64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Розподіл обов'язків

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

                                                                                                                                                                              районної державної адміністрації

                                                                                                                                                                                         13 квітня 2020 року №60

 

Розподіл обов’язків

між головою районної державної адміністрації

та заступником голови районної державної адміністрації

 

1.   Голова районної державної адміністрації ПЕТРЕНКО Олена Олександрівна

Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, у тому числі забезпечує виконання в межах району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади;

-          представляє районну державну адміністрацію у відносинах із центральними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами, регулярно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на районну державну адміністрацію;

-        визначає структуру районної державної адміністрації, затверджує Положення про апарат районної державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи. Спрямовує і координує діяльність заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. Призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права та інших осіб, визначених законодавством, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня відповідно до чинного законодавства;

-      виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, в межах затверджених бюджетів. Має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, розпорядчих, інших фінансових документів та договорів;

-      утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також

 


визначає  їх  завдання,  функції  та  затверджує  їх  персональний  склад. Очолює колегію районної державної адміністрації;

-      здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом та територіальною обороною;

-    організовує технічний захист інформації та створює належні умови для забезпечення контролю за технічним захистом інформації в районній державній адміністрації;

-     забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в районній державній адміністрації;

-     на виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації та надає обов’язкові для виконання доручення;

-     координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

-         організовує складання проектів бюджету та програм соціально- економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районної ради, організовує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних та культурних програм, надає раді звіти про їх виконання;

-    координує діяльність повноти надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів податків і зборів, за загальний рівень виконання планів, затверджених органами місцевого самоврядування;

-      у межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику;

-     організовує в місцевих органах виконавчої влади району контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;

-        сприяє реалізації державної політики у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

-    контролює організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

-        сприяє утвердженню законності, захисту прав громадян, охорони громадського порядку;

-    роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;

-              забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності;

-              розвитку освітнього потенціалу з урахуванням національно- культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району;

-              контролю за виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти;


-   фізичної культури та спорту;

-               охорони здоров’я;

-               реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та лікарського забезпечення населення;

-              забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї;

-    забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, сприяння у роботі творчих спілок;

-   сприяє організації розробки та реалізації заходів з питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, інших законодавчих актів України, політики Президента України, Уряду щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства;

-              організовує взаємодію районної державної адміністрації з територіальними органами виконавчої влади та районною радою;

-    здійснює інші повноваження, передбачені актами чинного законодавства для місцевих державних адміністрацій.

 

Координує діяльність:

 

-    управління Державної казначейської служби України у Зачепилівському районі Харківської області;

-   аптечних складів;

-   закладів охорони здоров’я;

-   Зачепилівського районного відділення Красноградської міжрайонної філії ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

-        Зачепилівського районного відділу ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області;

-               сприяє діяльності Зачепилівського відділення Красноградського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, районної прокуратури, суду;

-               здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

 

Голова районної державної адміністрації взаємодіє з іншими гілками влади

      судовою та представницькою в межах повноважень, визначених чинним законодавством, з Красноградською державною податковою інспекцією Південного управління Головного управління ДФС у Харківській області.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

-         відділу   освіти,   культури,   молоді   та   спорту   районної   державної адміністрації;


-   фінансового відділу районної державної адміністрації;

-   головного спеціаліста з питань оборони, цивільного захисту та взаємодії  з правоохоронними органами;

-   відділу управління персоналом, з питань правової роботи, запобігання та протидії корупції, мобілізаційної, режимно-секретної роботи, цифрового розвитку та захисту персональних даних, (з питань режимно-секретної роботи).

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови районної державної адміністрації.

 

2.   Заступник голови районної державної адміністрації  Задорожний Олександр Миколайович

 

В межах повноважень районної державної адміністрації згідно з Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України забезпечує на території району вирішення питань:

-               організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

-               організації виконання перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм;

-    сприяє забезпеченню взаємодії місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру;

-              координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

-              координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків; координації діяльності міжгалузевих, міжвідомчих, державних програм, які направлені на розвиток району, фондів, благодійних фондів, фінансових та інших спілок, об’єднань, які ставлять за мету реалізацію ініціатив у сфері економіки власними та залученими капіталами;

-               працює з таємними документами;

-     спрямовує, координує і контролює діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо відомостей стосовно характеристик системи запасного пункту управління в цілому щодо районної державної адміністрації, а також відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку;

-               забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи; трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат;


-               спрямовує  та  контролює  рівень  заробітної   плати   на  підприємствах усіх форм власності району, а також за своєчасність і повноту надходження до місцевих бюджетів району податку з доходів фізичних осіб, нарахованого із заробітної плати, від підприємств – платників цього податку;

-               роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів;

-    сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті;

-     реалізації в районі державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з сільськими, селищною та районною радами, депутатами усіх рівнів, політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі профспілками), вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

-               організації надання відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації якісних адміністративних послуг споживачам;

-              енергозбереження;

-              ресурсозбереження;

-              забезпечення реалізації державної політики в галузі промисловості, виробництва та розподілу електроенергії, газу;

-           забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах, їх раціонального використання; організації будівництва і утримання в належному стані мережі електро-, тепло- і газопостачання. Контролює стан розрахунків за споживання електроресурсів;

-               розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування і архітектури, розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, виконання програм реформування власності, створення конкурентного середовища в цій галузі;

-               житлово-комунального господарства та забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;

-              організації та сприяння створення спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів;

-              організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-              забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

-              утримання     підвідомчих    територій     у     належному     санітарно- екологічному стані;

-              забезпечення роботи транспортного зв’язку, сприяння конкурентного середовища в цій галузі;

-              розвиток транспортної мережі телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, організації будівництва та експлуатації доріг і об’єктів зв’язку;

-               реформування  власності,  реструктуризації,   приватизації,  розвитку підприємництва у підвідомчих галузях;


-              забезпечення            реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції;

-              реформування аграрних та земельних відносин в районі;

-              підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства;

-              забезпечення реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції;

-              сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформи;

-              внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі;

-              організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

-              спрямовує та контролює надходження до місцевих бюджетів району плати за землю (в тому числі орендної плати); податку з доходів фізичних осіб, що перераховується з орендованих земельних та майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами, а також громадянами, що одноосібно обробляють земельні паї; інших надходжень, які перераховуються до місцевих бюджетів району за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів; внесків до цільових фондів районного, селищного та сільських бюджетів;

-              сприяння    діяльності    громадських    об’єднань    агропромислового комплексу;

-              реформування  власності,   реструктуризації,  приватизації,   розвитку підприємництва в аграрному секторі;

-              організації     роботи     щодо     обліку     та     використання    земель сільськогосподарського призначення, водного та лісового фонду;

-              забезпечення  реалізації  державної  політики   в   галузі  екологічної безпеки;

-              забезпечення збереження природно-заповідних, рекреаційних та інших особливо цінних об’єктів;

-              утримання підвідомчих територій у належному санітарно- екологічному стані;

-              охорони довкілля та здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного та тваринного світу та інших природних ресурсів;

-   функціонування центру надання адміністративних послуг.

 

Спрямовує та контролює діяльність:

 

-   управління   соціального   захисту    населення    районної    державної адміністрації;

-   служби у справах дітей районної державної адміністрації;

-     відділу   житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації;

-   архівного відділу районної державної адміністрації;
-   центру надання адміністративних послуг.

 

Координує діяльність:

 

-   Зачепилівської районної філії Харківського обласного центру зайнятості;

-   відділу обслуговування громадян Зачепилівського району Красноградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області;

-   відділу Держгеокадастру у Зачепилівському районі Харківської області;-   ЗАТ «Зачепилівське хлібоприймальне підприємство»;

-   Зачепилівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство»;

-   комунального   підприємства   районної   ради   «Зачепилівське   бюро технічної інвентаризації»;

-   комунального підприємства районної ради «Зачепилівський районний трудовий архів»;

-   підприємств харчової, переробної промисловості;

-   підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення;

-   підприємств транспорту, зв’язку.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 

-   територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

-    Красноградським відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області;

-    Зачепилівською     районною     спілкою      споживчого     товариства «Райспоживспілка»;

-   Зачепилівським районним військовим комісаріатом;

-   районною   організацією   Українського   товариства   мисливців    та рибалок;

-  Зачепилівською районною організацією роботодавців агропромислового комплексу в Харківській області;


-    відповідними постійними комісіями районної ради.

 

Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

 

У разі відсутності голови районної державної адміністрації заміщує та виконує його функції.


Порядок взаємозамінності на період відсутності:

 

Посада (відсутній)

 

Хто заміщає

Голова районної державної адміністрації

Олена ПЕТРЕНКО

 

Заступник голови районної державної адміністрації Олександр ЗАДОРОЖНИЙ


Заступник голови районної державної адміністрації

Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

 

Голова районної державної адміністрації

Олена ПЕТРЕНКО


 

 


 


Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди