64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Управління праці та соціального захисту населення інформує

Зміни в наданні державних допомог

 

31 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 765 «Про внесення  змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою удосконалено порядок надання деяких видів державної допомоги:

1. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2004 р., № 12, ст. 745; 2014 р., № 93, ст. 2683; 2015 р., № 33, ст. 967; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) абзац другий пункту 5 після слів “професійної (професійно-технічної)” доповнити словами “, фахової передвищої”;

3) у пункті 6:

абзац третій після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”;

4) абзац десятий пункту 8 виключити.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 52, ст. 2372; 2003 р., № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст. 1110; 2005 р., № 17, ст. 902; 2008 р., № 63, ст. 2135; 2009 р., № 75, ст. 2562; 2014 р., № 53, ст. 1408; 2015 р., № 46, ст. 1473, № 74, ст. 2437; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“Питання виплати допомоги у разі несвоєчасного звернення опікуна чи піклувальника з поважних причин за продовженням її виплати (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія) вирішується на підставі рішення органу опіки та піклування з урахуванням рекомендацій комісії. Виплата допомоги за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців з місяця закінчення виплати.”;

3) у пункті 49:

абзац п’ятий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”;

4) у першому реченні пункту 56 після слів “одиноким матерям” доповнити словами “, особі, яка доглядає за хворою дитиною”;

5) у пункті 57 після слів “одиноким матерям” доповнити словами “та допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною,”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2016 р., № 5, ст. 275, № 97, ст. 3165; 2017 р., № 57, ст. 1684; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) у пункті 27:

абзац другий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

4. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2015 р., № 74, ст. 2437; 2016 р., № 97, ст. 3165; 2018 р., № 62, ст. 2144, № 90, ст. 2982):

1) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Якщо заявник вже отримує державну допомогу, відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.”;

2) у пункті 8-1:

абзац четвертий після слів “органів місцевого самоврядування” доповнити словами “, органів Пенсійного фонду України”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.”.

5. Пункт 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 76, ст. 2561; 2018 р., № 80, ст. 2674), доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.”.

6. Абзац перший пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148; 2017 р., № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508) після слів “електронного цифрового підпису” доповнити словами і цифрами “; з 7 листопада 2018 р. - з використанням кваліфікованого електронного підпису”.

7. У пункті 7 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі неможливості подання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається довідка багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, видана структурним підрозділом районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради.”.

******

НОВІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України,  якою затверджено нову редакцію Положення про порядок призначення житлових субсидій .

З урахуванням змін з 1 жовтня 2019 року виплата  житлових субсидій у грошовій  готівковій формі буде здійснюватися шляхом  перерахування  структурним підрозділом  соцзахисту населення коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію,  відкритий в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта».

До управління  автоматично буде передано  інформацію про  пенсійні рахунки  в уповноважених банках  або виплатні об’єкти АТ «Укрпошта»  одержувачів житлової субсидії, де вони отримують пенсію для здійснення виплати житлових субсидій.

Також АТ «Ощадбанк»  надасть інформацію про відкриті рахунки у банку одержувачів житлової субсидії, яким проводиться  виплата у грошовій готівковій формі для здійснення виплати   житлової субсидії.

Особи, які не одержують пенсії, а також отримувачі житлової субсидії, які отримують пенсію в іншій  адміністративно-територіальній одиниці повинні самостійно надати управлінню інформацію про спосіб виплати та\або реквізити рахунку банку. До надання таких даних виплата житлової субсидії буде проводитися через   виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» за адресою, яка вказана у заяві отримувача житлової субсидії.

 

******

КАМПАНІЯ «ЩАСТЯ В ЧОТИРИ РУКИ»

В Україні проходить інформаційна кампанія «Щастя в 4 руки» -  http://zags.org.ua/.

Мета проекту «Щастя в 4 руки» – подолання усталених стереотипів стосовно ролей чоловіків та жінок та розподілу сімейних обов’язків.

Проект наголошує: сім’я – це коли будь-які проблеми чи завдання сприймаються як спільні та вирішуються спільними зусиллями чоловіка та дружини. Незважаючи на те, які уявлення про сімейний уклад мали молоді до шлюбу, існують універсальні правила побудови необхідних умов для сімейного щастя. Перш за все це – впевненість кожного з членів родини, що він не залишиться сам-на-сам з проблемами і рідна людина розділить з ним все.

Кампанію «Щастя в 4 руки» реалізує Фонд Народонаселення ООН в Україні разом з UNFPA за підтримки Міністерства соціальної політики України.

 

Управління пропонує до перегляду освітні відео-ролики, виготовлені в рамках вищезазначеного проекту та направлені на допомогу у повсякденному житті. Бажаємо приємного перегляду.

 

Перелік відео-роликів

 

Дмитро Стужук та Артем Чапай:

Поради для тата у декретній відпустці (https://youtu.be/nENDIgnzo-o)

 

Андрій Шабанов та Катерина Гольцберг:

Тато і мама – одна команда (https://youtu.be/7ejt05IE6rs)

Вибір професії дитини (https://youtu.be/ZDoVO0W5wTY)

Відмова від стереотипів у вихованні дитини (https://youtu.be/zidHTc4MfzI)

Право дитини на власний шлях (https://youtu.be/8oln55dSzMk)

Повноцінне партнерство у родині та можливі кризи стосунків (https://youtu.be/sx7KvO3Nplw)

Роль тата у вихованні дитини (https://youtu.be/NjLDvhg29dg)

 

Сергій Цибульський та Юрій Кривоніс:

Надання першої допомоги дітям (https://youtu.be/g3FMa5ywDIs)

Перша допомога дітям при припиненні дихання та кровообігу (https://youtu.be/axSwp9U30O4) Перша допомога дітям при удавленні (https://youtu.be/VJCxm32fkaU)

Перша допомога дітям при судомах (https://youtu.be/vX-p1WiaIBk)

 

Тарас Тополя та Юлія Ярмоленко:

Статеве виховання (https://youtu.be/_eWOnhjD988)

Культура інтимної гігієни та особливості фізіологічних змін у дітей (https://youtu.be/ATEIj33mBp4) Культура згоди та правила безпеки у статевому вихованні дитини (https://youtu.be/NJYZLnVQYaI)

«Правила трусиків» для захисту дітей від сексуального насильства (https://youtu.be/lBrrbFBs1qU)

 

Богдан Бутко та Ірина Лісна:

Психологічні аспекти батьківства (https://youtu.be/qC2OlSVe1TM)

Дитячі капризи: як з ними впоратися (https://youtu.be/o6XnAhfmEDg)

Діти. Ґаджети. Їжа (https://youtu.be/PPoRPk_7VSo)

Роль тата у вихованні дитини (https://youtu.be/6sx9Y3FolQI)

Шлях до порозуміння в родині (https://youtu.be/Er8Q_IvDOy0)

 

Артур Логай та Олена Мухіна:

Планування вагітності разом з дружиною (https://youtu.be/2TQ3KuO0fxs)

У чому полягає роль майбутнього тата (https://youtu.be/hqH9pkc6-IA)

Секс під час вагітності (https://youtu.be/NCBTy7Qz0rs)

Підготовка до пологів – чекліст для татуся (https://youtu.be/yuUeIertk6I)

Партнерські пологи (https://youtu.be/X7_gCsGxStY)

Роль чоловіка після пологів (https://youtu.be/V7F3aVilMJE)

 

*******

У зв’язку з проведенням конкурсу із визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році (згідно Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049), громадським організаціям, благодійним організаціям, професійним спілкам та їх об’єднанням, організаціям роботодавців та їх об’єднанням та ін., що бажають взяти участь у конкурсі, необхідно розпочати роботу щодо підготовки конкурсних пропозицій за вказаними пріоритетними напрямками:

1. Відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формування соборності та державності, проголошенням незалежності України. Вшануванням пам’яті загиблих захисників України.

2. Військово-патріотичне виховання молоді, що ґрунтується на героїзації подвигів борців за незалежність та суверенітету України. Формування позитивного іміджу захисника Вітчизни.

3. Підтримка сімей з дітьми, формування сімейних цінностей та відповідального батьківства.

4. Підтримка внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громадян.

5. Підтримка громадських організацій ветеранів.

6. Подолання гендерних стереотипів.

7. Підтримка сімейних форм виховання.

Оголошення про проведення конкурсу буде оприлюднено організатором конкурсу 30.09.2019 р.

 

******

ПРЕС-АНОНС

Проблема торгівлі людьми є глобальною й потребує комплексного підходу та злагоджених дій усіх причетних відомств до її вирішення.

Національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми в Україні є Міністерство соціальної політики, яке взяло на себе обов’язки формування та реалізації державної політики у цій сфері. Міністерство вже досягнуло значних результатів у посиленні співпраці всіх причетних до цієї проблеми міністерств, відомств, міжнародних та громадських організацій.

У 2018 році органами соціального захисту виявлено 286 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, з них Мінсоцполітики встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 221 громадянину, що на 11,6% перевищує показник 2017 року (198 осіб) та вдвічі більше за показник 2016 року (110 осіб).

Протягом 2012–2019 років Міністерством було встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 818 громадянам (811 громадянам України і 7 іноземцям). З них 316 — це жінки, 420 — чоловіки, 82 — діти (30 хлопчиків та 51 дівчинка).

Органами Національної поліції вже у 2019 році виявлено 189 кримінальних правопорушень (проти 163 за аналогічний період 2018 року), передбачених статтею 149 (Торгівля людьми) КК України.

Основними країнами, в яких експлуатують громадян України залишаються Російська Федерація, Україна, Республіка Польща, Республіка Туреччина, ОАЕ тощо.

Щороку весь світ прикутий до проблеми сучасного рабства та докладає значних зусиль для того, що люди не потрапляли в тенета торгівлі людьми.

У 2013 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 30 липня Всесвітнім днем протидії торгівлі людьми, зазначивши, що в цей день необхідно підвищувати рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привертати увагу до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також заохочувати людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми.

До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми Мінсоцполітики у співпраці із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, третій рік поспіль проводить загальнонаціональну інформаційну кампанію.

 

30 липня 2019 року інформаційні акції пройдуть по всій Україні. Серед основних локацій — залізничні вокзали та кінотеатри.

 

Зокрема в Києві заплановано провести заходи в трьох локаціях:

- Центральний та Південний залізничні вокзали міста Києва;

- Майдан Незалежності (біля пам’ятника Архістратигу Михаїлу);

- Кінотеатр «Київська Русь».

 

Так, з 10:00 у приміщеннях Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва проходитимуть просвітницькі акції: буде розміщено інформаційні плакати, на екранах транслюватимуться тематичні відеоролики, а активісти роздаватимуть листівки та спілкуватимуться з людьми.

  

Із 16:00 до 18:00 на Майдані Незалежності відбудеться інтерактивна просвітницька акція «Протидій торгівлі людьми». Мета події — привернути увагу громадян, а особливо молоді, до прихованих ризиків, з якими можна зіштовхнутися через дії нелегальних (тих, які не мають відповідної ліцензії) фірм-посередників із працевлаштування за кордоном. Учасники братимуть участь в інтерактивних вправах «Оголошення» та «Договір», під час яких дізнаються про те, як важливо перевіряти кожну деталь: правдивість поданих в оголошенні даних, дозвільну документацію та реквізити фірм-посередників, наявність усіх обов’язкових пунктів та умов у трудовому договорі.

Під час інтерактивно-просвітницької акції заплановано брифінг за участі Національного координатора з питань протидії торгівлі людьми в Україні, заступниці міністра соціальної політики України Наталії Федорович та суб’єктів національного механізму взаємодії.

Яскравою частиною акції стане вуличний перформанс за участі акторів документального театру Фундації «Гармонізоване суспільство», які мовою мистецтва розкажуть про ризики потрапляння в тенета торговців людьми, про основи безпечної поведінки в ризикованих ситуаціях та про захист прав і свобод постраждалих.

У цей же час інтерактивні просвітницькі акції відбудуться в місцях великого трафіку киян у всіх десяти районах столиці.

 

О 19:00 у кінотеатрі «Київська Русь» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні».

 

В Харкові заплановано провести заходи в двох локаціях:

·        Центральний залізничний вокзал;

·        Кінотеатр «БОММЕР».

 

Так, з 10:00 у приміщенні Центрального залізничного вокзалу проходитиме просвітницька акція: на екранах транслюватимуться тематичні відеоролики, а активісти роздаватимуть листівки та спілкуватимуться з людьми.

О 17:00 у кінотеатрі «БОММЕР» відбудеться безкоштовний показ та обговорення документальної стрічки «Жінка в полоні».

Після завершення кінопоказу експерти Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні обговорять стрічку з глядачами, закцентувавши увагу на сучасних тенденціях та ризиках торгівлі людьми для наших співвітчизників.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до кампанії: відвідати просвітницькі заходи, дізнатися більше про небезпеки сучасного рабства і поширювати цю інформацію. ПротиДІЙмо торгівлі людьми разом!

Також пропонуємо переглянути відеоролики:

«Зупинимо дитяче жебракування разом!» (хронометраж 1 хв.01 сек., https://www.youtube.com/watch?v=3cER-zB1R2I ),

«Зупинимо торгівлю людьми разом!» хронометраж 1 хв.02 сек., https://www.youtube.com/watch?v=SkxVZHPBxEs ),

«Українці в якості наркокурєрів. Виклики сьогодення» (хронометраж 1 хв., https://www.youtube.com/watch?v=OxNh-3_6esE ),

«Торгівля людьми. Трудова експлуатація. Розпізнай» (хронометраж 44 сек., https://www.youtube.com/watch?v=3zeXcbwpssk ),

«Торгівля людьми. Сексуальна експлуатація. Розпізнай» (хронометраж 49 сек., https://www.youtube.com/watch?v=JblNYydz_kU ),

 «Експлуатація дітей поруч» (хронометраж 41 сек., https://www.youtube.com/watch?v=C8Db9rPPsZw ),

«Людина не товар» (2 відео, хронометраж 1 хв.02 сек., https://www.youtube.com/watch?v=rZuaLHBt_3Y ).

 

******

Щодо визначення підстав повернення грошових коштів надміру виплаченої житлової субсидії

 

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що відповідно  до пункту 9 Положення, пpo порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Пpo спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідного пічного побутового палива» (зі змінами) (далі – Положення), житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

Пунктом 16 Положення передбачено, що громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку житлової субсидії, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства тa зміни у складі сім'ї члена домогосподарства.

Згідно з пунктом 22 Положення за рішенням комісії, утвореної районними, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у разі, коли громадянин не повідомив про зазначені вище обставини протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Надання житлової субсидії у цьому випадку припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому було виявлено зазначені вище обставини. У таких випадках на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, який призначав житлову субсидію, сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається громадянином до державного бюджету.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення має внести виявлені обставини  до особової справи отримувача субсидії і здійснити відповідний розрахунок розміру житлової субсидії, що підлягає поверненню.

Звертаємо увагу, якщо зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів-домогосподарства та зміни у складі сім'ї члена домогосподарства не вплинули на встановлення права домогосподарства на отримання житлової субсидії, а також перерахунок житлової субсидії, з урахуванням зазначених обставин, не зменшив її розміру, у такому випадку відсутня надміру перерахована (виплачена) житлова субсидія.

Житлова субсидія надається лише після подання громадянином нових заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, встановленими Мінсоцполітики.

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

*******

Безкоштовна психологічна реабілітація в санаторіях для учасників АТО

Учасники АТО можуть отримати безкоштовну психологічну реабілітацію у санаторіях «Курорт Березівські мінеральні води», «Орізонт», «Великий Луч».

Для отримання направлення учасникам АТО або їх представникам необхідно звернутись в управління праці та соціального захисту населення Зачепилівської районної державної адміністрації (смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 56, каб. №12). Там необхідно заповнити заяву, до якої додати копії посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Під час подання копій необхідно мати із собою оригінали документів для ознайомлення. Психологічна реабілітація надається у трьох установах:

- ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ЗАТ «Укрпрофздоровниця» - 62363, Харківська область, Дергачівський район, с. Березівське,тел.(057)700-33-16,факс (057)712-20-27, e-mail: berminvodysanatory@ukr.net. Вебсайт санаторію www.berminvody.com.ua.

- ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» - 67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт. Сергіївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (04849) 4-87-10, 4-88-41, факс (04849) 4-88-41 е-mail: orizont-pks@ukr.net.

 - ПАТ «Приазовкурорт» філія «Клінічний санаторій Великий Луг”» - 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 45, тел./факс (061)2260125, (050)0406521, (067)7075180; е-mail: velikiylug@ukr.net, http://velikiy-lug.com.ua/.

 

******

Стосовно встановлення статусу «багатодітна сім’я»

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, щодо статусу «багатодітна сім’я», повідомляє.

Питання набуття статусу «багатодітна сім’я» врегульовано положенням статті 1 Закону України «Про охорону дитинства», яким визначено, що багатодітна сім’я – це сім’я, в якій подружжя  (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя , або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

Сім’я в якій проживають менше трьох рідних дітей та діти, які перебувають під опікою, не є багатодітною. Та не має права на отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

 

*******

Аналіз стану травматизму невиробничого характеру

на території Зачепилівського району за перше півріччя 2019 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що протягом першого півріччя 2019 року до управління надійшло 174 повідомлень про випадки невиробничого травматизму на території району, що на 24 випадки менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (198 випадків).

Згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я, основними причинами отримання травматизму були: транспортні нещасні випадки – 5,7%; випадкове падіння людей – 73%; напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 5,7%; випадкова дія неживих механічних сил – 8%; вплив живих механічних сил – 3,4%; нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 2,3%; випадкові отруєння та дія отруйних речовин – 0,6%; вплив перенапруження, подорожування та нестатків – 0,6%, ушкодження з невизначеними намірами – 0,6%.

29,8% від загальної кількості випадків травмування становлять особи працездатного віку без постійного місця роботи, 9,8% - пенсіонери та люди похилого віку.

Найбільша кількість випадків невиробничого травматизму у співвідношенні до кількості населення трапилась на території Зачепилівської селищної ради (69 випадок), найменша - на території Новомажарівської сільської ради (6 випадків).

21,3% від загальної кількості випадків травмування становлять діти віком до 14 років. В структурі дитячого травматизму перше місце стійко займає вуличний травматизм, на другому місці – побутовий травматизм, на третьому місці – спортивні травми. У більшості випадків причиною є необережність, неуважність та невміння користуватись тими чи іншими речами, відсутність уваги з боку батьків.

Управління постійно проводить інформаційно-розяснювальну роботу на різних рівнях громадського життя і ще раз звертається до громадян району: будьте уважні та обережні під час виконання робіт у побуті.

Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Також, з метою покращення ситуації щодо попередження випадків невиробничого травматизму рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій, органам місцевого самоврядування залучати до роботи громадських активістів та депутатів місцевих рад, проводити серед населення роз’яснювальну роботу з питань безпечної поведінки в побуті, під час користування приладами, обслуговування господарства, тощо.

 

******

УВАГА!

 

Громадянам, які користуються пільгами необхідно терміново з’явитися в управління праці та соціального захисту населення (кабінет №12) для уточнення персональних даних (паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення пільговика, номер мобільного телефону та актуальну довідку про склад сім’ї).

Інформація необхідна для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

 

******

******

Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

******

Легальна зайнятість - спільна відповідальність

 

Конституцією України визначено, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Нажаль, сьогодні, діяльність певної категорії роботодавців побудована на тіньових схемах з використанням праці без належного оформлення та оплати праці «у конверті», що найчастіше спостерігається у сферах тимчасового розміщення та організації харчування, надання послуг, в торгівлі та у сільському господарстві.

Небезпека «тіньової» зайнятості, як і «тіньової» заробітної плати, полягає не стільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а й у тому, що громадяни ризикують в першому випадку втратити право на пенсію, а в другому – її частину, оскільки при її обчисленні враховується розмір зарплати. Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання зарплат «в конвертах», майбутні мами, оскільки розмір допомоги з вагітності і пологів безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати.

Шановні роботодавці! Пропонуємо Вам зробити крок назустріч суспільству – легалізувати зайнятість населення та відмовитись від виплати зарплати «в конвертах».

Адже оформлення з працівником трудових відносин дасть змогу чітко визначити, якими правами та обов’язками буде наділена кожна сторона, та не потрібно буде щоразу боятися неприємностей з боку перевіряючих та контролюючих органів, щоб таки не виявили нелегального працівника, бо це створить ряд проблем у вигляді донарахованих податків, штрафів (відповідно до ст. 265 КЗпП України, з 01.01.2019 року, за кожного нелегального працівника юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову санкцію у вигляді штрафу у розмірі 30 мінімальних зарплат, а це на сьогоднішній день складає 125 190 грн. ) і навіть можливої кримінальної відповідальності за грубе порушення законодавства про працю.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації нагадує всім керівникам підприємств, організацій, установ району і фізичним особам-підприємцям про необхідність подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії – звіт за формою №3-ПН «Звіт про наявність вакансій») відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення».

Подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу поповнить базу даних про вакансії та забезпечить можливість для більшої кількості громадян офіційно працевлаштуватись.

Для довідки: в районі створена та працює робоча група тимчасової комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат підприємствами, установами та організаціями, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Оновлений склад якої затверджений протокольним рішенням тимчасової комісії від 28 березня 2019 р. № 3. Протягом січня-травня поточного року робочою групою перевірено 21 суб'єкт господарської діяльності. Виявлено використання праці 2 неоформлених працівників. Легалізовано 2 робочих місця.

 

*****

День батька тепер офіційне свято в Україні

 

Указом Президента України №274/2019 від 18.05.2019 року, з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, а також спонукання до популяризації сімейного способу життя, формуванню відповідального батьківства та материнства. День батька в Україні визначено офіційним святом, яке щорічно відзначається в третю неділю червня.

Наші батьки - найближчі до нас люди в усьому світі. Тато і мама - найперші слова, які в більшості ми вимовляємо, коли вчимося розмовляти рідною мовою. Ми намагаємося їх порівнювати, дивимося на них, вивчаємо їх. Вони для нас одночасно і найбільша загадка, і найбільше відкриття. Добре, коли вони є у нас і сумно, коли залишають.

Свято батька, як і День матері, відзначається зараз у багатьох країнах сучасного світу.

Дата його святкування на міжнародному рівні, давно закріпилася за третьою неділею червня. Свято взяло свій початок у 1909 році, і вперше було відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон, США. Згодом цю ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році. Тоді ж президентом Сполучених Штатів Америки Ліндоном Джонсоном була визначена і загальнонаціональна дата свята - третя неділя місяця червня. Слідом за США День батьків стали відзначати у Великій Британії та Нідерландах, Франції та Китаї, пізніше приєдналися й інші країни. До 2012-го року у третю неділю червня це свято відзначало вже 28 країн світу.

Свято батьків, безперечно, з’явилося як вираз вдячності і любові. Символом Дня батька є квіти Троянди, які носять біля серця, приколюючи на одяг у цей день. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ.

У цей День, лунають привітання на адресу батьків!

Бажаємо їм бути з нами якомога довше, щоб ми більше могли радувати їх і піклуватися про них, любити їх і спілкуватися з ними, адже цю можливість ми маємо не завжди!

В 2019 році День батька (День тата) припадає на 16 червня.

 

******

Житлова субсидія на тверде паливо та скраплений газ у 2019 році

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

Житлова субсидія призначається виходячи з розміру доходу осіб, які входять до складу домогосподарства, за попередній календарний рік.

Готівкові кошти перераховуються на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, в банківській установі чи виплачується йому готівкою відділенням поштового зв’язку.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг надаєься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» на підставі укладеного між Мінсоцполітики та АТ «Ощадбанк» договору.

Норми забезпечення населення та показники вартості для надання житлових субсидій затверджено  розпорядженням Харківської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 року №211 «Про затвердження натуральних норм забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом для надання в 2019 році пільг і житлових субсидій», яке зареєстроване з в Головному територіальному управлінні юстиції у Харківській області 16 травня 2019 року, а саме:  

норми забезпечення населення твердим паливом - 2 тонни на домогосподарство на рік;

норми забезпечення населення скрапленим газом, який використовується для приготування їжі, для надання населенню житлових субсидій виходячи з розрахунку: два балони (42 кілограми) на рік на одну-дві особи, три балони (63 кілограми) - на три-чотири особи, чотири балони (84 кілограми) - на п’ять і більше осіб.

Для надання житлових субсидій населенню у 2019 році застосовуються такі граничні показники вартості: твердого палива - 2603,55 гривні за одну тонну; скрапленого газу - 260,36 гривень за один балон.

Для нарахування житлової субсидії необхідно подати наступні документи:

- заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі

- декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Довідка про те, що будинок не газифікований і має газобалонну установку.

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

 

******

Управління праці та соціального захисту населення, керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.02.2019 року №43 «Про затвердження плану заходів з реалізації у Харківській області правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2019 році», інформує:

 

З 1 липня 2019 року нещасні випадки на виробництві

будуть розслідуватися по-новому

 

17 квітня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 337 була затверджена нова редакція Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі Порядок), яка набуде чинності 01.07.2019 року.

Дія документу розширена на всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб, фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору та ін.

Відповідно до нового Порядку, рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії, голос голови комісії є вирішальним.

Також, з 01 липня набирає чинності норма щодо строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання. Водночас, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

Крім того, документом подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).

У разі виникнення потреби в проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань, отримання відповідних висновків (органів досудового розслідування, закладів охорони здоров'я та судово-медичної експертизи тощо), а також додаткових пояснень від осіб, причетних до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), розслідування може бути продовжене наказом органу, який утворив спеціальну комісію, до отримання відповідних висновків, матеріалів, відповідей, пояснень тощо.

Зменшено кількість документів, які оформлюються за результатами роботи комісії з розслідування: складається акт за формою Н­‑1/П (якщо нещасний випадок пов'язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов'язаний), акт за формою Н-5 скасовано.

Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2 та протягом трьох робочих днів надсилає організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1.

За порушення вимог цього Порядку особи, які проводили розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь), аварій, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством за своєчасність та об'єктивність їх розслідування, обґрунтованість прийнятих рішень та виконання інших обов'язків, визначених цим Порядком.

 Особи, які порушують або не виконують вимоги цього Порядку, створюють перешкоди розслідуванню або надають неправдиві свідчення, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Реалізацією цього правового акта забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших.

За даними Фонду соціального страхування України рівень професійної захворюваності у І кварталі 2019 року зріс на 22,2% порівняно з тим же періодом минулого року. Кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 4,7%, кількість смертельних нещасних випадків – на 1,1%.

 

*******

Щодо необхідності погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску

 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації повідомляє, що за інформацією головного управління Пенсійного Фонду України в Харківській області в районі, станом на 01.04.2019 р., існує заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (далі - ЄСВ) в сумі 514,4 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» сплата ЄСВ є обов'язковим платежем до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соціальний захист: наприклад, захищені соціальні гарантії для кожного на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення, а також є одним із основних джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України.

Обов’язок щодо сплати єдиного внеску зберігається за підприємствами та фізичними особами-підприємцями до моменту державної реєстрації про припинення підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно із законодавством за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції. Строк давності щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Боржникам слід пам’ятати про те, що одним із джерел погашення боргів перед державою є особисте майно, що ставить під загрозу добробут власної сім’ї.

Також до боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон.

Чинним законодавством України встановлено: ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються у першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім виплати заробітної плати.

Відповідно до вимог ст. 27 Закону України від 02.06.2016 року№ 1404-VIII «Про виконавче провадження» (далі – Закон) у разі пред’явлення виконавчого документа (вимоги) для примусового стягнення в органи державної виконавчої служби, державним виконавцем стягується з боржника виконавчий збір у розмірі 10% суми, що підлягає примусовому стягненню. Крім того, відповідно до ст. 42 Закону передбачено стягнення з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. Витрати виконавчого провадження пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій, розмір яких залежить від вжитих заходів державним виконавцем при примусовому стягненні заборгованості.

Враховуючи викладене, рекомендуємо керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям якомога швидше погасити заборгованість зі сплати єдиного внеску та своєчасно сплачувати належні суми єдиного внеску у подальшому.

У разі не виконання даної вимоги, управління праці, вимушене буде звернутися до контролюючих органів (Головне управління Держпраці у Харківській області).

 

*******

Які наслідки подання недостовірних даних особою для призначення житлової субсидії

Громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права, на призначення субсидії та на визначення її розміру.

          Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміни у складі зареєстрованих  у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень, шляхом подання відповідних документів.

           Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено порушення.

           Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

           У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

 

******

5 запитань про субсидії

 

1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій.

2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися:

 -   орендарям житла;

-   внутрішньо переміщеним особам;

- сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

-  сім’ям, де є непрацюючі громадяни працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

-   тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї;

 - особам, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (чоловік, дружина), на яке було призначено субсидію в попередньому періоді.

Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, чиї справи розглядала Комісія. ( за наявності транспортного засобу (у тому числі у членів сім’ї), з дати випуску якого минуло менше 5 років, у разі купівлі (або набуття права власності) прротягом 12 місяців перед місяцем звернення житла, земельної ділянки, товарів або оплати послуг на суму більше 50 тис.грн.)

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період  якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневі комунальніпослуги не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.

4. Чи буде монетизація пільг?

Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.

Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.

5. Чи потрібно у жовтні іти в управління соцзхаисту, щоб оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки - 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням комісії. 

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

*******

«Муніципальна няня»: деталі, умови та розмір виплат

 

З січня 2019 року в Україні почала діяти соціальна програма «Муніципальна няня». З її допомогою уряд може відшкодувати  батькам частину зарплати няні, яка доглядає дітей до трьох років.

«Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 року №68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Хто може скористатися послугою?

Право на отримання нової державної допомоги мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини віком до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали у  письмовій формі договір про здійснення догляду з муніципальною нянею.

Що необхідно зазначити у договорі?

Назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та термін надання, вартість, а також періодичність оплати, відповідальність сторін.

Хто може стати нянею?

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа підприємець чи юридична особа яка надає послугу з догляду за дитиною.

Що та куди потрібно подати для призначення допомоги?

Звертатися слід до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

Необхідно надати:

заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;

копію договору між отримувачем послуги та «муніципальною нянею»;

документи що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги з догляду за дитиною (може бути: чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку);

копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня»;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку заявника; рішення про встановлення опіки (у разі наявності) ;

заяву із зазначенням рахунка відкритого у банківській установі на ім’я заявника.

Який розмір допомоги?

Допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шестирічного віку на термін визначений у договорі. З нового року ця сума становить 1 626 гривень. Якщо прожитковий мінімум зростатиме – збільшуватиметься і розмір компенсації.

Як та коли здійснюватиметься виплата компенсації?

Щомісяця за умови подання заявником до 5 числа місяця в управління соціального захисту населення підтверджуючих документів про витрати на оплату послуги з догляду за дитиною «муніципальній няні».

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення Зачепилівської райдержадміністрації за адресою с.Зачепилівка вул. Центральна буд.56 або за телефоном 5-15-81.

 

 

*****

До уваги отримувачів житлових субсидій !!!

 

З 1 травня 2019 року до управління праці та соціального захисту населення необхідно буде звернутися повторно з новою заявою та декларацією :

·        орендарям житла;

·        внутрішньо переміщеним особам;

·        тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

·        тим сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати;

·        тим сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї .

Субсидію на неопалювальний період з травня по вересень 2019 року розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах  2018 року. Допомогу на опалювальний сезон 2019-2020 рр. – на основі доходів 1-2 кварталів 2019 року.

У разі отримання інформації про наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги та/або внесків/платежів на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, житлова субсидія на наступний сезон не призначається.  Якщо громадянин протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, або оскаржив наявність заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку такого сезону. Якщо понад два - місяці з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон, житлова субсидія в такому випадку призначається з місяця, наступного за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії.

 

******

ПАМЯТКА: ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

 

Шановні громадяни району!

 

Від цього ніхто не застрахований - незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

При працевлаштуванні за кордоном або під час подорожей:

- не довіряйте свої документи нікому, крім уповноважених посадових осіб (представників прикордонних служб, поліції і т.п.). Ні в якому разі не залишайте свій паспорт в якості застави і не віддавайте його роботодавцям «для реєстрації» або з інших причин;

- зареєструйтеся в українському посольстві або консульстві в країні, якщо ви плануєте залишатися там довше трьох місяців;

- зберігайте копії всіх важливих документів (віза, закордонний паспорт, національний паспорт, страховий поліс, контракт, запрошення і т.п.) у безпечному місці окремо від оригіналів;

- підтримуйте постійний контакт з родичами і близькими, повідомляйте їм про зміну місця роботи або проживання.

Якщо людина потрапила у важку ситуацію за кордоном, вона може звернутися в посольство або консульство України за кордоном; в державні, міжнародні та громадські організації, які надають допомогу мігрантам, які опинилися в скрутному становищі; в місцеві правоохоронні органи; організації української діаспори.

Корисні телефони:

 - національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного);

-  CALL-центр національної поліції України 0800500202 - цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів;

- урядова «гаряча лінія» 15-45 - цілодобово, безкоштовно зі стаціонарних телефонів Укртелекому і телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл;

- національна безкоштовна лінія протидії торгівлі людьми в Україні - 527 з мобільного або 0800505501 зі стаціонарних телефонів;

- Департамент з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми: + 38-063-195-00-58, + 38-098-481-03-45, + 38-050-023-46-78.

 

******

Звернення організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні

*******


*******

Оголошення

 

На виконання п. 8 та п. 15 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.  № 1049, 18 квітня 2019 р. о 10:00 год. у приміщенні управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (за адресою: вул. Центральна 56) проводитиметься перший етап конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році (текст оголошення про проведення конкурсу, затверджено наказом начальника управління праці від 18.03.2019 р. № 15 та розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації 18.03.2019р.).


*****

Аналіз стану травматизму невиробничого характеру

на території Зачепилівського району за І квартал 2019 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації інформує, що протягом І кварталу 2019 року до управління надійшло 69 повідомлень про випадки невиробничого травматизму на території району, що на 31 випадок менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року (100 випадків).

Згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я, основними причинами отримання травматизму були: транспортні нещасні випадки – 1,4%; випадкове падіння людей – 71%; напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень – 5,8%; випадкова дія неживих механічних сил – 11,6%; вплив живих механічних сил – 3%; нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) – 3%; випадкові отруєння та дія отруйних речовин – 1,4%; вплив перенапруження, подорожування та нестатків – 1,4%, ушкодження з невизначеними намірами – 1,4%.

37,7% від загальної кількості випадків травмування становлять особи працездатного віку без постійного місця роботи, 16% - пенсіонери та люди похилого віку.

Найбільша кількість випадків невиробничого травматизму у співвідношенні до кількості населення трапилась на території Зачепилівської селищної ради (28 випадків), найменша - на території Сомівського старостинського округу (2 випадки).

Управління постійно проводить інформаційно-розяснювальну роботу на різних рівнях громадського життя і ще раз звертається до громадян району: будьте уважні та обережні під час виконання робіт у побуті.

Дбайте про безпеку своїх дітей. Виховуйте у них навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Для довідки: майже 15% від загальної кількості випадків, що трапились протягом      І кварталу 2019 року, становлять діти віком до 14 років.

Також, з метою покращення ситуації щодо попередження випадків невиробничого травматизму рекомендуємо керівникам підприємств, установ, організацій, органам місцевого самоврядування залучати до роботи громадських активістів та депутатів місцевих рад, проводити серед населення роз’яснювальну роботу з питань безпечної поведінки в побуті, під час користування приладами, обслуговування господарства, тощо.


*******

Щодо порядку виплати житлових субсидій готівкою в разі смерті заявника

 

Пунктом 16 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами) (далі –Положення), визначено, що у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк» та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Управлінням праці та соціального захисту населення після подання зазначених документів приймається рішення про: призначення житлової субсидії; відмову в призначенні житлової субсидії; подання документів на розгляд комісії.

Відповідно до пункту 186 Положення невиплачені протягом трьох місяців одержувачам готівкові кошти житлової субсидії повертаються Пенсійним фондом України та АТ «Ощадбанк» на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі. Реєстри осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі, отримані від Пенсійного фонду України та АТ «Ощадбанк», передаються Мінсоцполітики управлінню праці та соціального захисту населення для врахування під час надання житлової субсидії у наступних періодах.

Управління праці та соціального захисту населення після отримання інформації про осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі у зв’язку зі смертю, формуючи реєстри одержувачів житлової субсидії у поточному місяці для її виплати у готівковій формі у зв’язку зі смертю, включають до них суми невиплаченої житлової субсидії для їх виплат новим уповноваженим представникам домогосподарств, до яких належали померлі.

Таким чином, домогосподарства, яким призначено житлову субсидію, і до складу яких належав померлий, отримають невиплачену житлову субсидію у готівковій формі у наступних періодах.

В усіх випадках право успадкування третіми особами нарахованих сум житлової субсидії у зв’язку зі смертю, не передбачено.

******Призначення державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, яка перебуває на повному державному утриманні

 

Відповідно до статті 4 Закону України від 18.05.2004 №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» державна соціальна допомога згідно із Законом         № 1727 призначається, зокрема, особі, яка є дитиною померлого годувальника та не має права отримувати пенсію відповідно до закону.

Державна соціальна допомога, зокрема, призначається дитині померлого годувальника – до досягнення 18 років.

Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних ( у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між зверненням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років (стаття 5 Закону № 1727).

Статтею 10 Закону № 1727 передбачено, що особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується зазначеним особам відповідно до частини третьої цієї статті, перераховується установі (закладу), де перебуває особа, за її особистою письмовою заявою  або заявою її законного представника. Зазначені кошти зараховуються на банківські рахунки цих установ (закладів) і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них зазначених осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди