоги) для примусового стягнення в органи державної виконавчої служби, державним виконавцем стягується з боржника виконавчий збір у розмірі 10% суми, що підлягає примусовому стягненню. Крім того, відповідно до ст. 42 Закону передбачено стягнення з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. Витрати виконавчого провадження пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, розмір яких залежить від вжитих заходів державним виконавцем при примусовому стягненні заборгованості.

Враховуючи викладене, рекомендуємо керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям якомога швидше погасити заборгованість зі сплати єдиного внеску та своєчасно сплачувати належні суми єдиного внеску у подальшому.

У разі не виконання даної вимоги, управління праці, вимушене буде звернутися до контролюючих органів (Головне управління Держпраці у Харківській області).

 

*******

Які наслідки подання недостовірних даних особою для призначення житлової субсидії

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права, на призначення субсидії та на визначення її розміру.

          Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміни у складі зареєстрованих  у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень, шляхом подання відповідних документів.

           Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення.

           Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

           У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

 

******

5 запитань про субсидії

 

1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій.

2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися:

 -   орендарям житла;

-   внутрішньо переміщеним особам;

- сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

-  сім’ям, де є непрацюючі громадяни працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

-   тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї;

 - особам, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (чоловік, дружина), на яке було призначено субсидію в попередньому періоді.

Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, чиї справи розглядала Комісія. ( за наявності транспортного засобу (у тому числі у членів сім’ї), з дати випуску якого минуло менше 5 років, у разі купівлі (або набуття права власності) прротягом 12 місяців перед місяцем звернення житла, земельної ділянки, товарів або оплати послуг на суму більше 50 тис.грн.)

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період  якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневі комунальніпослуги не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.

4. Чи буде монетизація пільг?

Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.

Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.

5. Чи потрібно у жовтні іти в управління соцзхаисту, щоб оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії. 

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

*******

«Муніципальна няня»: деталі, умови та розмір виплат

 

З січня 2019 року в Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». З її допомогою уряд може відшкодувати  батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до трьох років.

«Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 року №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто може скористатися послугою?

Право на отримання нової державної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини віком до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали у  письмовій формі договір про здійснення догляду з муніципальною нянею.

Що необхідно зазначити у договорі?

Назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та термін надання, вартість, а також періодичність оплати, відповідальність сторін.

Хто може стати нянею?

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа підприємець чи юридична особа яка надає послугу з догляду за дитиною.

Що та куди потрібно подати для призначення допомоги?

Звертатися слід до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідно надати:

заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

копію договору між отримувачем послуги та «муніципальною нянею»;

документи що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги з догляду за дитиною (може бути: чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку);

копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку заявника; рішення про встановлення опіки (у разі наявності) ;

заяву із зазначенням рахунка відкритого у банківській установі на ім’я заявника.

Який розмір допомоги?

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шестирічного віку на термін визначений у договорі. З нового року ця сума становить 1 626 гривень. Якщо прожитковий мінімум зростатиме – збільшуватиметься і розмір компенсації.

Як та коли здійснюватиметься виплата компенсації?

Щомісяця за умови подання заявником до 5 числа місяця в управління соціального захисту населення підтверджуючих документів про витрати на оплату послуги з догляду за дитиною «муніципальній няні».

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

 

*****

До уваги отримувачів житлових субсидій !!!

 

З 1 травня 2019 року до управління праці та соціального захисту населення необхідно буде звернутися повторно з новою заявою та декларацією :

·        орендарям житла;

·        внутрішньо переміщеним особам;

·        тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

·        тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

·        тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї .

Субсидію на неопалювальний період з травня по вересень 2019 року розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах  2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

У разі отримання інформації про наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги та/або внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, житлова субсидія на наступний сезон не призначається.  Якщо громадянин протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку такого сезону. Якщо понад два - місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон, житлова субсидія в такому випадку призначається з місяця, наступного за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії.

 

******

ПАМЯТКА: ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Шановні громадяни району!

 

Від цього ніхто не застрахований - незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

При працевлаштуванні за кордоном або під час подорожей:

- не довіряйте свої документи нікому, крім уповноважених посадових осіб (представників прикордонних служб, поліції і т.п.). Ні в якому разі не залишайте свій паспорт в якості застави і не віддавайте його роботодавцям «для реєстрації» або з інших причин;

- зареєструйтеся в українському посольстві або консульстві в країні, якщо ви плануєте залишатися там довше трьох місяців;

- зберігайте копії всіх важливих документів (віза, закордонний паспорт, національний паспорт, страховий поліс, контракт, запрошення і т.п.) у безпечному місці окремо від оригіналів;

- підтримуйте постійний контакт з родичами і близькими, повідомляйте їм про зміну місця роботи або проживання.

Якщо людина потрапила у важку ситуацію за кордоном, вона може звернутися в посольство або консульство України за кордоном; в державні, міжнародні та громадські організації, які надають допомогу мігрантам, які опинилися в скрутному становищі; в місцеві правоохоронні органи; організації української діаспори.

Корисні телефони:

 - національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного);

-  CALL-центр національної поліції України 0800500202 - цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів;

- урядова «гаряча лінія» 15-45 - цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів Укртелекому і телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл;

- національна безкоштовна лінія протидії торгівлі людьми в Україні - 527 з мобільного або 0800505501 зі стаціонарних телефонів;

- Департамент з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми: + 38-063-195-00-58, + 38-098-481-03-45, + 38-050-023-46-78.

 

******

Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

*******


*******

Оголошення

 

На виконання п. 8 та п. 15 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.  № 1049, 18 квітня 2019 р. о 10:00 год. у приміщенні управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за адресою: вул. Центральна 56) проводитиметься перший етап конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році (текст оголошення про проведення конкурсу, затверджено наказом начальника управління праці від 18.03.2019 р. № 15 та розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації 18.03.2019р.).


*****

Аналіз стану травматизму невиробничого характеру

на території Зачепилівського району за І квартал 2019 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що протягом І кварталу 2019 року до управління надійшло 69 повідомлень про випадки невиробничого травматизму на території району, що на 31 випадок менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (100 випадків).

Згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я, основними причинами отримання травматизму були: транспортні нещасні випадки – 1,4%; випадкове падіння людей – 71%; напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 5,8%; випадкова дія неживих механічних сил – 11,6%; вплив живих механічних сил – 3%; нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 3%; випадкові отруєння та дія отруйних речовин – 1,4%; вплив перенапруження, подорожування та нестатків – 1,4%, ушкодження з невизначеними намірами – 1,4%.

37,7% від загальної кількості випадків травмування становлять особи працездатного віку без постійного місця роботи, 16% - пенсіонери та люди похилого віку.

Найбільша кількість випадків невиробничого травматизму у співвідношенні до кількості населення трапилась на території Зачепилівської селищної ради (28 випадків), найменша - на території Сомівського старостинського округу (2 випадки).

Управління постійно проводить інформаційно-розяснювальну роботу на різних рівнях громадського життя і ще раз звертається до громадян району: будьте уважні та обережні під час виконання робіт у побуті.

Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Для довідки: майже 15% від загальної кількості випадків, що трапились протягом      І кварталу 2019 року, становлять діти віком до 14 років.

Також, з метою покращення ситуації щодо попередження випадків невиробничого травматизму рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій, органам місцевого самоврядування залучати до роботи громадських активістів та депутатів місцевих рад, проводити серед населення роз’яснювальну роботу з питань безпечної поведінки в побуті, під час користування приладами, обслуговування господарства, тощо.


*******

Щодо порядку виплати житлових субсидій готівкою в разі смерті заявника

 

Пунктом 16 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами) (далі –Положення), визначено, що у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк» та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Управлінням праці та соціального захисту населення після подання зазначених документів приймається рішення про: призначення житлової субсидії; відмову в призначенні житлової субсидії; подання документів на розгляд комісії.

Відповідно до пункту 186 Положення невиплачені протягом трьох місяців одержувачам готівкові кошти житлової субсидії повертаються Пенсійним фондом України та АТ «Ощадбанк» на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі. Реєстри осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі, отримані від Пенсійного фонду України та АТ «Ощадбанк», передаються Мінсоцполітики управлінню праці та соціального захисту населення для врахування під час надання житлової субсидії у наступних періодах.

Управління праці та соціального захисту населення після отримання інформації про осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі у зв’язку зі смертю, формуючи реєстри одержувачів житлової субсидії у поточному місяці для її виплати у готівковій формі у зв’язку зі смертю, включають до них суми невиплаченої житлової субсидії для їх виплат новим уповноваженим представникам домогосподарств, до яких належали померлі.

Таким чином, домогосподарства, яким призначено житлову субсидію, і до складу яких належав померлий, отримають невиплачену житлову субсидію у готівковій формі у наступних періодах.

В усіх випадках право успадкування третіми особами нарахованих сум житлової субсидії у зв’язку зі смертю, не передбачено.

******Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, яка перебуває на повному державному утриманні

 

Відповідно до статті 4 Закону України від 18.05.2004 №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» державна соціальна допомога згідно із Законом         № 1727 призначається, зокрема, особі, яка є дитиною померлого годувальника та не має права отримувати пенсію відповідно до закону.

Державна соціальна допомога, зокрема, призначається дитині померлого годувальника – до досягнення 18 років.

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних ( у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між зверненням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років (стаття 5 Закону № 1727).

Статтею 10 Закону № 1727 передбачено, що особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується зазначеним особам відповідно до частини третьої цієї статті, перераховується установі (закладу), де перебуває особа, за її особистою письмовою заявою  або заявою її законного представника. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них зазначених осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди