64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розподіл обов'язків

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

                                                                                                                                                                              районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                         13 квітня 2020 року №60

 

Розподіл обов’язків

між головою районної державної адміністрації

та заступником голови районної державної адміністрації

 

1.   Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

-          представляє районну державну адміністрацію у відносинах із центральними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на районну державну адміністрацію;

-        визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи. Спрямовує і координує діяльність заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права та інших осіб, визначених законодавством, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня відповідно до чинного законодавства;

-      виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів;

-      утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також

 


визначає  їх  завдання,  функції  та  затверджує  їх  персональний  склад. Очолює колегію районної державної адміністрації;

-      здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

-    організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

-     забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

-     на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

-     координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

-         організовує складання проектів бюджету та програм соціально- економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних та культурних програм, надає раді звіти про їх виконання;

-    координує діяльність повноти надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів податків і зборів, за загальний рівень виконання планів, затверджених органами місцевого самоврядування;

-      у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;

-     організовує в місцевих органах виконавчої влади району контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

-        сприяє реалізації державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

-    контролює організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-        сприяє утвердженню законності, захисту прав громадян, охорони громадського порядку;

-    роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

-              забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

-              розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно- культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;

-              контролю за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти;


-   фізичної культури та спорту;

-               охорони здоров’я;

-               реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення;

-              забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;

-    забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, сприяння у роботі творчих спілок;

-   сприяє організації розробки та реалізації заходів з питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;

-              організовує взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами виконавчої влади та районною радою;

-    здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

 

Координує діяльність:

 

-    управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області;

-   аптечних складів;

-   закладів охорони здоров’я;

-   Зачепилівського районного відділення Красноградської міжрайонної філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

-        Зачепилівського районного відділу ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області;

-               сприяє діяльності Зачепилівського відділення Красноградського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, районної прокуратури, суду;

-               здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади

      судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством, з Красноградською державною податковою інспекцією Південного управління Головного управління ДФС у Харківській області.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

-         відділу   освіти,   культури,   молоді   та   спорту   районної   державної адміністрації;


-   фінансового відділу районної державної адміністрації;

-   головного спеціаліста з питань оборони, цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами;

-   відділу управління персоналом, з питань правової роботи, запобігання та протидії корупції, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, цифрового розвитку та захисту персональних даних, (з питань режимно-секретної роботи).

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної державної адміністрації.

 

2.   Заступник голови районної державної адміністрації 

 

В межах повноважень районної державної адміністрації згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території району вирішення питань:

-               організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

-               організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм;

-    сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;

-              координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

-              координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків; координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

-               працює з таємними документами;

-     спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо відомостей стосовно характеристик системи запасного пункту управління в цілому щодо районної державної адміністрації, а також відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку;

-               забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи; трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат;


-               спрямовує  та  контролює  рівень  заробітної   плати   на  підприємствах усіх форм власності району, а також за своєчасність і повноту надходження до місцевих бюджетів району податку з доходів фізичних осіб, нарахованого із заробітної плати, від підприємств – платників цього податку;

-               роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;

-    сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;

-     реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

-               організації надання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації якісних адміністративних послуг споживачам;

-              енергозбереження;

-              ресурсозбереження;

-              забезпечення реалізації державної політики в галузі промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу;

-           забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах, їх раціонального використання; організації будівництва і утримання в належному стані мережі електро-, тепло- і газопостачання. Контролює стан розрахунків за споживання електроресурсів;

-               розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування і архітектури, розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, виконання програм реформування власності, створення конкурентного середовища в цій галузі;

-               житлово-комунального господарства та забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;

-              організації та сприяння створення спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

-              організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-              забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

-              утримання     підвідомчих    територій     у     належному     санітарно- екологічному стані;

-              забезпечення роботи транспортного зв’язку, сприяння конкурентного середовища в цій галузі;

-              розвиток транспортної мережі телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, організації будівництва та експлуатації доріг і об’єктів зв’язку;

-               реформування  власності,  реструктуризації,   приватизації,  розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;


-              забезпечення            реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

-              реформування аграрних та земельних відносин в районі;

-              підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;

-              забезпечення реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції;

-              сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформи;

-              внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

-              організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

-              спрямовує та контролює надходження до місцевих бюджетів району плати за землю (в тому числі орендної плати); податку з доходів фізичних осіб, що перераховується з орендованих земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами, а також громадянами, що одноосібно обробляють земельні паї; інших надходжень, які перераховуються до місцевих бюджетів району за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів; внесків до цільових фондів районного, селищного та сільських бюджетів;

-              сприяння    діяльності    громадських    об’єднань    агропромислового комплексу;

-              реформування  власності,   реструктуризації,  приватизації,   розвитку підприємництва в аграрному секторі;

-              організації     роботи     щодо     обліку     та     використання    земель сільськогосподарського призначення, водного та лісового фонду;

-              забезпечення  реалізації  державної  політики   в   галузі  екологічної безпеки;

-              забезпечення збереження природно-заповідних, рекреаційних та інших особливо цінних об’єктів;

-              утримання підвідомчих територій у належному санітарно- екологічному стані;

-              охорони довкілля та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу та інших природних ресурсів;

-   функціонування центру надання адміністративних послуг.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

-   управління   соціального   захисту    населення    районної    державної адміністрації;

-   служби у справах дітей районної державної адміністрації;

-     відділу   житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації;

-   архівного відділу районної державної адміністрації;
-   центру надання адміністративних послуг.

 

Координує діяльність:

 

-   Зачепилівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості;

-   відділу обслуговування громадян Зачепилівського району Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області;

-   відділу Держгеокадастру у Зачепилівському районі Харківської області;-   ЗАТ «Зачепилівське хлібоприймальне підприємство»;

-   Зачепилівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство»;

-   комунального   підприємства   районної   ради   «Зачепилівське   бюро технічної інвентаризації»;

-   комунального підприємства районної ради «Зачепилівський районний трудовий архів»;

-   підприємств харчової, переробної промисловості;

-   підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення;

-   підприємств транспорту, зв’язку.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 

-   територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

-    Красноградським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;

-    Зачепилівською     районною     спілкою      споживчого     товариства «Райспоживспілка»;

-   Зачепилівським районним військовим комісаріатом;

-   районною   організацією   Українського   товариства   мисливців    та рибалок;

-  Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області;


-    відповідними постійними комісіями районної ради.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації заміщує та виконує його функції.


Порядок взаємозамінності на період відсутності:

 

Посада (відсутній)

 

Хто заміщає

 


 


Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди