64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2016 рік

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за IV квартал
2016 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17.10.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

19.10.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.10.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

25.10.2016

2

-

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

08.11.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

10.11.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

11.11.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

17.11.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

18.11.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

 -

 -

- 

-

30.11.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

15.12.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

22.12.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

ВСЬОГО

7

6

 

 

 

13

 

 

13

12

1

 -

 -

-

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІІ квартал
2016 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12.07.2016

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

21.07.2016

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

-

27.07.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

01.08.2016

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

02.08.2016

1

1

-

-

-

2

-

-

2

2

-

-

-

 

Т

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди