64400, Харківська обл.,
сел. Зачепилівка, вул. Центральна, 49
тел. 5-15-31; тел/факс 5-16-51; email: zachepylivska@rda.kh.gov.ua
Анонс подій

Відомості про надходження запитів на інформації та їх тематика 2014 рік

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІV квартал 2014 року

 

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

03.11.2014

-

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

06.11.2014

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

02.12.2014 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
11.12.2014 - 1 - - - 1 - - 1  1       -
ВСЬОГО 2 2

-

-

-

4

-

-

4

4

-

-

-

-

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІI квартал 2014 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів

Всього

Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 08.07.2014

 -

1

 -

 -

 -

 1

-

-

 1

 1

 -

-

 -

-

 05.08.2014

 

 1 

 -

 -

 -

 1

 -

 -

1

 1

 -

 -

 -

 -

12.08.2014

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

04.09.2014

1

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 Всього:

2

 4

-

-

 1

3

-

-

4

4

 -

-

-

-

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за ІІ квартал 2014 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів Всього Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 03.06.2014  - 1
 -  -  -  1 -
-
 1  1  - -
 - -
 05.06.2014   1
 -  
 -  -  -  1  -  - 1
 1  -  -  -  -
10.06.2014 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
 Всього: 2  1 -
-
 - 3
-
-
 3 3
 - -
-
-

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
Зачепилівської районної державної адміністрації за І квартал 2014 року

Період, за

який

наді

йшли

запити

Статус запитувача

Колек

тивні

Форма отримання запитів Всього Результати розгляду

Юри

дичні

особи

Фізичні особи

Особи

стий

прийом

тел/

факс

e-mаil

Пош

тою

Запи

сано на вимогу запи

тувача

Інфор

мацію

надано

Надіс

лано за належ

ністю

Відмо

влено


Термін

подо

вжено

На

вико

нанні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 11.01.2014  - 1
-
-
-
1
-
-
 1 1
 - -
-
-
06.02.2014 - 1 - - - 1 - - 1  1 - - - -
10.02.2014 1 - - - - 1 - - 1 1 - - - -
 Всього: 1 2  -  - -
3  - -
2
3
 -  - -
-

 

Тематика запитів на інформацію,
що надійшли до районної державної адміністрації у 2014 році

Тематика запитів Кількість запитів Запитувана інформація
сільське господарство 1
 про виконання Програми щодо надання дотації на утримання та збереження молодняку ВРХ
 житлово-комунальне господарство, містобудування та архітектура
2

щодо стану готовності до несприятливих погодних умов (ожеледиці)

про надання копій документів у сфері містобудівної діяльності

законодавство України 5

про наявність посадової ососби з питань запобігання та виявлення корупції

щодо надання інформації для підготовки матеіалів про Євроінтегпацію України

про надання інформації для проведення дослідженя відповідальності політиків та посадовців

щодо реалізації ЗУ "Про засади державної мовної політики", " Про адміністративні послуги"

щодо дії Закону України "Про очищення влади"

освіта і наука 3

про надання статистичної звітності про загальноосвітні навчальні заклади за 2013 рік

щодо перевезення, вартості харчування учнів, кількості вчителів в навчальних закладах

щодо проведення конкурсів проектів розроблених громадськми організаціям з питань дітей

екологія

2

про надання копії програми розвитку екологічної мережі району

про надання копій програм щодо охорони навколишнього природного середовища

 

 

Голова РДА

Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіцій- ному веб-сайті Зачепилівської районної державної адмініст- рації. Тут ви познайомитесь з минулим і сьогоденням Зачепи- лівського району, тут опера- тивно, достовірно і всебічно відображатиметься діяльність районної виконавчої влади та органів місцевого самовряду- вання, тут висвітлювати- муться останні рішення і події, що відбуватимуться в районі, оприлюдниюватимуться показ- ники соціально-економічного роз- витку.
   Сподіваємося, що інформація розміщена на сайті, допоможе краще пізнати наш чудовий край, а діловим колам чіткіше визначитися у можливих напря- мах співпраці.

 Зачепилівська районна державна адміністрація


Написати листа голові РДА

Архів новин
Прогноз погоди