64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Управління праці та соціального захисту населення інформує


ДО ВІДОМА РОБОТОДАВЦІВ

Проведення атестації робочих місць за умовами праці

Основні діючі нормативні документи, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві:

- постанова КМУ від 01.08.1992 № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

- постанова Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41 «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Наказом Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку атестації лабораторій на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» від 29.05.2018 № 784/1012, врегульовано механізм атестації лабораторій на право проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу та гігієнічної оцінки умов праці.

Адреси атестованих лабораторій, які мають право проводити атестацію робочих місць за умовами праці:

- ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» промислово-санітарна лабораторія», вул. Світло шахтаря, 4/6, тел. 733-89-42;

- АТ «НТМЕЦ «Екосистема» - вул. Академіка Павлова, 44А, м. Харків, тел. 738-33-27;

- КП «Санепідсервіс» - вул. Гольдбергівська, 104, м. Харків, тел.725-01-81;

- ДУ «Харківський обласний центр МОЗ України» - Помірки, м. Харків,       

  тел. 315-00-07(92);

- Харківський ВП ДУ «»Лабораторний центр на залізничному транспорті МОЗ України» - вул. Благовіщенська, 10, м. Харків, тел. 712-20-56;

- Науково-дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань ХНМУ,

   вул. Трінклера, 6, м. Харків, тел. 705-07-61, 705-15-63;

- ПАТ «Стома», санітарно-промислова лабораторія ЦЗЛ, вул. Ньютона, 3, м. Харків,

  тел. 766-28-12;

- Філія УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування», вул. Гімназійна набережна, 20, м. Харків,

  тел. 730-46-63;

- ТОВ «Науково-дослідний інститут профілактичної медицини», вул. Гуданова, 18,

  м. Харків, тел. 095-1105255.

Непроведення атестації робочих місць - порушення законодавства про охорону праці, зокрема вищевказаної постанови КМУ № 442. Порушник — керівник підприємства, може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу згідно ч. 1 ст. 41 КУпАП щодо порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

 

********

Розглянуто спірні питання пов’язані з призначенням житлових субсидій та державних допомог

 

Заступником голови районної державної адміністрації 18.03.2019 року Олегом Соколовим проведено засідання комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій, пільг та державних соціальних допомог за новим порядком.

На засіданні комісії розглянуто 18 заяв щодо призначення населенню житлової субсидії, 8 заяв щодо призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

             По кожній справі були прийняті рішення з урахуванням конкретних обставин.

******

 

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році

 

Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації (далі - Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів районного бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсів із визначення програм (проектів, заходів) та Порядку використання коштів районного бюджету, які надаються громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю, затверджених рішенням Зачепилівської районної ради від 12.03.2019 № 560 – VII.

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Зачепилівського району відповідно до визначених напрямків.

 

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формування соборності та державності, проголошенням незалежності України. Вшануванням пам’яті загиблих захисників України.

2. Військово-патріотичне виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність України. Формування позитивного іміджу захисника України.

Програми (проекти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Зачепилівського району.

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності:

1) Проведення засідань за круглим столом та інші інформаційно-просвітницькі заходи відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

2) Відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

3) Розроблення та виготовлення довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

4) Проведення спортивно-реабілітаційних заходів.

 

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Загальний фонд коштів районного бюджету конкурсу проектів, становить 41718 грн.

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 9 місяців.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 18 березня 2019 року по 17 квітня 2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: вул. Центральна, буд. 56, к.9 Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної адміністрації.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 5-16-32.

Конкурс проводиться з 18 квітня 2019 року по 19 квітня 2019 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проект, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 Порядку.

Результати оцінки конкурсних пропозицій буде оприлюднено протягом трьох робочих днів з дня складення конкурсною комісією рейтингу конкурсних пропозицій.

Дата проведення першого засідання конкурсної комісії буде повідомлена додатково.

 

*******

Відбулось засідання районної Координаційної ради з питань протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

 

 

 

 

 


13.03.2019 року в залі засідань районної державної адміністрації під головуванням заступника голови районної державної адміністрації Олега Соколова відбулось засідання районної Координаційної ради з питань протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми за участю представників управління праці та соціального захисту, служби у справах дітей, відділів освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та селищної ради, відділу у справах дітей, сім’ї та питань соціального захисту селищної ради, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Зачепилівської селищної ради.

На засіданні Ради розглянуто питання, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми в Зачепилівському районі. 

Членами координаційної ради детально опрацьовано механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі з метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання цього негативного явища, сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від насильства. Підведено підсумки проведення в районі Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

За результатами засідання сформовано рішення, з врахуванням озвучених питань та змістовних доповнень учасників заходу, з метою їх подальшої практичної реалізації.

 

******

Шановні керівники підприємств, установ та організацій

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації повідомляє, що в районі з 01.02.2019 р. розпочато та продовжується двомісячник з укладання колективних договорів (відповідно до Робочого плану проведення у 2019 році двомісячника з укладання колективних договорів підприємствами, установами, організаціями області).

Колективний договір являється актом соціального партнерства, що укладається на двосторонній основі з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців, сприяє високоефективній економічній діяльності, належному рівню оплати праці, продуктивній зайнятості працівників, дотриманню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища та створенню, на підприємстві, належних санітарно-побутових умов. А також є необхідним для запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі через постійні зміни в законодавстві, різні погляди учасників трудових відносин та їх врегулювання.

З метою активізації переговорного процесу, управління праці звертається до керівників і голів профспілкових комітетів підприємств, установ та організацій району усіх форм власності та підпорядкування, які використовують найману працю, з пропозицією активізувати роботу щодо укладання нових або подовження дії раніше укладених колективних договорів на 2019 рік з подальшою їх реєстрацією, а також підвести підсумки виконання норм і зобов’язань колективних договорів за 2018 рік.

Станом на 01.03.2019 р., повідомну реєстрацію (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів») пройшли 13 колективних договорів та 5 змін до діючих колективних договорів.

Пропонуємо, при розробці колдоговорів керуватися рекомендаціями, розміщеними на сторінках газети «Солідарність» - видавництва Об’єднаних профспілок Харківської області (www/opkho/cpm.ua).

За додатковою інформацією з питань укладання колективних договорів, звертатися до відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою: вул. Центральна, 56, каб.: 8, 9, тел.: 5-16-32.

 

*******

Житлова субсидія готівкою!!!

         Всі одержувачі житлових субсидій, які не є пенсіонерами і користуються допомогою з 2018 року, з 12 березня зможуть забрати свою монетизовану субсидію в будь-якому відділенні Ощадбанку.

         Потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний код.

Немає ніякої прив'язки до місця реєстрації громадянина, з яким призначена державна допомога для оплати комунальних платежів. У березні субсидія прийде грошовим переказом «Швидка копійка», в квітні вже на картку, яку банк видасть під час березневого візиту в Ощадбанк.

         Для зручності отримувачам субсидії, які не є пенсіонерами, пропонується перед відвідуванням банку пройти реєстрацію на офіційному сайті або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України). Це дозволить субсидіанту самостійно вибрати найближче відділення, зручний час і дату для отримання субсидії без черг. Отримати субсидію ця категорія субсидіантов зможе з 12 числа кожного місяця грошовим переказом через систему «Швидка копійка» Ощадбанку або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку. Для отримання потрібні тільки паспорт та ідентифікаційний код. При цьому якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, то субсидія автоматично буде зарахована саме на цей рахунок, і Ощадбанк надішле SMS про її надходження (за умови активованої послуги SMS-банкінгу). Якщо субсидіант не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики України через підприємство Укрпошта направить адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту запропонують відкрити поточний рахунок. Це дасть можливість при зарахуванні подальших субсидій отримувати від Ощадбанку SMS про надходження субсидії (за умови активованої послуги SMS-банкінгу). Не потрібно буде кожен раз відвідувати відділення для отримання субсидії - вона буде автоматично зараховуватися банком на карту; отримуючи субсидію на карту, клієнт зможе знімати кошти в будь-якому банкоматі, а також зручно і своєчасно оплачувати комунальні послуги в мобільному або інтернет-банкінгу «Ощад 24/7».

         Субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватися для отримання субсидії. Пенсіонери отримають субсидію одночасно з пенсією через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок (в Ощадбанку або іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію). Для отримання інформації з будь-яких питань, пов'язаних з призначенням субсидії, субсидіантам слід звертатися до управління праці та соціального захисту населення, дзвонити на урядову «гарячу лінію» (15-45) або подавати звернення на сайті урядового контактного центру www.ukc.gov.ua. Щодо інформації про спожиті послуги, нараховані суми, розмір заборгованості/переплати субсидіанти можуть звертатися до постачальників комунальних послуг. Дізнатися більше про реєстрацію для відвідування відділення і механізм отримання виплат можна, звернувшись до Контакт-центр Ощадбанку, тел: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів по території України).

 


******

Порядок надання субсидій населенню у готівковій формі

 

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що  постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 року №62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» визначено порядок надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі..

Готівкова форма буде застосована до одержувачів, яким субсидія призначена на поточний опалювальний період починаючи з жовтня-грудня 2018 року.

Виплата житлових субсидій у готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України тим особам, які одержують пенсії, і таким же шляхом, як виплачуються пенсії: або перерахування коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках, або виплата через поштові відділення, у тому числі з доставкою додому. При цьому виплата субсидії буде проводитись одночасно з виплатою пенсії пенсіонерам.

Всі решта субсидіантів зможуть отримати субсидію з 12 березня у найближчому відділенні Ощадбанку за пред’явленням паспорту та ідентифікаційного коду як грошовий переказ (через внутрішньодержавну платіжну систему „Система термінових переказів „Швидка копійка”) або на поточні рахунки в АТ „Ощадбанк. Для отримання субсидії без черги та в зручний час необхідно перед відвідуванням банку  пройти реєстрацію на офіційному сайті  за посиланням https://appointment.oschadbank.ua/subsydia/ або в Контакт-центрі Ощадбанку за телефоном 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

Громадяни мають самостійно контролювати своє споживання житлово-комунальних послуг і своєчасну сплату у повному обсязі підприємствам – надавачам послуг рахунків за них (а не розмір обов’язкового платежу, як було раніше).

Увага! Таке поняття як обов’язковий платіж скасовується. Домогосподарство отримає субсидію готівкою та має самостійно розрахуватися за спожитий газ, тепло, воду, електроенергію, а кошти, які залишаться після оплати комуналки, може використати на свій розсуд.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не впливатиме на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року, у домогосподарства буде прострочена понад місяць заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на новий період 2019-2020рр не призначатимуть. 

Нагадаємо, щороку у травні відбувається процес перепризначення субсидій на новий рік. Тому усім  отримувачам субсидій потрібно обов’язково подати Заяву і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення допомоги стосуватиметься лише тих, хто звернувся за субсидією вперше у 2019 році.

 

*******

До уваги осіб з інвалідністю

 

Для забезпечення оперативного включення, оновлення та інформаційного наповнення банку даних з проблем інвалідності просимо осіб з інвалідністю, їх законних представників або законних представників дітей з інвалідністю звернутися до управління праці та соціального захисту населення (сел.Зачепилівка, вул.Центральна, б.56) стосовно підтвердження дійсності статусу документа, що посвідчує право на пільгу окремих пільгових категорій громадян та включення (у разі потреби) до банку даних.

Додаткова інформація за телефоном 5-16-97.

 

*******

Щодо реалізації державної політики у сфери соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 

Забезпечення осіб протезуванням (ортезуванням) виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, передбачено Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 518 (далі - Порядок).

Згідно з Порядком медичні показання до протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, визначаються згідно з функціональними можливостями особи, яка втратила функціональні можливості кінцівок, та на підставі переліку діагнозів відповідно до кваліфікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з Міністерством охорони здоров’я.

Розгляд документів щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, особи, яка втратила функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореної при Фонді соціального захисту інвалідів (далі - Фонд).

Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, особа або її законний представник повинен подати особисто або надіслати поштою до Фонду документи, що зазначені у пункті 10 Порядку.

Стосовно розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями особа самостійно звертається до вітчизняного протезно-ортопедичного підприємства. Після звернення особи підприємство подає до Фонду документи, які зазначені у пункті 17 Порядку. Перелік протезно-ортопедичних підприємств, що забезпечують такими виробами розміщено на сайті Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/news/10513.html).

 

*******

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.  0813010   Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і   водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

 (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Х

Х

Х

 

Завдання1 Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

225

 

 

2

Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Х

Х

Х

 

Завдання 1  Забезпечення надання  субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 2

225

 

 

 

Загальний результат оцінки програми

225

 

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність


Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.1019 року

 

1.  __0800000          Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000          Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

3.      0813020         Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

     (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і  скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

225

 

 

2

Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Х

Х

Х

 

Завдання1 Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 2

225

 

 

 

Загальний результат оцінки програми

225

 

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.     0813030          Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

          (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

Х

Х

Х

 

Завдання 1  Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

225

 

 

2

Підпрограма 2 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Х

Х

Х

 

Завдання1 Забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 2

225

 

 

 

Загальний результат оцінки програми

225

 

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.    0813040        Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

    (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

225

 

 

2

Підпрограма 2 Надання допомоги при усиновленні дитини

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 2

225

 

 

3

Підпрограма 3 Надання допомоги при народженні дитини

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 3

225

 

 

4

Підпрограма 4 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 4

225

 

 

5

Підпрограма 5 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 5

 

215

 

6

Підпрограма 6 Надання тимчасової державної допомоги дітям

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 6

 

215

 

7

Підпрограма Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 7

 

215

 

 

Загальний результат оцінки програми

 

215

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на  01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.   0813080          Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку_______________________________________________________

             (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 

200

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

 

200

 

2

Підпрограма 2 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 2

225

 

 

3

Підпрограма 3 Надання допомоги по догляду за особами з  інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 3

 

215

 

4

Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 4

225

 

 

5

Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 5

225

 

 

 

Загальний результат оцінки програми

 

215

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.   0813100         1020     Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

          (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

Х

Х

Х

 

Завдання 1  Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

225

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

225

 

 

 

Загальний результат оцінки програми

225

 

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на    01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.   0813160     1010   Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

          (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

 

215

 

 

Загальний результат оцінки програми

 

215

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

3.   0813230         1040      Виплата державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

          (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Виплата державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

Х

Х

Х

 

Завдання1 Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

 

215

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми

 

215

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

2.  __0810000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

     (КПКВК МБ)                                     (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                 

          3.   0813240         1090                       Інші заклади та заходи

          (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     (найменування бюджетної програми)

 

4. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

Назва підпрограми/завдання
бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

1

Підпрограма 1 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Х

Х

Х

 

Завдання 1 Забезпечення виплати по програмі «Соціальний захист населення Зачепилівського району Харківської області на 2016-2018 роки» (одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, зміцнення матеріально-технічної бази управління праці та соціального захисту населення, забезпечення надання медичних послуг та матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в АТО), виплати по програмі «Соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік Зачепилівського району», виплати по комплексній програмі «Соціальний захист населення Харківської області на 2016-2020 роки», виплати по комплексній програмі «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки »

 

225

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

Загальний результат оцінки підпрограми 1

 

225

 

 

Загальний результат оцінки програми

 

225

 

Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

 

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

Назва завдання бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

 

Завдання1

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

 

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програми

станом на 01.01.2019 року

 

1.  __0800000      Управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської  райдержадміністрації  

               (КПКВК МБ)                                       (найменування головного розпорядника)  

 

2. Результати аналізу ефективності                                                                                                                                                          

 

№ з/п

КПКВК МБ

 

Назва бюджетної програми

Кількість нарахованих балів

Висока ефективність

Середня ефективність

Низька ефективність

1

2

3

4

5

6

1

 

0813010

 

Програма 1 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і   водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

225

 

 

2

0813020

 

Програма 2 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

225

 

 

3

0813030

Програма 3 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

225

 

 

4

0813040

Програма 4 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

 

215

 

5

0813080

Програма 5 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

 

215

 

6

0813160

Програма 6 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

215

 

7

0813230

Програма 7 Виплата державної соціальної допомоги на  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

 

215

 

8

0813240

Програма 8 Інші заклади та заходи

225

 

 

9

0813100

Програма 9 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

225

 

 

 

 

Середній результат оцінки програми

220,6

 

 

Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

 

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

 

№ з/п

КПКВК МБ

Назва  бюджетної програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

1

2

3

4

 

 

Програма 1

 

 

 

Програма 2

 

 

 

Програма 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

******

У правління праці та соціального захисту населення інформує

 

21 лютого 2019 року відбувся обласний семінар на тему «Про підсумки колдоговірної кампанії 2018 року та завдання на 2019 рік», у якому взяли участь представники органів державної влади, установ, організацій, підприємств області, Державної служби з питань праці, Національної Служби з посередництва та примирення, представники районних управлінь соціального захисту населення.

Було розглянуто питання трудових відносин, соціальних гарантій, спірних питань, що виникають між роботодавцями та найманими працівниками, легалізації робочих місць, найкращі практики колективно-договірного регулювання трудових відносин в області та світі.

Основною тезою було неухильне виконання трудового законодавства та формування належного соціального діалогу, укладання колективних договорів, їх якісного складу та необхідності дієвого контролю виконання зобов’язань,визначених у них.

Колективно-договірна кампанія в області розпочалася у лютому місяці та продовжиться протягом березня місяця поточного року із підведенням підсумків щодо її проходження.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сторінках газети «Солідарність» - видавництва Об’єднаних профспілок Харківської області (WWW/opkho/com.ua).

******

«Муніципальна няня»: деталі, умови та розмір виплат

 

 

 

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що 12 лютого 2019 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 року №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»», якою затверджений «Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто може скористатися послугою?

Право на отримання нової державної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини віком до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали у  письмовій формі договір про здійснення догляду з муніципальною нянею.

Що необхідно зазначити у договорі?

Назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та термін надання, вартість, а також періодичність оплати, відповідальність сторін.

Хто може стати нянею?

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа підприємець чи юридична особа яка надає послугу з догляду за дитиною.

Що та куди потрібно подати для призначення допомоги?

Звертатися слід до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідно надати:

заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

копію договору між отримувачем послуги та «муніципальною нянею»;

документи що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги з догляду за дитиною (може бути: чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку);

копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку заявника; рішення про встановлення опіки (у разі наявності) ;

заяву із зазначенням рахунка відкритого у банківській установі на ім’я заявника.

Який розмір допомоги?

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шестирічного віку на термін визначений у договорі. З нового року ця сума становить 1 тисяча 626 гривень.

Як та коли здійснюватиметься виплата компенсації?

Щомісяця за умови подання заявником до 5 числа місяця в управління соціального захисту населення підтверджуючих документів про витрати на оплату послуги з догляду за дитиною «муніципальній няні».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаю вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваюсь, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

Голова Зачепилівської районної державної адміністрації

А.Л. Конопля

Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди